Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400520 Työoikeus (7 op/Turun yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Hinta: 170 € (110 € ilmoittautuessa ja 60 € rekisteröityessä yliopistolle)

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8

Aika: 17.12.2019 – 3.2.2020

Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso. Työoikeuden opintoihin voi osallistua vasta kun Johdatus oikeustieteeseen 2 op –kurssi on suoritettu hyväksytysti. Voit hakea hyväksilukua vastaavan opintojakson perusteella.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on muodostanut kokonaiskuvan palkkatyövoiman käyttötavoista, hallitsee työoikeuden normijärjestelmän ja työmarkkinamekanismin toiminnan sekä osaa yksilöllisen ja kollektiivisen työoikeuden yleiset opit, pääsisällön sekä kansallisen ja kansainvälisen kehityksen. Opiskelija hallitsee työsopimuksen tekemisen ja päättämisen keskeiset kysymykset.

Sisältö:
  • Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä periaatteelliset oikeudet ja oikeusperiaatteet

  • Työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit

  • Työoikeuden normien soveltamisala

  • Työoikeuden normijärjestelmä

  • Individuaalisen työoikeuden pääsisältö

  • Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat

Kun opintojen toteutuminen Helsingin aikuisopistossa on varmistunut, toimisto lähettää sinulle linkin Nettiopsu-palveluun. Sen kautta voit rekisteröityä Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintoihin ilmoittautuminen on sitova.   

Lisätietoja Turun avoimen yliopiston sivuilta: https://nettiopsu.utu.fi/avoin/opas/vuosi/2019/lukukausi/syksy

Suoritustapa:

Reaaliaikainen verkkovälitteinen opetus (18 t) ja kirjallinen tentti (luennot ja kirjallisuus). Opetusta voi seurata omalta koneelta käsin.

Opetus: Verkkoluennot ma 16.12.2019, ti 7.1., to 9.1., ti 14.1., to 16.1. ja to 23.1.2020 klo 17.00-19.30

Tentit: ma 3.2.2020, 1. uusinta ma 23.3.2020 ja 2. uusinta ma 8.6.2020 klo 18-21

Opettaja: OTT Johannes Lamminen

Kirjallisuus ja muu materiaali:

Luennot
Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:

Koskinen, Seppo - Ullakonoja, Vesa: Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa, 2016.

Saloheimo, Jorma: Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 2012 (e-kirja).

Avoimen yliopiston koulutusten peruutusehdot:
  • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.
  • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.
  • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.
  • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.

 

Opettaja: Lamminen, Johannes, OTT

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 50, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Lka 102,1. krs, Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki

Päivä ja kello: Ti: 17.00-19.30

Syyslukukausi: 16.12.2019 - 31.12.2019 (13 oppituntia)
Kevätlukukausi: 1.1.2020 - 3.2.2020 (15 oppituntia)

Yhteensä 170 €. 110 € ilmoittautuessa ja 60 € rekisteröityessä yliopistolle.: 110,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit