Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400530 Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op/Turun yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Hinta: 170 € (110 € ilmoittautuessa ja 60 € rekisteröityessä yliopistolle)

Verkko-opinnot 4.2.-9.3.2020

Opettaja: Professori, OTT Tuulikki Mikkola

Opintoihin voi osallistua vasta kun Johdatus oikeustieteeseen 2 op -kurssi on suoritettu hyväksytysti. Voit hakea hyväksilukua vastaavan opintojakson perusteella.

Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Sisältö:

Perhe- ja jäämistöoikeuden sääntelyä tarkastellaan osana siviilioikeuden yleisiä oppeja ja siten, että velvoite- ja esineoikeudellisten periaatteiden merkitys erityissääntelyn taustalla konkretisoituu.

Kurssin osa-alueita ovat:

  • Parisuhdeoikeus (ml. avioliitto-oikeus)
  • Lapsi- ja edunvalvontaoikeus
  • Perintö- ja testamenttioikeus
  • Kansainvälinen perhe- ja jäämistöoikeus

Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija - hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta. - tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet. - kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat. - osaa jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet - hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään.

Kun opintojen toteutuminen Helsingin aikuisopistossa on varmistunut, toimisto lähettää sinulle linkin Nettiopsu-palveluun. Sen kautta voit rekisteröityä Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintoihin ilmoittautuminen on sitova.  

Lisätietoja Turun avoimen yliopiston sivuilta: https://nettiopsu.utu.fi/avoin/opas/vuosi/2019/lukukausi/syksy

Suoritustapa: Reaaliaikainen verkkovälitteinen opetus (20 t) ja kirjallinen tentti (luennot ja kirjallisuus). Opetusta voi seurata omalta koneelta.

Opetus:

Verkkoluennot:

ti 4.2. 17.00-20:30

ke 5.2. 17.00-19:30

to 6.2. 17.00-19:30

ti 11.2. 17.00-20:30

ke 12.2. 17.00-19:30

to 13.2. luentotallenne Moodlessa

Tentit: ma 9.3.2020, 1. uusinta ma 6.4.2020 ja 2. uusinta ma 15.6.2020 klo 18-21

Opettaja: OTT, professori Tuulikki Mikkola

Kirjallisuus ja muu materiaali:

Luentomateriaali

Säädökset

Kirjallisuus:

Luentomateriaali (tenttiin tulee kysymyksiä perustuen luentoihin, ml. korkeimman oikeuden ennakkoratkaisut). Moodlessa ilmoitettava ja julkaistava materiaali.

Aarnio, A.- Kangas, U.: Perhevarallisuusoikeus. 2010 tai uudempi s. 281-587 (perintö- ja testamenttioikeus). (e-kirja)

Mikkola, Tuulikki: Yhteisomistus. 2017 s. 1-23,123-170. (e-kirja)

Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 2011 tai uudempi s. 12-51 (aviovarallisuusjärjestelmä, poislukien kansainvälis-yksityisoikeudellinen sääntely) JA s. 58-84 (avopuolisoiden välinen suhde) JA s. 173-195 (lapsen edunvalvonta, huolto ja tapaamisoikeus) JA s. 206-229 (lapsen elatus)

Välimäki, Pertti: Ositusta ja sen sovittelua. Defensor Legis 2010 s. 128-147 (e-materiaali).

Saarenpää, Ahti: Henkilö- ja persoonallisuusoikeus (saatavilla verkko-osoitteessa: http://lipas.uwasa.fi/materiaalit/talousoikeus/it/valinta055.pdf), s. 327-371 (edunvalvontaoikeus ja nimioikeus).

HE 47/2011, Hallituksen esitys Eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, s. 21-28, 44-84.

HE 91/2014, Hallituksen esitys Eduskunnalle isyyslaiksi, s. 17-22, 30-68.

Avoimen yliopiston koulutusten peruutusehdot:
  • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.

  • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.

  • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.

  • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.

Ilmoittautuminen alkaa: 25.10.2019 10:00:00

Opettaja: Mikkola, Tuulikki, OTT

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 50, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto (katso aulan monitorista!), Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki

Päivä ja kello: Ma: 17.00-20.30 Ti: 17.00-20.30 Ke: 17.00-19.30 To: 17.00-19.30

Kevätlukukausi: 4.2.2020 - 9.3.2020 (20 oppituntia)

Yhteensä 170 €. 110 € ilmoittautuessa ja 60 € rekisteröityessä yliopistolle.: 110,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit