Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400911 Johtamisen perusteet (7 op/Vaasan yliopisto)

Verkkokurssi

Kurssi on osa Johtamisen opintokokonaisuutta, mutta yksittäiselle jaksolle voi myös osallistua.

Maksut: Opintojakson hinta on 140 euroa (sisältää Vaasan yliopiston avoimen yliopiston perimän opintomaksun).

Aika 17.9 – 16.11.2018. Verkkotyöskentely Moodlessa viikot 38-46 

Kurssin tavoitteena on, että sen avulla opiskelija hahmottaa yrityksen toiminnan organisoinnin eri vaihtoehdot ja johtamisen pääperiaatteet. Hän pystyy käyttämään niihin liittyviä tavallisimpia käsitteitä oikeissa merkityksissään ja tuntee organisointia ja johtamista käsitteleviä keskeisiä teorioita ja malleja. Kurssilla opiskelija oppii myös hahmottamaan toimintaympäristöjen, toimialojen ja yritysten monimuotoisuutta ja löytämään sekä käyttämään niitä koskevaa tietoa tehtävien ratkaisussa. Kurssilla on tavoitteena kehittää yliopisto-opiskelun valmiuksia. Itsenäinen tiedonhaku, tiedon prosessointi ja kriittinen ajattelu, teoreettisen tiedon soveltaminen ovat myös kurssin tärkeitä oppimistavoitteita.

Sisältö:

Kurssi tarkastelee yrityksen toimintaa kokonaisuudessaan erityisesti sen inhimillisen toiminnan näkökulmasta. Kurssilla käsiteltävät asiat auttavat vastaamaan kysymykseen miten yrityksen haluttu toiminta saadaan tapahtumaan. Käsiteltäviä asioita tarkastellaan erilaisten yritysten ja tilanteiden näkökulmista niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Käsiteltäviä asioita ovat muun muassa yritystä kuvaavat keskeiset mallit, yrityksen toiminnan organisoinnin vaihtoehdot, yrityksen johtamisen käsitteet ja mallit, henkilöstöjohtamisen prosessit ja toiminnot sekä organisaatiokäyttäytymisen keskeiset teemat. Kurssilla käydään lisäksi läpi käytännön esimerkkejä ja ajankohtaisia yrityselämän ilmiöitä. Myös tiimissä toimiminen ja palautteenanto ovat kurssin keskeisiä sisältöjä.

Suoritustapa:

Kurssilla käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus, muut materiaalit, Youtube-videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta. Tehtävät laaditaan Wordilla ja palautetaan Turnitin- järjestelmään (plagiaatintunnistus). Kurssilla pelataan älypuhelimella Quizizz – peliä. Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta löytyvät Moodlesta. Kurssi kehittää IT-taitoja Moodle ympäristössä.

Tehtävien palautuspäivät löytyvät Moodlesta.

Kouluttaja Susanna Kultalahti

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin Moodle-sivulla.

Kuuluu kokonaisuuteen:
400910: Johtamisen perusopinnot (26 op/Vaasan yliopisto)

Ilmoittautuminen alkaa: 24.8.2018 10:00:00

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: OHJATTU VERKKO-OPISKELU

Syyslukukausi: 17.9.2018 - 16.11.2018 (1 oppituntia)

sisältää Vaasan yliopiston avoimen yliopiston perimän opintomaksun: 140,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit