Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400920 Muutoksen johtaminen (5 op/Turun yliopisto)

Maksut: 230 € (170 € ilmoittautuessa ja 60 € rekisteröityessä yliopistolle)

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopiston tilat

Aika: maalis-huhtikuu 2019, aikataulu tarkentuu myöhemmin

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään muutoksen johtamisen eri teorioita, prosesseja ja malleja sekä keskeisiä käsitteitä. Kurssilla käsitellään muutosvastarintaa ja sen vaikutusta muutoksen läpiviemiseen. Lisäksi opintojaksolla käsitellään viestinnän merkitystä muutostilanteissa. Kurssilla käsitellään muutoksen läpiviemistä erilaisin johtamisen keinoin. Lisäksi kukin opiskelija tutustuu myös itseensä muuttujana.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tuntee muutoksen johtamisen keskeiset käsitteet, mallit ja teoriat. Opiskelija tuntee viestinnän ja johtajuuden merkityksen organisaation muutostilanteissa. Opiskelija tietää erilaisia tapoja johtaa muutosta. Opiskelija osaa tarkastella muutosta henkilöstön ja johdon näkökulmasta. Opiskelija tuntee onnistuneen muutokseen vaikuttavia tekijöitä.

Opinnot soveltuvat johtamisesta, henkilöstön kehittämisestä sekä ylipäätään työelämän ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille, eri alojen opiskelijoille sekä ammatillisena koulutuksena esimerkiksi esimiehenä toimiville ja esimiestehtävistä, henkilöstön kehittämisestä ja konsultoinnista kiinnostuneille.

Kun opintojen toteutuminen Helsingin aikuisopistossa on varmistunut, toimisto lähettää sinulle linkin Nettiopsu-palveluun. Sen kautta voit rekisteröityä Turun yliopiston avoimeen yliopistoon.

Lisätietoja Turun avoimen yliopiston sivuilta: https://nettiopsu.utu.fi/avoin/opas/vuosi/2019/lukukausi/kevät

Suoritustapa: Verkkovälitteinen monimuoto-opetus. Osallistuminen aktiivisesti opetukseen, harjoitustyöt, digitaalinen portfolio, henkilökohtaiset muutostehtävät. Kurssilla on käytössä Moodle-verkkoympäristö. 

Opetus: Maalis-huhtikuussa neljä opintoryhmätapaamista ( 3 x 45 min) tuutorin johdolla. Verkkoluennot ovat opiskelijoiden itsenäisesti kuunneltavissa opintojen verkkoalueella Moodlessa. Aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Kirjallisuus

  1. Cameron, E. & Green, M. (2012) Making sense of change management. (3rd edition) Kogan page. Electronic book.

  2. Kotter, John P: Leading change (1996). Harvard Business School Press, Boston (MA). Tai suomenkielinen versio Kotter: Muutos vaatii johtajuutta. Rastor, Helsinki tai Kotter, J. 1995. Leading change. Harvard business review March-April artikkeli.

  3. Virolainen, H. & Virolainen, I. 2018. Onnistunut muutos. Sisäisestä muutoksesta ulkoiseen muutokseen (tarvitaan harjoitustyössä)

    Myös uudempia painoksia voi käyttää.

Ilmoittautuminen alkaa: 26.11.2018 10:00:00

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 25, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto (katso aulan monitorista!), Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki

Kevätlukukausi: 1.3.2019 - 30.4.2019 (1 oppituntia)

Yhteensä 230 €. 170 € ilmoittautuessa ja 60 € rekisteröityessä yliopistolle: 170,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit