Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400320 Sosiaalipediatria (3 op/Turun yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Maksut: 95 € (65 € ilmoittautuessa ja 30 € rekisteröityessä yliopistolle)

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopiston tilat

Aika: 28.2.-12.6.2019. Katso tarkemmat kellonajat alta!

Tavoitteet

Suurin osa lapsista elää hyvässä kasvuympäristössä, joka ei vaaranna lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista tai kognitiivista kehitystä. Huomattava osa lapsista elää kuitenkin kasvuympäristössä, joka uhkaa heidän tervettä kasvua ja kehitystä. Opintojen tavoitteena on antaa tiedot lastensuojelusta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä sekä lapsen kaltoinkohtelusta: laiminlyönnistä, fyysisestä pahoinpitelystä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, emotionaalisesta kaltoinkohtelusta, lapselle aiheutetusta tai sepitetystä sairaudesta, nuorten päihteidenkäytöstä sekä perheväkivallan ja vanhempien päihteiden käytön merkityksestä lapsuudessa.

Opinnot harjaannuttavat myös:

 • tunnistamaan lastensuojelun tarpeessa oleva lapsi

 • taitoon ottaa puheeksi lapsen kaltoinkohtelu, perheväkivalta sekä vanhempien ja nuoren päihteiden käyttö

 • taitoon tehdä lastensuojelu- ja rikosilmoitus.

Sisältö

 • Lasten kaltoinkohtelu ja sosiaalipediatria

 • Lapsen laiminlyönti

 • Medical child abuse

 • Päihteiden käyttö raskauden aikana

 • Nuorten päihteiden käyttö

 • Lapsen fyysinen ja henkinen pahoinpitely

 • Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

 • Lastensuojelulakiin liittyvää lainsäädäntöä

Opinnot soveltuvat ammattitaidon kehittämiseksi henkilöille, jotka työssään tarvitsevat opintojakson sisältöön liittyvää tietoa, sekä yleissivistäväksi koulutukseksi kaikille, jotka ovat lääketieteestä kiinnostuneita ja haluavat perehtyä alan ajankohtaisiin kysymyksiin. Opinnot soveltuvat erityisesti sosiaalialalla, terveydenhuollossa, sairaanhoidossa ja kasvatusalalla työskenteleville tai alaa opiskeleville. Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa opinnot voi hyväksyttää osaksi perustutkintojen valinnaisia opintoja.

Lisätietoja Turun avoimen yliopiston sivuilta: https://nettiopsu.utu.fi/avoin/opas/vuosi/2019/lukukausi/kevat

Suoritustapa: Luennot 12 t, kirjallinen tehtävä ja tentti (luennot ja kirjallisuus).

Opetus: Opintojakson luennot välitetään aikuisopistolle reaaliaikaisesti Moodlen kautta. Opintojakson luennoista tulevat tallenteet, jotka ovat katsottavissa viimeiseen tenttiin asti jokaisen luennoitsijan luvalla.

to 28.2.2019 klo 16.15-17.45, Sosiaalipediatria ja lasten kaltoinkohtelu, LT, dos. Pirjo Anttila

ti 5.3. klo 16.15-17.45, Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian rooli lapsen kaltoinkohtelun selvittämisessä, luennoitsija: lastenpsykiatri , juristi Anna-Mari Salmivalli

ke 13.3. klo 17.15-18.45, Lasten pahoinpitely, LT, dos. Timo Hurme

ke 20.3. klo 16.15-17.45, Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, gynekologi Rauni Klami

ti 26.3. klo 16.15-17.45, Päihteiden käyttö odotusaikana, LT, gynekologi Susanna Timonen

ti 2.4. klo 16.15-17.45, Lastensuojelulaki ja lasten kaltoinkohtelu sosiaalityön näkökulmasta, YTM Jenni Oraby

Tentit: ke 10.4. klo 18-21, 1. uusinta ke 12.6. klo 18-21 ja 2. uusinta syyskuussa

Kirjallisuus: Söderholm, A., & Kivitie-Kallio, S. (toim.) 2012. Lapsen kaltoinkohtelu. 2., uudistettu painos. Helsinki: Duodecim

Ilmoittautuminen alkaa: 26.11.2018 10:00:00

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 200, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Lka 303, 3. krs, Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki

Päivä ja kello: Ti: 16.15-17.45 Ke: 16.15-17.45 To: 16.15-17.45

Kevätlukukausi: 28.2.2019 - 12.6.2019 (12 oppituntia)

Yhteensä 95 €. 65 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja 30 € rekisteröityessä yliopistolle: 65,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit