Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

4030320 Henkilöstöjohtaminen (7 op/Vaasan yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Alustava ohjelma, tiedot tarkentuvat viimeistään elokuussa.

Hinta: yksittäinen opintojakso 290 € (240 € ilmoittautuessa ja 50 € rekisteröityessä yliopistolle). Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.

Aika: monimuoto-opetus viikot 2-7 / 2021

Opettaja: Kati Söderlund 

Tavoite: Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan käyttää henkilöstöjohtamien keskeisiä käsitteitä oikeissa merkityksissään. Hän osaa kuvata henkilöstöjohtamien osa-alueet, prosessit, ja tyypilliset käytännöt sekä tietää niihin liittyvät keskeiset haasteet yrityksissä. Opiskelijan odotetaan kurssinlopussa myös tietävän, mitkä ovat yrityksen henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja merkitys yrityksessä sekä henkilöstöjohtamisen kytkennät liiketoimintastrategiaan. Kurssi kehittää kirjallista ja suullista ilmaisua, ryhmätyöttaitoja ja IT-taitoja Moodle-ympäristössä.

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa muodostamaan kokonaiskuvaa nykyaikaisesta henkilöstöjohtamisesta yrityksissä. Henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit käydään kurssin aikana pääpiirteissään läpi: henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen, suorituksen arviointi, osaamisen johtamien, urajohtaminen ja palkitseminen. Käsiteltäviä asioita ovat myös työhyvinvointi. Tarkastelun kohteena on lisäksi henkilöstönäkökulma yrityksen strategioissa ja henkilöstösuunnittelu. Kurssilla perehdytään myös henkilöstöammattilaisen tehtäväkenttiin. 

Suoritustapa: Moodle-tentti ja kirjallinen lopputyö tai ongelmakeskeisen oppimisen tutoriaalit (ryhmätyöskentelyä).

Kurssilla käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus, muut materiaalit, Youtube-videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta. Tehtävät laaditaan Wordilla ja palautetaan Turnitin- järjestelmään (plagiaatintunnistus).

Opetus alkaa lähitapaamisella viikolla 2. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan viimeistään elokuussa.

Oppimateriaali:

Viitala, Riitta (2013 tai ed.painos) Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Edita

Muu mahdollinen luettava materiaali ilmoitetaan kurssilla.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.


Avoimen yliopiston peruutusehdot

  • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.
  • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.
  • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.
  • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.

Huom! Jos olet Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

Kuuluu kokonaisuuteen:
4030300: Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot (26 op/Vaasan yliopisto)

Opettaja: Kati Söderlund

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 60, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Ohjattu verkko-opiskelu

Kevätlukukausi: 11.1.2021 - 21.2.2021

Kurssimaksu ilmoittautuessa (yliopiston osuus maksetaan erikseen): 240,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 1.6.2020 10:00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit