Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

4002120 Positiivinen työpsykologia (3 op/Itä-Suomen yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Huom! Jos olet Tehy ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot ilmoittautumisvaiheessa maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi ja lähetämme sitten sinulle rekisteröitymislinkin Itä-Suomen yliopistolle. Tehyn jäsenet maksavat opinnoista vain yliopiston rekisteröitymismaksun 30€.

Hinta: 100 € (70 € + 30 € rekisteröityessä yliopistolle). Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.

Opettaja: PsT Pauli Kallio

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva positiivisesta työpsykologista ja sen käsitteistä, siihen liittyvistä teorioista, lähestymistavoista ja sovellutusmahdollisuuksista työelämässä.

Koulutuksen sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan positiivisesta työpsykologiasta ja sen käsitteistä, teorioista ja soveltavasta tutkimuksesta, erityisesti pohjoismaisesta näkökulmasta. Jaksolla perehdytään siihen, mikä ihmisiä kannattelee työssä, mikä tekee siitä mielekkään ja mikä auttaa selviytymään ja jopa nauttimaan työstä myös työn kuormittaessa ja muuttuessa.

Oppimateriaali: 1) Demerouti, E. (2006). Job characteristics, flow, and performance: the moderating role of conscientiousness. Journal of Occupational Health Psychology, 11(3), 266–280. 2) Hakanen, J. 2005. Työuupumuksesta työn imuun: työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla. TAI Hakanen, J. 2011. Työn imu. 3 Juuti, P. (2013). Jaetun johtajuuden taito, osa 3: Jaetun johtajuuden rakentaminen ja ylläpito. TAI Juuti, P. (2016). Johtamisen kehittäminen s. 21-90. Miten esimiestyöstä tulee jaettua innostusta? 4) Kumpulainen, K. (2013). Henkilöstön työssä koettu hyvinvointi. Pitkittäisseuranta muuttuvassa koulutusorganisaatiossa. 5) Mäkikangas, A., Feldt, T. ja Kinnunen, U. (2005). Positiivisen psykologian näkökulma työhön ja työhyvinvointiin. Teoksessa Kinnunen, U., Feldt, T. Ja Mauno, S (toim.) Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. 6) Perhoniemi, R. ja Hakanen, J. (2013). Työn imun ja ystävällisyyden siirtyminen työpareilla. Psykologia 48 (02), 2013. 7) Räikkönen, T. (2016). Työtä luonnon ehdoilla? Resilienssiajattelu ja kestävä työ. 8) Seligman, M. E. P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology. An Introduction. American Psychologist. 55 (1). 5–14.

Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja verkkomateriaaliin sekä oppimistehtävän suorittaminen yksilötyönä.

Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.


Avoimen yliopiston peruutusehdot

  • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.
  • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.
  • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.
  • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.


Huom! Jos olet Tehy ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi ja lähetämme sitten sinulle rekisteröitymislinkin Itä-Suomen yliopistolle. Jäsenet maksavat vain yliopiston rekisteröitymismaksun 30€. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Tehy". Paikkoja on rajoitetusti.


Kuuluu kokonaisuuteen:
4002100: Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot (35 op/Itä-Suomen yliopisto)


Opettaja: PsT Pauli Kallio

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 100, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Ohjattu verkko-opiskelu

Kevätlukukausi: 1.1.2021 - 31.7.2021

Kurssimaksu ilmoittautuessa (yliopiston osuus maksetaan erikseen): 70,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 1.12.2020 10.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit