Helsingin aikuisopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

4022120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet (5 op/Jyväskylän yliopisto)

Alustava ohjelma, muutokset mahdollisia.

Hinta: yksittäinen opintojakson hinta ilmoitetaan myöhemmin. Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.

Aika: tiistaisin 3.11., 17.11., 1.12. ja 15.12. klo 17.30-19 Helsingin aikuisopistolla

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian historiaa ja tutkimuskohdetta sekä niiden peruskäsitteistöä ja tutkimusmenetelmiä. 

Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan havaitsemista, yleisesti tarkkaavaisuutta, työmuistia, säilömuistia, hermoston perusteita, neuropsykologian historiaa, aivotutkimusmenetelmiä, motorisia järjestelmiä, aistijärjestelmiä, näköjärjestelmiä, kohteen tunnistusta, spatiaalisia kognitioita, muistijälkien syntymistä ja unta.

Oppimateriaalit

Banich, M. T., & Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience. Cambridge University Press. Fourth edition. Kirjan kappaleet 1-7.


Avoimen yliopiston peruutusehdot

  • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.
  • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.
  • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.
  • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.

This course belongs to the following module:
4022100: Psykologian perusopinnot (25 op/Jyväskylän yliopisto)

Teacher: Mikkilä Marko

Number of places: Maximum number of course participants 20, There are available places on the course.

Name of course location: Opetustila/ATK 114, Runeberginkatu 22–24, 00100 Helsinki

Date and time: Tu: 17.30 - 19.00

Autumn term: 3.11.2020 - 15.12.2020 (8 Lessons)

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta