Helsingin aikuisopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

1201028 Suomi alkeet 6 / Finnish Elementary 6

Kurssi jatkuu. Uudet opiskelijat ovat tervetulleita mukaan. Opetuskielet ovat englanti ja suomi. Kurssin teemoja ovat mm. asiointi virastossa, parisuhde, juhlat ja tavat. Oppikirja Gehring-Heinzmann, Suomen mestari 2, kappaleet 5–6. Taso A1.3+.

The course continues. New students are welcome to join in. Languages of instruction are English and Finnish. Course themes include eg. running errands in offices, romantic relationship, celebrations and customs. Coursebook: Gehring-Heinzmann, Suomen mestari 2, Chapters 5–6. Level A1.3+.

Jos lähiopetus ei ole mahdollista koronarajoitusten takia, tämä kurssi järjestetään etäopiskeluvälinein. (If contact teaching is not possible due to a coronavirus lockdown, this course will be held online.)

Teacher: HuK Elina Pitkänen, BA

Number of places: Maximum number of course participants 22, There are available places on the course.

Name of course location: Aktiivi-instituutti, sininen luokka, Mikonkatu 8 A, 5 krs, 00100 HELSINKI

Date and time: Tu: 17.00 - 19.30 Th: 17.00 - 19.30

Autumn term: 1.9.2020 - 8.10.2020 (36 Lessons)

Price: 180,00 €

Registration begins: 1.6.2020 10:00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject