Helsingin aikuisopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

4022130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op/Jyväskylän yliopisto)

Aika: tiistaisin 12.1., 26.1., 9.2. ja 16.2. klo 17.30-19 Helsingin aikuisopistolla

Hinta: yksittäinen opintojakson hinta ilmoitetaan myöhemmin. Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys persoonallisuuden keskeisistä teorioista sekä tutkimuksen ydinkysymyksistä ja mekanismeista koskien esimerkiksi persoonallisuuden biologista perustaa, motivaatiota, emootioita, selviytymiskeinoja ja sosiaalista toimintaa. Opintojaksolla opiskelija kehittää ajattelun taitojaan sekä kykyä ottaa haltuun tutkimusperustaista tietoa ja teorioita laajoistakin asiakokonaisuuksista paitsi alan asiantuntijoita kuunnellen ja yhteiseen keskusteluun osallistuen myös itsenäisesti opiskellen.

Sisältö: Opintojaksossa perehdytään persoonallisuutta koskevaan viimeaikaiseen tutkimustietoon ja erilaisiin persoonallisuuden lähestymistapoihin.

Oppimateriaalit

Haslam, N. (2007). Introduction to personality and intelligence. Thousand Oaks, CA: Sage. (e-kirja)


Avoimen yliopiston peruutusehdot

  • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.
  • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.
  • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.
  • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.

This course belongs to the following module:
4022100: Psykologian perusopinnot (25 op/Jyväskylän yliopisto)

Teacher: Mikkilä Marko

Number of places: Maximum number of course participants 20, There are available places on the course.

Name of course location: Helsingin aikuisopisto (katso infotaulusta), Runeberginkatu 22–24, 00100 Helsinki

Date and time: Tu: 17.30 - 19.00

Spring term: 12.1.2021 - 16.2.2021 (8 Lessons)

Kurssimaksu ilmoitetaan myöhemmin: 9999,00 €

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta