Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

4005100 Johdatus oikeustieteeseen (2 op/Turun yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Hinta: 230 € (210 € ilmoittautuessa ja 20 € rekisteröityessä yliopistolle)

Opetuspaikka: Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8 A

Aika: 25.9.-6.10.2020

Opettaja: OTM Olli Mäkelä

Opintojakson suorittaminen on edellytyksenä muille oikeustieteellisten opintojaksojen osallistumiselle.

Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä, sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita sekä oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä. 

Oppimistavoitteet:

Kun opintojakso on suoritettu, opiskelijalla on yleiskuva oikeuden, oikeustieteen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta ja oikeudesta yhteiskunnallisena ilmiönä. Opiskelija kykenee selostamaan oikeusjärjestyksen ja oikeusjärjestelmän käsitteet ja oikeudellisen ratkaisutoiminnan lähtökohdat. Opiskelijalla on perustavat valmiudet oikeudellisten ongelmien tunnistamiseen, oikeudellisen tiedon hankintaan ja jäsentelyyn sekä oikeudellisten tulkintalauseiden esittämiseen. Hän pystyy erittelemään kurssiin kuuluvien oikeudenalojen keskeiset käsitteitä ja normeja ja esittämään normien vaihtoehtoisista tulkinnoista perusteltuja kannanottoja. Opiskelijalla on alustavat edellytykset oikeudellisten tekstien ymmärtämiselle, ja hän tunnistaa oikeudelliset käytännöt oikeusjärjestyksen osana. 

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelijalla on tarvittavat valmiudet oikeustieteellisiin opintoihin sekä taidot oman oppimisen ja opiskelun suunnitteluun ja arviointiin.

Sisältö:

 • peruskuvan antaminen oikeusjärjestyksen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta
  - oikeudelliset peruskäsitteet
  - oikeuslähteet ja niiden käyttäminen oikeudellisessa tulkinnassa
  - oikeudellisen ratkaisutoiminnan teoreettiset ja käytännölliset perusteet
  - yksityis-, julkis-, rikos- ja prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja normit

Kun opintojen toteutuminen Aktiivi-Instituutissa on varmistunut, toimisto lähettää sinulle linkin Nettiopsu-palveluun. Sen kautta voit rekisteröityä Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintoihin ilmoittautuminen on sitova.   

Lisätietoja Turun avoimen yliopiston sivuilta: https://nettiopsu.utu.fi/avoin/opas/vuosi/2020/lukukausi/syksy

Suoritustapa:

Luennot 20 t ja Moodle-tentti. Arvioiti hyväksytty / hylätty

Opetus:

pe 25.9. klo 17.00-20.15 

la 26.9. klo 9.00-15.00

pe 2.10. klo 17.00-20.15

la 3.10. klo 9.00-15.00

Tentit: ti 6.10., 1. uusinta pe 16.10. ja 2. uusinta ma 26.10. klo 18-21, kotona tehtävä tentti

Kirjallisuus

Oppimateriaali:

 • Maakaari 12.4.1995/540 I OSA Kiinteistön saanto 
 • Suomen Perustuslaki 11.6.1999/731 2. luku Perusoikeudet 
 • Kurki, Visa: Suomi osana Eurooppaa, s. 133-152. Haluatko juristiksi? Kauppakamari 2014. 
 • Paula Klami-Wetterstein: Yksityisoikeuden perusteet, 13 s. (TY:n materiaali) 
 • Mia Oksala: Rikosoikeuden perusteet 11 s. (TY:n materiaali) 
 • Ilona Nieminen: Valtiosääntöoikeuden perusteet 9 s. (HY:n materiaali) 
 • Anni Tuomela: Hallinto-oikeuden perusteet 13 s. (HY:n materiaali) 
 • Kristina Andström: Prosessioikeuden perusteet 10 s. (HY:n materiaali) 

Oppimateriaalit ovat Moodle-ympäristössä

Avoimen yliopiston peruutusehdot

 • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.
 • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.
 • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.
 • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.

Huom! Jos olet Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

Opettaja: Mäkelä Olli

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 25, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Aktiivi-instituutti, punainen luokka, Mikonkatu 8 A, 5 krs, 00100 Helsinki

Päivä ja kello: Pe: 17.00 - 20.15 La: 09.00 - 15.00

Syyslukukausi: 25.9.2020 - 6.10.2020 (20 oppituntia)

Kurssimaksu ilmoittautuessa (yliopiston osuus maksetaan erikseen): 210,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 1.6.2020 10:00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit