Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

4020500 Oppimisen muuntuvat ympäristöt (7 op/Turun yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Hinta: yksittäinen opintojakso 175 € (70 € ilmoittautuessa ja 105 € rekisteröityessä yliopistolle) 

Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.

Aika: Monimuoto-opinnot 8.3.-14.4.2021

Tavoite: Opiskelija ymmärtää kasvatusta, oppimista ja kasvua eri konteksteissa, ja laajentaa tietämystään kasvatustieteiden tutkimuskentästä ja tutkimuskohteista.

Sisältö:

 • opettaja kehityksen, oppimisen ja koulunkäynnin tukijana
 • oppimisen haasteet ja niiden tunnistaminen
 • hyvinvoivan oppimisyhteisön toimintakulttuuri
 • kehittyminen ja oppiminen hyvinvoinnin näkökulmasta
 • koulutuksen arvot, merkitys ja mekanismit suomalaisen yhteiskunnan historiassa, politiikassa ja kulttuurissa 

Suoritustapa: Kirjallinen tentti, verkkotyöskentely, opintoryhmä 6 t

Opetus:

Opintoryhmätapaamiset to 11.3. ja 8.4. klo 17.30-20.00. 

Moodletentti ke 14.4.2020 klo 17.00 – 16.4.2020 klo 17.00

Uusinnat 12.-14.5. ja 9.-11.6.                                                              

Kirjallisuus:

Kirjallisessa tentissä yhdellä kertaa suoritettava kirjallisuus: 

1. Seuraavat kirjat, joista opiskelija valitsee 3 teosta: 

 • Ahonen, S. 2011 (tai vanhempi painos). Yhteinen koulu. Tasa-arvoa vai tasapäisyyttä? Koulutuksellinen tasa-arvo Suomessa Snellmanista tähän päivään. Tampere: Vastapaino.
 • Ahtola, A. (toim.) 2016. Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen. Juva: PS-kustannus.
 • Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen, M-P. 2016. Ajattelun taidot ja oppiminen. Juva: PS-kustannus.
 • Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M., Nummenmaa, A-R. & Rasku-Puttonen, H. (toim.) 2006. Kasvatusvuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.
 • Nikkola T., Rautiainen M. & Räihä P. (toim.) 2013. Toinen tapa käydä koulua. Kokemuksen, kielen ja tiedon suhde oppimisessa. Tampere: Vastapaino.
 • Savolainen, H., Vilkko, R. & Vähäkylä, L. (toim.) 2017. Oppimisen tulevaisuus. Tallinna: Gaudeamus.

2. Seuraavat artikkelit:

 • Fornaciari, A. & Harni, E. 2017. Antonio Gramscin hegemonian käsitteen relevanssi
 • kasvatustieteelliselle tutkimukselle. Kasvatus & Aika 11 (2), 39-51.
 • Inkinen, M., Mikkonen, J., Heikkilä, A., Tukiainen, M. & Lindblom-Ylänne, S. 2012. Aikaansaamattomuuden psykologiaa. Psykologia 47 (3), 172-181.
 • Mattila-Aalto, M. 2012. Oppimista ja syrjäytymisen ehkäisemistä oma-avun yhteisössä. Tapaus leipäjonoyhteisö. Aikuiskasvatus 32 (1), 6-16.


Avoimen yliopiston peruutusehdot

• Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.

• Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.

• Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.

• Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.


Huom! Jos olet Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

Kuuluu kokonaisuuteen:
4020000: Kasvatustieteen perusopinnot (25 op/Turun yliopisto)

Opettaja: Saarinen Jaakko

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 30, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto (katso infotaulusta), Runeberginkatu 22–24, 00100 Helsinki

Päivä ja kello: To: 17.30 - 20.00

Kevätlukukausi: 8.3.2021 - 14.4.2021 (6 oppituntia)

Kurssimaksu ilmoittautuessa (yliopiston osuus maksetaan erikseen): 70,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 1.6.2020 10:00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit