Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400025 Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti (7 op/Turun yliopisto)

Huom! Alustava ohjelma, muutokset mahdollisia.

Hinta: 140 € (70 € ja 70 € rekisteröityessä yliopistolle)

Aika: Monimuoto-opinnot 9.3.-15.4.2020

Tavoite: Opiskelija ymmärtää kasvatusta, oppimista ja kasvua eri konteksteissa, ja laajentaa tietämystään kasvatustieteiden tutkimuskentästä ja tutkimuskohteista.

Sisältö:
 • opettaja kehityksen, oppimisen ja koulunkäynnin tukijana

 • oppimisen haasteet ja niiden tunnistaminen

 • hyvinvoivan oppimisyhteisön toimintakulttuuri

 • kehittyminen ja oppiminen hyvinvoinnin näkökulmasta

 • koulutuksen arvot, merkitys ja mekanismit suomalaisen yhteiskunnan historiassa, politiikassa ja kulttuurissa

Suoritustapa: Kirjallinen tentti, verkkotyöskentely, opintoryhmä 6 t

Opetus:

Opintoryhmätapaamiset to 12.3. ja viikolla 15 klo 17.30-20.00.

Moodletentti ke 15.4.2020 klo 18.00 – 17.4.2020 klo 18.00

Uusinnat 13.-15.5. ja 10.-12.6.

Kirjallisuus:

Kirjallisessa tentissä yhdellä kertaa suoritettava kirjallisuus:

1. Seuraavat kirjat, joista opiskelija valitsee 3 teosta:

 • Ahonen, S. 2011 (tai vanhempi painos). Yhteinen koulu. Tasa-arvoa vai tasapäisyyttä? Koulutuksellinen tasa-arvo Suomessa Snellmanista tähän päivään. Tampere: Vastapaino.

 • Ahtola, A. (toim.) 2016. Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen. Juva: PS-kustannus.

 • Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen, M-P. 2016. Ajattelun taidot ja oppiminen. Juva: PS-kustannus.

 • Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M., Nummenmaa, A-R. & Rasku-Puttonen, H. (toim.) 2006. Kasvatusvuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.

 • Nikkola T., Rautiainen M. & Räihä P. (toim.) 2013. Toinen tapa käydä koulua. Kokemuksen, kielen ja tiedon suhde oppimisessa. Tampere: Vastapaino.

 • Savolainen, H., Vilkko, R. & Vähäkylä, L. (toim.) 2017. Oppimisen tulevaisuus. Tallinna: Gaudeamus.

2. Seuraavat artikkelit:

 • Fornaciari, A. & Harni, E. 2017. Antonio Gramscin hegemonian käsitteen relevanssi

 • kasvatustieteelliselle tutkimukselle. Kasvatus & Aika 11 (2), 39-51.

 • Inkinen, M., Mikkonen, J., Heikkilä, A., Tukiainen, M. & Lindblom-Ylänne, S. 2012. Aikaansaamattomuuden psykologiaa. Psykologia 47 (3), 172-181.

 • Mattila-Aalto, M. 2012. Oppimista ja syrjäytymisen ehkäisemistä oma-avun yhteisössä. Tapaus leipäjonoyhteisö. Aikuiskasvatus 32 (1), 6-16.

Kuuluu kokonaisuuteen:
400020: Kasvatustieteen perusopinnot (25 op/Turun yliopisto)

Ilmoittautuminen alkaa: 25.11.2019 10:00:00

Opettaja: Saarinen, Jarkko

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 30, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto (katso aulan monitorista!), Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki

Päivä ja kello: Ke: 17.30-20.00 To: 17.30-20.00

Kevätlukukausi: 9.3.2020 - 15.4.2020 (6 oppituntia)

Yhteensä 140 €. 70 € ilmoittautuessa ja Turun yliopisto laskuttaa 70 € Nettiopsuun ilmoittautumisen jälkeen: 70,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit