Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400024 Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin (6 op/Turun yliopisto)

Huom! Alustava ohjelma, muutokset mahdollisia.

Hinta: 130 € (70 € ja 60 € rekisteröityessä yliopistolle) 

Monimuoto-opinnot 20.1.-6.3.2020

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto

Tuutorina KM Jaakko Saarinen

Tavoitteet: Opiskelija hallitsee oppimisen, opetuksen ja arvioinnin malleja sekä peruskäsitteitä ja osaa tarkastella oppimistaan niiden avulle.

Sisältö:

  • oppimisen, opetuksen ja arvioinnin keskeiset käsitteet
  • kohti yhdessä ajattelemisen, työskentelemisen ja arvioimisen kulttuuria

Suoritustapa: Essee, kaksi harjoitustyötä, oppilaitosvierailu ja raportointi, luennot 6 t, opintoryhmä 9 t

Opetus: Verkkoluennot ke 22.1. Heidi Salmento ja ke 29.1. Tiina Tuijula klo 17.30–20.00

Opintoryhmätapaamiset to 23.1., 6.2. ja 27.2. (läsnäolovelvollisuus) klo 17.30-20.00 

Esseen ja kirjallisen tehtävän palautus pe 6.3.2020 mennessä.

Kirjallisuus:

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus:

  1. Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K. & Kansanen, P. 2016. Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.
  2. Sahlberg, P. & Sharan S. (toim.) 2002. Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Helsinki: WSOY (sivut 10-47 ja yksi vapaasti valittava luku väliltä 1.2.-2.7).
  3. Rauste-von Wright, M., von Wright, J. & Soini, T. 2003 (uudistettu painos). Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY.
  4. Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Jyväskylä: Tammi.
  5. Saloviita, T. 2013. Luokka haltuun! Parhaat keinot toimivaan opetukseen. Jyväskylä: PS-kustannus (sivut 18-78).

Oheiskirjallisuus: Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kuuluu kokonaisuuteen:
400020: Kasvatustieteen perusopinnot (25 op/Turun yliopisto)

Ilmoittautuminen alkaa: 25.11.2019 10:00:00

Opettaja: Saarinen, Jarkko

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 30, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Lka 101, 1. krs (suuri luentosali), Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki

Päivä ja kello: Ke: 17.30-20.00 To: 17.30-20.00

Kevätlukukausi: 20.1.2020 - 6.3.2020 (15 oppituntia)

Yhteensä 130 €. 70 € ilmoittautuessa ja Turun yliopisto laskuttaa 60 € Nettiopsuun ilmoittautumisen jälkeen: 70,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit