Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400972 Markkinointisuhteiden johtaminen (7 op/Vaasan yliopisto)

Verkkokurssi

Kurssi on osa Markkinoinnin opintokokonaisuutta, mutta yksittäiselle jaksolle voi myös osallistua.

Maksut: Opintojakson hinta on 115 euroa (sisältää Vaasan yliopiston avoimen yliopiston perimän opintomaksun).

Opettaja: Päivi Borisov

Aika: viikot 46-3, kurssi aukeaa ke 14.11.

Etäluennot: Johdantoluento 19.11. klo 18-19 (luento nauhoitetaan ja se on katsottavissa myös myöhemmin)

Harjoitustyön palautuspäivät: laaditun aikataulun mukaisesti tai 24.2. tai 17.3.

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1) jäsentää yrityksen toimintaa suhdenäkökulmasta, 2) tunnistaa yrityksen keskeiset markkinointisuhteet ja niiden johtamisen haasteet ja käytettävissä olevat keinot.

Koulutuksen sisältö: Luodaan peruskuva yrityksen toiminnasta suhdeverkostossa. Selvitetään erilaisten markkinointisuhteiden ominaispiirteet. Suhteiden johtamisen haasteita tarkastellaan erityisesti asiakkuuksien hallinnan, asiakassuhteiden arvonmäärityksen (esimerkiksi kannattavuus ja tyytyväisyys) ja palvelujen johtamisen kautta.

Suoristustapa: Keskustelut ja tehtävät (ei siis tenttiä)

Edeltävät opinnot: Suositus: Markkinointi liiketoiminnan kentässä.

Oppimateriaali: Grönroos, Christian (2009 tai uudempi). Palveluiden johtaminen ja markkinointi. Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Kuuluu kokonaisuuteen:
400970: Markkinoinnin opintokokonaisuus (25 op/Vaasan yliopisto)

Ilmoittautuminen alkaa: 1.9.2018 10:00:00

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: OHJATTU VERKKO-OPISKELU

Syyslukukausi: 14.11.2018 - 31.12.2018 (1 oppituntia)
Kevätlukukausi: 1.1.2019 - 17.3.2019 (1 oppituntia)

sisältää Vaasan yliopiston avoimen yliopiston perimän opintomaksun: 115,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit