Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

4022110 Kehityspsykologia I (5 op/Jyväskylän yliopisto)

Alustava ohjelma, muutokset mahdollisia.

Hinta: yksittäinen opintojakson hinta ilmoitetaan myöhemmin. Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.

Aika: tiistaina 15.9. klo 17.30-20.15 sekä tiistaisin 29.9., 13.10. ja 20.10. klo 17.30-19 Helsingin aikuisopistolla

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys kehityksen keskeisistä piirteistä eri ikävaiheissa, kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja käsitteistä sekä keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa. Hän osaa yhdistellä tämän päivän ilmiöitä olemassa oleviin kehityspsykologisiin teorioihin. Englanninkielisen kurssikirjallisuuden avulla opiskelijan alakohtainen kielitaito kehittyy. Kurssilla ohjataan ja harjoitellaan tieteellistä kirjoittamista.

Sisältö: Keskeiset kehityspsykologiset prosessit, teoriat ja käsitteet elämän eri vaiheissa.

Oppimateriaalit

Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B., Loftus, G. & Lutz, C. (2014). Atkinson & Hil-gard's introduction to psychology (16. painos). Andover: Cengage Learning. 

Luvut 3, 9 ja 12. (e-kirja)

tai

Nolen-Hoeksma, S., Fredrickson, B., Loftus, G. & Wagenaar, W. (2009). Atkinson & Hilgard's introduction to psychology (15. painos). Andover: Cengage Learning. 

Luvut 3, 9 ja 12. 

tai

Smith, E. E., Nolen-Hoeksma, S., Fredrickson, B., Loftus, G. R., Bem, D. J. & Ma-Ren, S. M. (2003). Atkinson & Hilgard's introduction to psychology (14. painos). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson.

Luvut 3, 9 ja 12. (e-kirja)

JA

Nurmi, J.-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2006 tai uudempi painos). Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY. (e-kirja)


Avoimen yliopiston peruutusehdot

  • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.
  • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.
  • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.
  • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.

Kuuluu kokonaisuuteen:
4022100: Psykologian perusopinnot (25 op/Jyväskylän yliopisto)

Opettaja: Mikkilä Marko

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Opetustila/ATK 114, Runeberginkatu 22–24, 00100 Helsinki

Päivä ja kello: Ti: 17.30 - 19.00

Syyslukukausi: 15.9.2020 - 20.10.2020 (9 oppituntia)

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta