Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400022 Kasvatus- ja koulutussosiologia (4 op/Turun yliopisto)

Huom! Alustava ohjelma, muutokset mahdollisia.

Hinta: 110 € (70 € ja 40 € rekisteröityessä yliopistolle)

Aika: Monimuoto-opinnot 21.10.-6.12.2019

Tavoite: Opiskelija kiinnostuu pohtimaan kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä, hallitsee sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteet, tuntee pääpirteissään kasvatussosiologian keskeiset teoreettiset lähestymistavat ja tutkimussuuntaukset sekä osaa soveltaa näitä kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen luonteen hahmottamisessa.

Sisältö:
  • sosiologia tieteenä ja ajattelutapana

  • sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset

  • koulutuksen historiallinen muotoutuminen, yhteiskunnalliset tehtävät ja prosessit

  • kasvatuksen ja kasvun yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ehdot ja mahdollisuudet

  • kasvatussosiologinen nuorisotutkimus

  • kasvatus, koulutus ja sukupuoli 

Suoritustapa: Essee, osallistuminen esseetyöskentelyyn, luennot 6 t, verkko-opetus, opintoryhmä 6 t  

Opetus:

Verkkoluennot ke 23.10. ja ke 30.10. klo 17.30–20.00, Rauno Huttunen

Opintoryhmätapaamiset to 24.10. ja 28.11. klo 17.30-20.00 (läsnäolovelvollisuus).

Esseen palautus pe 6.12.2019

Kirjallisuus:

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus:

Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. Helsinki: PS-kustannus (luvut 1-9) ja artikkeleita

HUOM! Jos olet  Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

Kuuluu kokonaisuuteen:
400020: Kasvatustieteen perusopinnot (25 op/Turun yliopisto)

Opettaja: Saarinen, Jarkko

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 30, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Lka 101, 1. krs (suuri luentosali), Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki

Päivä ja kello: Ke: 17.30-20.00 To: 17.30-20.00

Syyslukukausi: 21.10.2019 - 6.12.2019 (6 oppituntia)

Yhteensä 110 €. 70 € ilmoittautuessa ja Turun yliopisto laskuttaa 40 € Nettiopsuun ilmoittautumisen jälkeen: 70,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit