Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400400 Kasvatustieteen perusopinnot (25 op/Turun yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Maksut: 440 € (190 € ilmoittautuessa ja Turun yliopisto laskuttaa 250 € Nettiopsuun ilmoittautumisen jälkeen)

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8

Kasvatus on käytännön toimintaa. Jokainen meistä on kasvatuksen kohde, useat myös itse kasvattajia. Kasvatustiede kuvailee, selittää ja auttaa ymmärtämään tätä inhimillistä vuorovaikutusta ihmisen koko elämänkaaren ajalta lapsuudesta vanhuuteen. Keskeisiä aiheita ovat ihmisen kasvu ja kehitys sekä kasvatus ja opetus elinkaaren eri vaiheissa. Ymmärrystä kasvatuksen kysymyksiin etsitään kasvatustieteen eri näkökulmista.

Opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille. Kasvatustiede sopii alasta riippumatta kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville.

Perusopinnoissa tarkastellaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen ilmiöitä eri näkökulmista. Tavoitteena on muodostaa yleiskäsitys kasvatustieteestä ja rakentaa ymmärrystä kasvatuksen ja koulutuksen merkityksestä. Opinnoissa tutustutaan kasvatustieteen keskeisiin käsitteisiin, tutkimuskohteisiin ja selitysmalleihin.

Perusopinnot järjestetään monimuoto-opintoina Helsingin aikuisopistossa. Opinnot alkavat opintoryhmätapaamisella ke 19.9.2018 klo 16.45-19.00, jolloin seurataan verkon kautta suunnittelijan pitämää aloitusinfoa opinnoista. Opinnot päättyvät huhtikuussa 2019. Opintoihin sisältyy tuutorin ohjaamaa opintoryhmätyöskentelyä, verkon kautta välitettäviä luentoja (katsotaan kotona), työskentelyä Moodle-oppimisympäristössä, kirjallisia tehtäviä ja tenttejä. Tentit suoritetaan opintojaksokohtaisesti määriteltyinä aikoina omassa oppilaitoksessa tai moodletentteinä. Yksilö- ja ryhmätentteihin tulee aina ilmoittautua.

HUOM! Oppilaitoksessa tehtävät tentit aina osoitteessa Töölöntullinkatu 8

Kun opintojen toteutuminen Helsingin aikuisopistossa on varmistunut, toimisto lähettää sinulle linkin Nettiopsu-palveluun. Sen kautta voit rekisteröityä Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintoihin ilmoittautuminen on sitova.

Lisätietoja Turun avoimen yliopiston sivuilta: https://nettiopsu.utu.fi/avoin/opas/vuosi/2018/lukukausi/syksy

Opintojaksot

400410 Johdatus kasvatustieteisiin 4 op

Suoritustapa: Henkilökohtainen opintosuunnitelma, kirjallinen tentti, opintoryhmä 10 t, luennot 9 t

Opetus: Verkkoluennot ke 26.9., ke 3.10. ja ke 10.10. klo 17.30–20.00

Opintoryhmä ke 19.9. klo 16.45-19.00, viikolla 40 ja 41. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan kesän aikana. 

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman palautus pe 5.10.2018 mennessä.

Yksilö- tai ryhmätentit: ke 17.10. klo 18.00–21.00 omassa oppilaitoksessa tai moodletentti ke 17.10. klo 18.00–22.00. Uusinnat 13.2.2019 ja 15.5.2019.

 

400420 Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op 

Suoritustapa: Essee, luennot 6 t, verkko-opetus, opintoryhmä 6 t  

Opetus: Verkkoluennot ke 24.10. ja ke 31.10. klo 17.30–20.00

Opintoryhmätapaamiset viikoilla 43 ja 48 (läsnäolovelvollisuus). Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan kesän aikana.

Esseen palautus pe 7.12.2018

 

400430 Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op 

Suoritustapa: Kirjallinen tentti, luento-opetus 6 t, pienryhmäopetus 9 t

Opetus: Verkkoluennot ma 10.12. ja ti 11.12. klo 17.30–20.00

Opintoryhmätapaamiset viikoilla 50 ja 2. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan kesän aikana.

Yksilö- tai ryhmätentit ke 16.1.2019 klo 18.00–21.00 omassa oppilaitoksessa tai moodletentti 16.1.2019 klo 18- (avoinna 2 vrk). Uusinnat 13.3.2019 ja 12.6.2019.

 

400440 Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op 

Suoritustapa: Essee, kirjallinen tehtävä, luennot 6 t, opintoryhmä 9 t

Opetus: Verkkoluennot ke 23.1. ja ke 30.1. klo 17.30–20.00

Opintoryhmätapaamiset viikoilla 4, 6 ja 9 (läsnäolovelvollisuus). Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan kesän aikana.

Esseen ja kirjallisen tehtävän palautus pe 8.3.2019 mennessä.

 

400450 Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 op 

Suoritustapa: Kirjallinen tentti, verkkotyöskentely, opintoryhmä 6 t

Opetus: Opintoryhmätapaamiset viikoilla 11 ja 14. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan kesän aikana.

Yksilötentti Helsingin aikuisopistolla ke 10.4.2019 klo 18.00–21.00 tai moodletentti 10.4. klo 18.00–22.00. Uusinnat 15.5.2019 ja 12.6.2019.

Ilmoittautuminen alkaa: 7.6.2018 10:00:00

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto (katso aulan monitorista!), Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki

Päivä ja kello: Ke: 16.45-19.00

Syyslukukausi: 19.9.2018 - 31.12.2018 (3 oppituntia)
Kevätlukukausi: 1.1.2019 - 12.6.2019

Yhteensä 440 €. 190 € ilmoittautuessa ja Turun yliopisto laskuttaa 250 € Nettiopsuun ilmoittautumisen jälkeen: 190,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit