Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400913 Strateginen johtaminen (7 op/Vaasan yliopisto)

Verkkokurssi

Kurssi on osa Johtamisen opintokokonaisuutta, mutta yksittäiselle jaksolle voi myös osallistua.

Maksut: Opintojakson hinta on 140 euroa (sisältää Vaasan yliopiston avoimen yliopiston perimän opintomaksun).

Aika: työskentely Moodlessa viikot 45-1

Osaamistavoite:

Kurssin suoritettuaan opiskelijat osaavat strategisen johtamisen peruskäsitteet, tuntevat strategisen johtamisen erilaisia koulukuntia sekä työkaluja ja menetelmiä. Kurssi antaa valmiudet strategisen aseman analyysin tekemiseen, strategian valintaan sekä strategian toimeenpanoon. Kurssi kehittää erityisesti opiskelijoiden liiketoiminnan ymmärrystä ja yleisiä työelämävalmiuksia kuten kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, yhteistyö-, kommunikointi- ja viestintätaitoja, mukaan lukien IT-taidot, sekä suunnitelmallisuutta ja päätöksentekokykyä.

Sisältö:

Kurssilla tarkastellaan strategiseen johtamiseen liittyviä erilaisia käsitteitä, teorioita, menetelmiä ja työkaluja. Kurssi kattaa sekä strategian sisältö- että prosessikysymykset keskittyen erityisesti strategiseen analyysiin, valintaan ja toimenpanoon. Kurssin luennoilla perehdytään laajasti strategisen tutkimuksen teoriaan, käytäntöön, oppihistoriaan ja käytännön esimerkkeihin.

Suoritustapa:

Verkkoluennot 26 t, harjoitustyöt n. 10 kpl, jotka palautetaan Moodleen. 

Kohderyhmä:

Opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Suurin opiskelijaryhmä on työikäinen väestö, mutta kaikki opiskelusta kiinnostuneet ovat yhtä tervetulleita avoimeen yliopistoon. Yliopistollinen aikuisopiskelu on hyödyllistä monissa elämäntilanteissa. Opiskelija voi esimerkiksi täydentää omaa ammattitaitoaan, vaihtaa kokonaan alaa, käyttää lukion jälkeisen välivuoden hyödykseen tai kohentaa yleissivistystään. Avoimen yliopiston opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Kouluttaja Tero Vuorinen

Edeltävät opinnot:

Suositus: Johtamisen perusteet

Kirjallisuus: Exploring Strategy – Text and Cases (2017), Johnson, G, Whittington, R., Scholes, K. Angwin, D ja Regnér, P

Kuuluu kokonaisuuteen:
400910: Johtamisen perusopinnot (26 op/Vaasan yliopisto)

Ilmoittautuminen alkaa: 24.8.2018 10:00:00

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: OHJATTU VERKKO-OPISKELU

Syyslukukausi: 5.11.2018 - 4.1.2019 (1 oppituntia)

sisältää Vaasan yliopiston avoimen yliopiston perimän opintomaksun: 140,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit