Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

4020100 Johdatus kasvatustieteisiin (4 op/Turun yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Hinta: yksittäinen opintojakso 130 € (70 € ilmoittautuessa ja 60 € rekisteröityessä yliopistolle) 

Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.

Aika: Monimuoto-opinnot 10.9.-14.10.2020

Tavoite: Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Lisäksi opiskelija on perehtynyt opiskeluun avoimessa yliopistossa ja osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Sisältö:

  • kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnan merkitys Suomessa
  • kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja tutkimusotteet
  • kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä
  • kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikoiden ajatukset ja kysymyksenasettelut
  • opettajuus kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta

Suoritustapa: Henkilökohtainen opintosuunnitelma, kirjallinen yksilö- ja ryhmätentti tai Moodle-tentti, pienryhmäopetus 9 t, luennot 9 t

Opetus:

Verkkoluennot to 17.9. klo 17.30-20.00 Juhani Tähtinen, ke 23.9. klo 17.30-20.00 Rauno Huttunen ja to 24.9. klo 17.30-20.00 Lilja Aikio 

Opintoryhmä to 10.9. klo 17.30-20.00, ti 22.9. klo 17.30-20.00 ja to 1.10. klo 17.30-20.00 

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman palautus pe 9.10.2019 mennessä. 

Yksilö- tai ryhmätentit: ke 14.10. klo 17.00–20.00 Helsingin aikuisopistossa tai Moodle-tenttinä klo 17.00–21.00. Muut Moodle-tentit: 9.12.2020, 10.2.2021 ja 12.5.2021

Kirjallisuus:

Tentittävä kirjallisuus: Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. (Uudistettu 8. painos). Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus.


Avoimen yliopiston peruutusehdot

• Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.

• Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.

• Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.

• Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.


Huom! Jos olet Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

Kuuluu kokonaisuuteen:
4020000: Kasvatustieteen perusopinnot (25 op/Turun yliopisto)

Opettaja: Saarinen Jaakko

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 30, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto (katso infotaulusta), Runeberginkatu 22–24, 00100 Helsinki

Päivä ja kello: Ti: 17.30 - 20.00 Ke: 17.30 - 20.00 To: 17.30 - 20.00

Syyslukukausi: 10.9.2020 - 14.10.2020 (18 oppituntia)

Kurssimaksu ilmoittautuessa (yliopiston osuus maksetaan erikseen): 70,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 1.6.2020 10:00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit