Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400063 Lasten ja nuorten terveys (5 op/Itä-Suomen yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Huom! Alustava ohjelma, muutokset mahdollisia.

Hinta: yksittäinen opintojakso 110 € (60 € ja 50 € rekisteröityessä yliopistolle)

Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.

Aika: 21.10.-16.12.2019

Tavoite:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luetella asioita, jotka vaikuttavat sikiön ja vastasyntyneen terveyteen ja hyvinvointiin. Opiskelija osaa nimetä tavallisimmat lasten ja nuorten terveyshaasteet sekä keskeisiä keinoja terveyden edistämiseksi. Opiskelija tuntee lapsen normaalin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityskulun pääpiirteissään

Sisältö:

Lapsen normaali kasvu ja kehitys pääpiirteissään, yleisimmät lastensairaudet ja murrosiän erityiskysymykset. Lasten ja nuorten terveyden edistäminen. 

Suoritustavat: verkko-opinnot, verkkoluennot, verkkotentti ja/tai – tehtävät

Kirjallisuus:

1. Ylikorkala, O. & Tapanainen, J. (toim.): Naistentaudit ja synnytykset. Duodecim, 2011 (kappale Taustasairaudet ja raskaus)

2. Rajantie, J., Heikinheimo, M., Renko, M. (toim.): Lastentaudit. Duodecim, 2016., 

3. Pihko, H, Haataja, L, Rantala, H (toim.): Lasten neurologia. Duodecim, 2014 (soveltuvin osian, kappaleet 2-6, 10)

4. Lastenneuvolakäsikirja. Saatavissa osoitteessa https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakaskirja

Avoimen yliopiston koulutusten peruutusehdot:
  • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.

  • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.

  • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.

  • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.

HUOM! Jos olet Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

Kuuluu kokonaisuuteen:
400060: Lääketieteen perusteita (25 op/Itä-Suomen yliopisto)

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 30, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Ohjattu verkko-opiskelu

Syyslukukausi: 21.10.2019 - 16.12.2019 (1 oppituntia)

Yhteensä 110 €. 60 € ilmoittautuessa ja 50 € rekisteröityessä yliopistolle.: 60,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit