Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400300 Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot (30 op/Itä-Suomen yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Maksut: 380 € (160 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja 220 € rekisteröidyttäessä yliopistolle)

HUOM! Tehyn kiintiö on täynnä, eikä Tehyn paikkoja ole enää saatavilla.

Ilmoittautuminen opintoihin sulkeutuu 14.9. klo 15.

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan arjen ilmiöiden jäsentämiseksi sekä muutosten ja päätöksenteon tueksi tutkittua tietoa ja teoreettista ymmärrystä. Perusopintojen 30 op painopistealueita ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rakenne, niiden organisointi ja arviointi sekä ohjaus ja toiminnan nykyiset ja tulevat muutokset. Opinnoissa sovelletaan hallinto- ja yhteiskuntatieteiden teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja johtamisen ilmiöiden analysoimiseksi sekä vahvistetaan tieteellisen ajattelun periaatteita.

Perusopintojen opinto-oikeusaika on kolme lukukautta. 

Opinnot soveltuvat sosiaali- ja terveysalalla jo toimiville, johtotehtäviin tähtääville tai muutoin alasta kiinnostuneille asiantuntijoille, joita kiinnostavat laajasti johtamisen ja palveluiden toiminnan ja organisoinnin kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Opiskelu onnistuu joustavasti eri puolilta Suomea, sillä asiantuntijaluennot, oppimistehtävät ja keskustelut ovat kaikki verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Jaksokohtaiset opiskeluohjeet löytyvät oppimisympäristö Moodlesta.

Tutkintovaatimukset ja muuta lisätietoa netistä: http://www.uef.fi/fi/web/aducate/opetustarjonta

Perusopintojen opintojaksot:

Johdanto opiskeluun (0 op)

Opetus: Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintojen 30 op johdantoluento ja infotilaisuus järjestetään pe 7.9. klo 17-19 osoitteessa Töölöntullinkatu 8.

 

Akateemisista opiskelutaidoista työelämävalmiuksiin (5 op) 

Suoritustapa: Oppimistehtävät, verkkokeskustelu oppimisympäristö Moodlessa.

Aikataulu: 10.9.-22.10.2018, sisältää johdantoluennot

 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat (5 op) 

Suoritustapa: Oppimistehtävät, verkkokeskustelu

Aikataulu: 15.10.-31.12.2018

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä (5 op) 

Suoritustapa: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely

Aikataulu: Esseen palautuspäivä 1 krt/lukukausi. 10.12.2018 ja 8.4.2019

 

Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassikot (5 op)

Suoritustapa: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely, verkkotentti

Aikataulu: Nonstop opintojakso ajalla 1.9.2018-30.4.2019

 

Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet (5 op) 

Suoritustapa: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely

Aikataulu: 14.1.-25.3.2019

 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus (5 op) 

Suoritustapa: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely

Aikataulu: 25.2.-29.4.2019

Opettaja: Useita verkkoluennoitsijoita

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 200, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto (katso aulan monitorista!), Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki

Syyslukukausi: 10.9.2018 - 31.12.2018 (3 oppituntia)
Kevätlukukausi: 1.1.2019 - 30.4.2019

Yhteensä 380 €. 160 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja 220 € rekisteröityessä yliopistolle: 160,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit