Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400100 Hoitotieteen aineopinnot (35 op/Turun yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Maksut: Kokonaishinta on 780 €  (430 € ilmoittautuessa, Turun yliopisto laskuttaa 210 € kun ilmoittautuminen on hyväksytty sekä 140 € tammikuussa)

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija hallitsee hoidon ja hoitotieteen filosofian, hoitotieteen teorian sekä tutkimusmetodiikan perusteet, joihin sisältyvät teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen. Opiskelija kykenee tuottamaan tieteelliseen tietoon perustuvan kirjallisen tutkielman hoitotieteen kannalta keskeisestä aiheesta. Opiskelija osoittaa hoitotieteellisen tiedon hallintaa, soveltamiskykyä ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan sosiaali- ja terveysalalla ja hoitotieteessä monimutkaisten ja ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi.

Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina, jotka koostuvat opintomateriaaliin pohjautuvasta itseopiskelusta, tuutorin ohjaamasta opintoryhmätyöskentelystä, harjoitustöistä sekä luennoista ja tenteistä. Tuutori toimii myös opintojesi henkilökohtaisena ohjaajana ja tukena läpi opintojen. Opintojen tiedotus-, tuki- ja keskustelukanavana käytetään helppokäyttöistä verkko-oppimisympäristö Moodlea. Opinnot alkavat syyskuussa ja kestävät puolitoista lukuvuotta. Ensimmäinen opintoryhmätapaaminen on syyskuussa. Ensimmäinen opintoryhmätapaaminen on to 13.9. klo 17.00-19.30.

Opinnot soveltuvat niin terveys- ja hoitoalan tehtävissä työskenteleville ammatilliseen kehittymiseen kuin alan opinnoista kiinnostuneille, kuten esimerkiksi avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuville. Opinnot toteutetaan Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti.

Opiskelijalla tulee olla terveysalan AMK-tutkinto tai hoitotieteen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin suoritettuna. 

Kun opintojen toteutuminen Helsingin aikuisopistossa on varmistunut, toimisto lähettää sinulle linkin Nettiopsu-palveluun. Sen kautta voit rekisteröityä Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintomaksun maksamisen jälkeen ilmoittautuminen on sitova, eikä sitä voi perua.  

Lisätietoja: Turun avoimen yliopiston sivuilta: https://nettiopsu.utu.fi/avoin/opas/vuosi/2018/lukukausi/syksy

Infotilaisuus: Opintoihin liittyen pidetään vapaaehtoinen esittelytilaisuus verkossa to 23.8. klo 14 - 15 https://webmeeting.utu.fi/avoin-terveys

Opintojaksot:

Hoidon ja hoitotieteen filosofia 1 (7 op) 

Suoritustapa: luennot, kirjallinen tehtävä, kirjallinen tentti ja opintoryhmätyöskentely
Opetus: Verkkovälitteisiä luentoja Helsingin aikuisopistolla:
ma 15.10. klo 16.30-18.45 FT Juho Ritola
to 1.11. klo 16.30-18.45 Prof. Helena Leino-Kilpi
Ohjattu opintoryhmätyöskentely: to 13.9.-1.11. (ei 20.9. ja 11.10.) klo 17.00-19.30 sekä ti 9.10.
Tentit: 14.11. klo 18-21, 1. uusinta 16.1.2019 klo 18-21 ja 2. uusinta 15.5.2019 klo 18-21
Kirjallinen tehtävä: palautus pe 23.11.2018 mennessä 

Hoitotieteen teoria 1 (7 op)  

Suoritustapa: luennot, kirjallinen tehtävä, seminaarityöskentely ja kirjallinen moodletentti sekä opintoryhmätyöskentely
Opetus: ke 21.11. klo 16.30-18.45 TtT Heli Virtanen, ti 27.11. klo 16.30-18.45 TtT Heli Virtanen verkkovälitteisesti Helsingin aikuisopistolla.
Ohjattu opintoryhmätyöskentely: to 29.11. ja 10.1.-7.2.2019 klo 17.00-19.30, josta pakollista seminaarityöskentelyä 6 t
Teoriatentti ti 11.12- la 15.12. Moodlessa
Kirjallinen tehtävä: palautus pe 15.2.2019 mennessä

Hoitotieteen tutkimusmetodiikka (6 op) 

Suoritustapa: luento-opetus ja verkkotyöskentely, kirjallinen kuulustelu sekä opintoryhmätyöskentelyä
Opetus: maalis-huhtikuussa 2019, verkkovälitteinen luento Helsingin aikuisopistolla
Ohjattu opintoryhmätyöskentely: to 28.2., 14.3., 28.3.,11.4., 2.-16.5. klo 17.00-19.30 
Kirjallinen työ: palautus 7.6.2019 mennessä
Tentit: 12.6.2019, 1. uusinta syyskuu 2019 ja 2. uusinta marraskuu 2019
Tiedonhaun opetus: Järjestetään verkko-opetuksena, johon kuuluu ennakkotehtäviä ja niiden purkutilaisuus, johon osallistutaan verkon kautta kotikoneelta. Pakollista opetusta. 

Tilastolliset analyysimenetelmät (5 op) (Tilastolliset analyysimenetelmät 1 op, Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (hoitotiede) 4 op)

Opintojakso syksyllä 2019. Opetus on pakollista lähiopetusta kolmena-viitenä lauantaina Turussa (läsnäolovelvollisuus). 

Tutkielmaseminaari (4 op)

Alkuinfo ja tiedonhaun opetusta keväällä 2019. Muuten opetus järjestetään syksyllä 2019. 

Kirjallinen tutkielma (6 op)

Syksy 2019. Yksilöohjaus ja itsenäinen työskentely (kirjallisen tutkielman laadinta). 

Opettaja: Tuutori Jukka Kesänen

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto (katso aulan monitorista!), Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki

Syyslukukausi: 23.8.2018 - 31.12.2018 (1 oppituntia)
Kevätlukukausi: 1.1.2018 - 31.12.2019

Yhteensä 780 €. 430 € ilmoittautuessa, Turun yliopisto laskuttaa 210 € kun ilmoittautuminen on hyväksytty sekä 140 € tammikuussa: 430,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit