Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400023 Kehitys- ja kasvatuspsykologia (4 op/Turun yliopisto)

Huom! Alustava ohjelma, muutokset mahdollisia.

Hinta: 110 € (70 € ja 40 € rekisteröityessä yliopistolle)

Aika: Monimuoto-opinnot 9.12.2019-15.1.2020

Tavoite: Opiskelija tuntee havaitsemisen, oppimisen, ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen kehitys- ja kasvatuspsykologiset peruskäsitteet ja lainalaisuudet, ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen yksilön kehityksen ja oppimisen tukemisessa perheen, varhaiskasvatuksen, kouluopetuksen, opiskeluympäristöjen ja työelämän näkökulmasta.

Sisältö:
  • lapsen, nuoren ja aikuisen kognitiivisen, emotionaalisen ja sosiaalisen kehityksen lainalaisuudet ja peruskäsitteet erilaisten teorioiden valossa

  • keskeiset motivaatioteoriat ja peruskäsitteet oppimisen psykologiasta

  • kasvatus- ja kehityspsykologian keskeiset tutkimusmenetelmät esimerkinomaisesti sisältöteemoihin liittyneinä

Suoritustapa: Kirjallinen tentti, luento-opetus 6 t, pienryhmäopetus 6 t

Opetus:

Verkkoluennot ma 9.12. ja ke 18.12. klo 17.30–20.00 Tiina Tuijula

Opintoryhmätapaamiset to 12.12. ja to 9.1.2020 klo 17.30-20.00

Yksilö- tai ryhmätentit ke 15.1. klo 18.00–21.00 omassa oppilaitoksessa tai moodletentti 15.1. klo 18- (avoinna 2 vrk). Uusinnat 11.3. ja 10.6.2020.

Kirjallisuus:

Tentittävä kirjallisuus:

  1. Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. JA
  2. Nurmi, J-E, Ahonen T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.
  3. Myöhemmin ilmoitettavat kaksi suomenkielistä tieteellistä artikkelia

HUOM! Jos olet Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

Kuuluu kokonaisuuteen:
400020: Kasvatustieteen perusopinnot (25 op/Turun yliopisto)

Ilmoittautuminen alkaa: 3.6.2019 10:00:00

Opettaja: Saarinen, Jarkko

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 30, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Lka 210, 2. krs, Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki

Päivä ja kello: Ma: 17.30-20.00 To: 17.30-20.00

Syyslukukausi: 9.12.2019 - 31.12.2019 (3 oppituntia)
Kevätlukukausi: 1.1.2020 - 15.1.2020 (3 oppituntia)

Yhteensä 110 €. 70 € ilmoittautuessa ja Turun yliopisto laskuttaa 40 € Nettiopsuun ilmoittautumisen jälkeen: 70,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit