Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

4040000 Markkinoinnin opintokokonaisuus (25 op/Vaasan yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Alustava ohjelma, tiedot tarkentuvat myöhemmin.

Verkko-opinnot syksy 2020 – kevät 2021

Huom! Jos ilmoittaudut 1.9. jälkeen, pyydä toimistosta rekisteröitymisohje yliopistolle.

Hinta: 320 € (240 € ilmoittautuessa ja 80 € rekisteröityessä yliopistolle)

Markkinoinnin tehtävissä korostuu usein luova ongelmanratkaisu, analyyttinen ajattelu, suhdejohtamisen taidot, vuorovaikutteinen kommunikaatio sekä kuluttaja- ja asiakaslähtöiset toimintatavat. Näiden kyvykkyyksien rakentaminen muodostaa markkinoinnin opetusohjelman ytimen. Niinpä tärkeää on paitsi markkinoinnin eri osa-alueisiin perehtyminen niin myös erilaisten opetus- ja oppimismenetelmien kautta saavutettujen kyvykkyyksien kehittäminen. Opinnot muodostavat kokonaisuuden, jossa tiedon, ymmärryksen, sovellutuksen ja analyysin kautta kehitetään valmiuksia luovaan ongelman ratkaisuun ja itsenäiseen ajatteluun markkinoinnin tehtäväkentällä.  

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina syksyn 2020 – kevään 2021 aikana. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta – asiantuntijaluentoja, oppimistehtäviä ja materiaaleja on saatavilla verkko-oppimisympäristössä.

Katso tästä esittelyvideo markkinoinnin opintokokonaisuudesta

Kun opintojen toteutuminen Helsingin aikuisopistossa on varmistunut, toimisto lähettää sinulle linkin ILPA-palveluun. Sen kautta voit rekisteröityä Vaasan yliopiston avoimeen yliopistoon. 

HUOM! Opintoihin on rajoitettu osallistujamäärä ja opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koko opintokokonaisuuteen 25 op ilmoittautuneet ovat etusijalla. Yksittäisille opintojaksoille voidaan ottaa opiskelijoita, jos paikkoja jää vapaaksi. 

Ilmoittautumiset opintokokonaisuuteen 6.9.2020 mennessä.

Opintojaksot

Markkinoinnin perusteet 7 op

Aika: viikot 39-45, kurssi aukeaa ma 21.9. syksy 2020, verkko-opinnot Moodlesssa 

Opettaja: Päivi Borisov

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) osaa kertoa markkinointiajattelun kehitystä, 2) selittää markkinoinnin aseman yrityksen liiketoiminnassa erilaisissa toimintaympäristöissä, 3) osaa kuvata markkinoinnin päätehtävät ja perusprosessit, 4) osaa soveltaa markkinoinnin peruskäsitteitä ja työkaluja markkinoinnillisen kokonaisuuden luomisessa. 

Sisältö: Markkinoinnin peruskäsitteet, kysyntä- ja kilpailuympäristön analysointi, yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiprosessi sekä markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot. Oppimisen perustana ovat luennot ja samanaikainen tutustuminen kirjallisuuteen. Näin syntyvää tietämystä vahvistetaan ymmärrykseksi harjoitustyön avulla. Harjoitustyössä suunnitellaan valitun tuotteen tai palvelun markkinoinnin kokonaisuutta ja esitetään se pienryhmissä. 

Suoritustapa: Keskustelut, tehtävät ja verkkotentti  

Harjoitustyön palautuspäivät: laaditun aikataulun mukaisesti tai 13.12. tai 31.1. mennessä

Opetus: Johdantowebinaari ke 23.9. klo 17-17.45 (luento nauhoitetaan ja sen on katsottavissa myös myöhemmin)

Oppimateriaalit:

Parment, Anders, Kotler, Philip & Armstrong Gary Principles of marketing Scandinavian Edition 2016

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.


Relationship Marketing 7 op

Aika: viikot 46-3, kurssi aukeaa ma 9.11., verkko-opinnot Moodlessa

Opettaja: Päivi Borisov

Tavoite: After completing this course students should be able to 1) Describe main concepts, frameworks and underpinnings of relationship marketing, 2) Explain how quality, satisfaction and value relate to relationship management, 3) Identify the challenges with creating and maintaining relationships with customers and other stakeholder groups.

Sisältö: The objective of the course is to introduce students to relationship perspectives on marketing and how it differs from other forms and practices of marketing. The course includes themes such as: Relationship marketing versus transactional marketing; Relationship building blocks; quality, satisfaction and value, Relationship benefits and limits, Loyalty and CRM, Relationship marketing and performance.

Suoritustapa: keskustelut, tehtävät ja verkkotentti

Harjoitustyön palautuspäivät: laaditun aikataulun mukaisesti tai 28.2. tai 11.4. mennessä

Opetus: Johdantowebinaari 12.11. klo 17-17.45 (luento nauhoitetaan ja se on katsottavissa myös myöhemmin)   

Lisätietoja: Kurssin opetuskieli on suomi. Osa materiaalista voi olla englanniksi. 

Oppimateriaalit:

1) Course book (to be announced later), 2) Reading package according to the teacher´s instructions.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.


Markkinoinnin strateginen johtaminen 6 op

Aika: viikot 5-12. kurssi aukeaa ma 1.2., verkko-opinnot

Opettaja: Päivi Borisov

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee suunnittelemaan ja arvioimaan markkinointivetoista liiketoimintaa käyttäen hyväkseen markkinoinnin keskeisiä analyysivälineitä erilaisissa päätöksentekotilanteissa.

Sisältö: Markkinoinnin strategiset perusprosessit. Ensinnäkin kurssilla perehdytään markkinoinnin strategisiin työkaluihin, analyysivälineisiin, joita ovat esimerkiksi tuoteportfolio, asemointi, brändin differointi, konseptointi ja segmentointi. Toiseksi luodaan ymmärrystä markkinoinnin dynaamisista päätöksentekotilanteista, joita ovat esimerkiksi tuotekehitys ja tuotteen elinkaari.

Suoritustapa: Verkkokeskustelut ja tehtävät. 

Tehtävien palautus laaditun aikataulun mukaisesti tai 2.5. tai 1.6. mennessä. 

Oppimateriaalit:

1) Hooley, Graham, Nigel F. Piercy ja Brigitte Nicouland (2012 tai uudempi). Marketing Strategy & Competitive Positioning. 5. Painos. Prentice Hall. 2) Muu opettajan ilmoittama materiaali. 

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.


Vientimarkkinointi 5 op

Aika: viikot 13-19 kevät 2021, verkko-opinnot

Opettaja: Maijastiina Jokitalo

Tavoite: By the end of this course, students should be able to develop knowledge about a comprehensive view of the nature of export marketing and the export operation modes. Students are expected to learn to analyse a company’s export environment, to assess potential capabilities, to develop an ethical and sustainable method/strategy for selecting export markets, and to be able to propose a viable export strategy.

Sisältö: 1) Export marketing process and environment for exporting, 2) Assessing company export readiness and export market selection, 3) Export entry modes and channel management, 4) Export marketing planning, standardization vs adaptation, 5) export product, promotion and pricing decisions, 6) Export financing decisions, 7) Sustainability and CSR in exporting, and 8) an Overview of export processes and documents.

Suoritustapa: Ilmoitetaan myöhemmin.

Oppimateriaalit:

1. International Marketing and Export Management, by Gerald Albaum, Edwin Duerr, Josiaissen Alexander. FT Prentice Hall, Seventh Edition, 2016 or previous editions.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Avoimen yliopiston peruutusehdot

  • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.
  • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.
  • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.
  • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.

Huom! Jos olet Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit:
4041000: Markkinoinnin perusteet (7 op/Vaasan yliopisto)
4042000: Relationship Marketing (7 op/Vaasan yliopisto)
4043000: Markkinoinnin strateginen johtaminen (6 op/Vaasan yliopisto)
4044000: Vientimarkkinointi (5 op/Vaasan yliopisto)

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Ohjattu verkko-opiskelu

Syyslukukausi: 23.9.2020 - 31.12.2020
Kevätlukukausi: 1.1.2021 - 16.5.2021

Kurssimaksu ilmoittautuessa (yliopiston osuus maksetaan erikseen): 240,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 1.6.2020 10:00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit