Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

4002130 Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin (3 op/Itä-Suomen yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Huom! Jos olet Tehy ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot ilmoittautumisvaiheessa maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi ja lähetämme sitten sinulle rekisteröitymislinkin Itä-Suomen yliopistolle. Tehyn jäsenet maksavat opinnoista vain yliopiston rekisteröitymismaksun 30€.

Hinta: 100 € (70 € + 30 € rekisteröityessä yliopistolle). Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.

Opettaja: PsM Anni Narsakka

Tavoite: Opiskelija perehtyy erityyppisiin konflikteihin, niiden syihin sekä niiden hallintaan ja ratkaisemiseen. Hän pohtii vapaavalintaisen syventävän näkökulman kautta konfliktien syntyä ja hallintaa. Näkökulmina voivat olla esimerkiksi tunteet työyhteisössä, johtaminen ja esimiestyö tai kiusaaminen ja syrjintä.

Koulutuksen sisältö: Opintojakso antaa kuvan työyhteisöön liittyvistä konflikteista ja niiden hallinnasta. Työpaikan ristiriitojen tunnistaminen ja niiden ratkaiseminen ovat työyhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta tärkeitä. Oikein hyödynnettyinä konfliktit ovat luovuuden, muutoksen ja oppimisen kannalta merkityksellisiä. 

Ratkaisemattomat konfliktit kuluttavat psyykkisiä voimavaroja ja lamaannuttavat työyhteisön kehitykseen.

Oppimateriaali (valitaan viisi): 1) Järvinen, I. & Luhtaniemi, T. (2013). Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu. 2) Laine, N. & Salonen, M. (2014). Ratkaise työpaikan ristiriidat. 3) Lohi-aalto, P. (2010). Reilu peli – toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen. 4) Mustonen, J. (2013). Guide for a good work community – instructions for problem situations. 5) Pehrman, T. (2011). Paremmin puhumalla: Restoratiivinen sovittelu työyhteisössä. 6) Skurnik-Järvinen, H. (2013). Ratkaise työpaikan ongelmatilanteet.

Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, omakohtaisen lähdemateriaalin hankinta ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä. 

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoisia tehtävän palautuspäiviä 11 lukuvuoden aikana.


Avoimen yliopiston peruutusehdot

  • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.
  • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.
  • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.
  • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.


Huom! Jos olet Tehy ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi ja lähetämme sitten sinulle rekisteröitymislinkin Itä-Suomen yliopistolle. Jäsenet maksavat vain ylipiston rekisteröitymismaksun 30€. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Tehy". Paikkoja on rajoitetusti.


Kuuluu kokonaisuuteen:
4002100: Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot (35 op/Itä-Suomen yliopisto)


Opettaja: PsM Anni Narsakka

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 100, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Ohjattu verkko-opiskelu

Kevätlukukausi: 1.1.2021 - 31.7.2021

Kurssimaksu ilmoittautuessa (yliopiston osuus maksetaan erikseen): 70,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 1.12.2020 10.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit