Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

4002100 Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot (35 op/Itä-Suomen yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Alustava ohjelma, tiedot tarkentuvat myöhemmin.

Hinta: ilmoitetaan myöhemmin

Opetuksen aika ja paikka: syksy 2020 – kevät 2022. 

Opetus on joustavaa monimuoto-opetusta, voit pääsääntöisesti aloittaa opinnot missä vaiheessa lukuvuotta tahansa. Opintoihin ilmoittautumisen edellytyksenä ovat aiemmin suoriteut työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot.

Opinto-oikeusaika on neljä lukukautta.

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot lisäävät työ- ja organisaatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja perehdyttävät sen ajankohtaisiin tutkimuksiin. Opinnoissa syvennetään perusopinnoista tuttuja teemoja, kuten työhyvinvointi ja viestintä. Lisäksi tutustutaan esim. valmentavaan johtajuuteen.

Opinnot voi suorittaa verkko- eli etäopintoina ja joustavuutensa vuoksi ne soveltuvat hyvin myös työn ohella suoritettavaksi. joustavasti verkko- eli etäopintoina. Suoritustapoina ovat oppimistehtävät, vapaaehtoinen lähiopetus, verkkotentit, verkkokurssit ja perinteiset kirjatentit. Opintoihin liittyvät ohjeet, kirjallisuus ja oppimistehtävät löytyvät Aducate Moodle –oppimisympäristöstä. 

Opinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita työelämän eri sisältöalueista sekä työn monimuotoisuudesta ja vuorovaikutteisuudesta. Opinnot soveltuvat hyvin oman osaamisen kehittämiseen ja muiden opintojen tueksi. 

Kun opintojen toteutuminen Helsingin aikuisopistossa on varmistunut, toimisto lähettää sinulle ilmoittautumislinkin Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintoihin ilmoittautuminen on sitova. 

Opiskelija suorittaa 27 opintopistettä vapaavalintaisista teema-alueista Muuttuva työelämä ja Inhimillinen työ: yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia.  Opintojen loppuvaiheessa jokainen tekee teema-alueeseen Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus kuuluvan pakollisen opintojakson Projektityö.

Tutkintovaatimukset ja muuta lisätietoa: http://www.uef.fi/fi/web/aducate/opetustarjonta


Opintojaksot

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja. Tarkemmat tiedot yksittäisistä jaksoista päivitetään kesän aikana.


Muuttuva työelämä

 • Ikävoimaa työhön 3 op
 • Monipaikkainen mobiili tietotyö 3 op
 • Muutosviestintä 3 op
 • Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus 3 op
 • Sosiaalinen eriarvoisuus ja monimuotoisuus työelämässä 3 op
 • Valmentava johtajuus 4 op


Inhimillinen työ: yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia

 • Kohtaa ja kuuntele – viestijänä työyhteisössä 3 op
 • Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op
 • Osaamisen kehittäminen 3 op
 • Positiivinen työpsykologia 3 op
 • Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op
 • Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin 3 op
 • Työssä oppiminen - teorioista käytäntöön 3 op


Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus

Projektityö 8 op


Tämä opetussuunnitelma on voimassa 31.7.2021 saakka, jonka jälkeen muutokset ovat mahdollisia.

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Avoimen yliopiston peruutusehdot

 • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.
 • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.
 • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.
 • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.

Opintoihin ilmoittautumisen edellytyksenä ovat aiemmin suoriteut työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot.

Huom! Jos olet Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville  "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 100, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Ohjattu verkko-opiskelu

Syyslukukausi: 1.9.2020 - 31.12.2020
Kevätlukukausi: 1.1.2021 - 31.5.2021

Kurssimaksu ilmoitetaan myöhemmin: 9999,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 1.6.2020 10:00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit