Helsingin aikuisopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

4030310 Johtamisen perusteet (7 op/Vaasan yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Huom! Pron opiskelijakiintiö on täynnä!

Jos ilmoittaudut 1.9. jälkeen, pyydä yliopiston rekisteröitymislinkki toimistolta ilmoittautumisen ja maksun jälkeen.

Hinta: 140 € (90 € ilmoittautuessa ja 50 € rekisteröityessä yliopistolle)

Aika: verkko-opinnot vk 37- vk 44

Opettaja: Susanna Kultalahti

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijat hahmottavat yrityksen systeemisenä kokonaisuutena, ymmärtävät erilaisia liiketoiminnan logiikkoja ja pystyvät jatkossa yhdistämään eri oppiaineissa käsiteltäviä aineksia toisiinsa. Opintojakson päätyttyä he osaavat johtamisen ja organisaatioiden, erityisesti strategisen johtamisen ja henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, ja tuntevat niihin liittyen erilaisia lähestymistapoja, koulukuntia ja menetelmiä. Opintojakso kehittää opiskelijoiden liiketoiminnan ymmärrystä sekä kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, yhteistyö-, kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä suunnitelmallisuutta ja päätöksentekokykyä.

Sisältö: Opintojaksolla vastataan kysymyksiin ”miten yritys toimii ja miten se saadaan menestymään?”. Teemoina ovat yritysten erilaiset liiketoimintamallit, strategiat; yrityksen toiminnot, sisäiset prosessit, johtamisjärjestelmät ja resurssit kuten osaaminen; yrityksen toiminta verkostoissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Aihealueina korostuvat erityisesti strateginen johtaminen, johdon työ ja henkilöstöjohtaminen. Opintojaksolla esitellään aihealueiden peruskäsiteet ja teoriat, sekä käytännön esimerkkejä sekä ajankohtaisia haasteita ja kehitystrendejä. Tarkastelussa korostuvat johdon näkökulma, tutkitut menestystekijät ja vastuullisen liiketoiminnan arvopohja.

Suoritustapa: Moodle-tentti ja tiimityö pienryhmässä (voi tehdä myös yksilötyönä).

Kurssilla käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus, muut materiaalit, Youtube-videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta. Tehtävät laaditaan Wordilla ja palautetaan Turnitin-järjestelmään (plagiaatintunnistus).

Oppimateriaali: Viitala & Jylhä (2019) Johtaminen Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit.

Muu mahdollinen luettava materiaali ilmoitetaan kurssilla. 


Avoimen yliopiston peruutusehdot

  • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.
  • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.
  • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.
  • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.

Huom! Jos olet Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

Hör till helheten:
4030300: Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot (26 op/Vaasan yliopisto)

Lärare: Susanna Kultalahti

Antal platser: Maximalt antal platser 60, Lediga platser.

Undervisningsställe: Ohjattu verkko-opiskelu

Dag och klocktid: mån.: 16.30 - 19.00

Hösttermin: 28.9.2020 - 1.11.2020

Kurssimaksu ilmoittautuessa (yliopiston osuus maksetaan erikseen): 90,00 €

Anmälningstiden börjar: 1.6.2020 10:00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne