Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

4022150 Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op/Jyväskylän yliopisto)

Aika: opintoryhmä tiistaisin 20.4., 4.5., 11.5. ja 25.5. klo 17.30-19 Helsingin aikuisopistolla. Opintoryhmään voi osallistua myös Zoomin välityksellä. 

Hinta: 140 € (sisältää yliopiston rekisteröitymismaksun). Jos ilmoittaudut yksittäiselle jaksolle, ole ilmoittautumisen jälkeen toimistoon yhteydessä (toimisto@helao.fi), jotta saat ohjeet opintoihin ilmoittautumiseen JYU:n avoimeen yliopistoon. Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen ajattelun perusteet, psykologian tyypilliset tutkimusasetelmat ja tiedonhankintamenetelmät sekä tutkimuksen teon vaiheet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä siitä, kuinka tutkimustieto vaikuttaa psykologin ammattikäytäntöön. Englanninkielisellä kurssikirjallisuudella pyritään lisäämään opiskelijan alakohtaista kielitaitoa.

Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan mm. hypoteeseja, tutkimuseettisiä kysymyksiä, mittaamista ja muuttujia, kokeellisia asetelmia, itsearviointimenetelmiä, haastattelua ja havainnointia, muuttujien riippuvuussuhteita ja laadullisia menetelmiä.

Oppimateriaalit

Coolican, H. (2014). Research methods and statistics in psychology (6. painos). London: Hodder. Luvut 1-12. E-kirja.
tai
Coolican, H. (2009). Research methods and statistics in psychology (5. painos). London: Hodder. Luvut 1–10 ja 22–23.

SEKÄ

Metsämuuronen, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp, Booky.fi. E-kirja. Luku III (kappaleet 18-24).


Avoimen yliopiston peruutusehdot

  • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.
  • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.
  • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.
  • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.

Kuuluu kokonaisuuteen:
4022100: Psykologian perusopinnot (25 op/Jyväskylän yliopisto)


Opettaja: Mikkilä Marko

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto (katso infotaulusta), Runeberginkatu 22–24, 00100 Helsinki

Päivä ja kello: Ti: 17.30 - 19.00

Kevätlukukausi: 20.4.2021 - 25.5.2021 (8 oppituntia)

Kurssimaksu: 140,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 6.10.2020 10.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit