Helsingin aikuisopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

3203009 Vuorovaikutus ja elämän energiat

Viikonloppukurssi - Weekend course

Ihmisten välinen vuorovaikutus on energian saamista ja antamista. Lapsuudessa muodostuneet tavat saada energiaa voivat hallita ihmistä myös aikuisuudessa. Tapoja voi muuttaa ja uudistaa NLP:n avulla. Silloin tällöin kohtaamme elämässämme ihmisiä, jotka ikään kuin imevät energiamme. Tule tutkimaan, mistä se johtuu ja mitä voisit sille tehdä. Haemme ymmärrystä ja näkökulmia siihen, minkälaisten ihmisten kanssa voimme hyvin. Tutkimme vuorovaikutusenergiaa, ja myös sitä miten omaa herkkyyttään ja erilaisuuttaan voi puolustaa rajoja vahvistamalla. Tämän kurssin voi maksaa kulttuuriedulla.

NLP (Neuro-Linguistic Programming) tarkastelee ihmisten välistä vuorovaikutusta, aivojen toimintaa ja ihmisen psyykkistä toimintaa. Keskeisiä elementtejä NLP:ssä ovat vuorovaikutus, uskomukset, erilaiset miellejärjestelmät ja mallittaminen. NLP-koulutusten avulla löydät vastauksia mm. siihen, kuinka vahvistetaan voimavaroja, muutetaan rajoittavia uskomuksia, motivoidutaan, tehdään päätöksiä ja kommunikoidaan onnistuneesti. Koulutukset ovat usein hyvin käytännönläheisiä ja varsinainen oppiminen tapahtuu omien oivallusten myötä. Käytännöllisyytensä ansiosta NLP:tä voi soveltaa esim. ryhmätyöskentelyssä, asiakaspalvelussa, kouluttamisessa, terveydenhoidossa ja valmentamisessa. Koulutukset sopivat kaikille, jotka haluavat uusia oivalluksia niin työhön kuin omaan arkeen. Kouluttajat ovat NLP Trainer -koulutuksen käyneitä.

Registration begins: 7.6.2018 10:00:00

Teacher: NLP Trainer Vuokko Travanti

Number of places: Maximum number of course participants 20, There are available places on the course.

Name of course location: Lka 209, 2. krs, Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki

Date and time: Saturday: 10.00-16.00 Sunday: 10.00-16.00

Autumn term: 10.11.2018 - 11.11.2018 (14 Lessons)

Price: 84,00 €

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject