Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400100 Hoitotieteen aineopinnot (35 op/Turun yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Maksut: Kokonaishinta on 780 €  (430 € ilmoittautuessa, Turun yliopisto laskuttaa 210 € kun ilmoittautuminen on hyväksytty sekä 140 € tammikuussa)

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija hallitsee hoidon ja hoitotieteen filosofian, hoitotieteen teorian sekä tutkimusmetodiikan perusteet, joihin sisältyvät teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen. Opiskelija kykenee tuottamaan tieteelliseen tietoon perustuvan kirjallisen tutkielman hoitotieteen kannalta keskeisestä aiheesta. Opiskelija osoittaa hoitotieteellisen tiedon hallintaa, soveltamiskykyä ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan sosiaali- ja terveysalalla ja hoitotieteessä monimutkaisten ja ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi.

Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina, jotka koostuvat opintomateriaaliin pohjautuvasta itseopiskelusta, tuutorin ohjaamasta opintoryhmätyöskentelystä, harjoitustöistä sekä luennoista ja tenteistä. Tuutori toimii myös opintojesi henkilökohtaisena ohjaajana ja tukena läpi opintojen. Opintojen tiedotus-, tuki- ja keskustelukanavana käytetään helppokäyttöistä verkko-oppimisympäristö Moodlea. Opinnot alkavat syyskuussa ja kestävät puolitoista lukuvuotta. Ensimmäinen opintoryhmätapaaminen on syyskuussa.

Opinnot soveltuvat niin terveys- ja hoitoalan tehtävissä työskenteleville ammatilliseen kehittymiseen kuin alan opinnoista kiinnostuneille, kuten esimerkiksi avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuville. Opinnot toteutetaan Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti.

Opiskelijalla tulee olla terveysalan AMK-tutkinto tai hoitotieteen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin suoritettuna.

Kun opintojen toteutuminen Helsingin aikuisopistossa on varmistunut, toimisto lähettää sinulle linkin Nettiopsu-palveluun. Sen kautta voit rekisteröityä Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintoihin ilmoittautuminen on sitova.

Lisätietoja Turun avoimen yliopiston sivuilta: https://nettiopsu.utu.fi/avoin/opas/vuosi/2018/lukukausi/syksy

Infotilaisuus

Opintoihin liittyen pidetään vapaaehtoinen esittelytilaisuus verkossa (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin).

Aikataulut tarkennetaan myöhemmin. 

Aineopintojen opintojaksot:

400110 Hoidon ja hoitotieteen filosofia 1 (7 op)   

Suoritustapa: luennot, kirjallinen tehtävä, kirjallinen tentti ja opintoryhmätyöskentely

Opetus: Verkkovälitteisiä luentoja Helsingin aikuisopistolla:

ma 15.10. klo 16.30-18.45 3 t FT Juho Ritola

luento 2, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin, syksy 2018.

Ohjattu opintoryhmätyöskentely: syksy 2018, opintoryhmä kokoontuu keskimäärin kerran viikossa (to klo 17.00-19.30, yht. 21 t). Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit: marraskuussa 2018, 1. uusinta tammikuussa ja 2. uusinta toukokuussa

 

400120 Hoitotieteen teoria 1 (7 op)  

Suoritustapa: luennot, kirjallinen tehtävä, seminaarityöskentely ja kirjallinen moodletentti sekä opintoryhmätyöskentely

Opetus: luennot marras-joulukuussa 6 t verkkovälitteisesti Helsingin aikuisopistolla.

Ohjattu opintoryhmätyöskentely: syksy 2018 20 t, josta pakollista seminaarityöskentelyä 6 t.

Teoriatentti Moodlessa

 

400130 Hoitotieteen tutkimusmetodiikka (6 op) 

Suoritustapa: luento-opetus ja verkkotyöskentely, kirjallinen kuulustelu sekä opintoryhmätyöskentelyä

Opetus: maalis-huhtikuussa 2019, verkkovälitteinen luento Helsingin aikuisopistolla

Ohjattu opintoryhmätyöskentely: kevät 2018 21 t

 

400140 Tilastolliset analyysimenetelmät (5 op) (Tilastolliset analyysimenetelmät 1 op, Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (hoitotiede) 4 op)

Opintojakso syksyllä 2019. Opetus on pakollista lähiopetusta kolmena-viitenä lauantaina Turussa (läsnäolovelvollisuus).

 

400150 Tutkielmaseminaari (4 op), alkuinfo ja tiedonhaun opetusta keväällä 2019. Muuten opetus järjestetään syksyllä 2019. Opintoryhmätyöskentely 16-35 t, tuntimäärä riippuu osallistujamäärästä  

 

400160 Kirjallinen tutkielma (6 op), syksy 2019. Yksilöohjaus ja itsenäinen työskentely (kirjallisen tutkielman laadinta).

Ilmoittautuminen alkaa: 7.6.2018 10:00:00

Opettaja: Tuutori Jukka Kesänen

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto (katso aulan monitorista!), Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki

Syyslukukausi: 15.10.2018 - 31.12.2018 (1 oppituntia)
Kevätlukukausi: 1.1.2018 - 31.12.2019

Yhteensä 780 €. 430 € ilmoittautuessa, Turun yliopisto laskuttaa 210 € kun ilmoittautuminen on hyväksytty sekä 140 € tammikuussa: 430,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit