Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400030 Hoitotieteen aineopinnot (35 op/Turun yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Hinta: Kokonaishinta on 880 € (530 € ilmoittautuessa, Turun yliopiston ensimmäinen erä 210 € maksetaan verkkopankissa kun ilmoittautuminen on hyväksytty sekä 140 € tammikuussa)

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto

Aika: 4.9.2019 – 31.12.2020

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija hallitsee hoidon ja hoitotieteen filosofian, hoitotieteen teorian sekä tutkimusmetodiikan perusteet, joihin sisältyvät teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen. Opiskelija kykenee tuottamaan tieteelliseen tietoon perustuvan kirjallisen tutkielman hoitotieteen kannalta keskeisestä aiheesta. Opiskelija osoittaa hoitotieteellisen tiedon hallintaa, soveltamiskykyä ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan sosiaali- ja terveysalalla ja hoitotieteessä monimutkaisten ja ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi.

Opinnot soveltuvat terveys- ja hoitoalan tehtävissä työskenteleville ammatilliseen kehittymiseen sekä hoitotieteen tutkinto-opinnoista kiinnostuneille. Opinnot toteutetaan Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti.

Opiskelijalla tulee olla terveysalan AMK-tutkinto tai hoitotieteen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin suoritettuna. Niiltä hakijoilta joilla edeltävistä opinnoista on kulunut yli 10 vuotta, edellytetään osallistumista päivittävään tenttiin.

Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina, jotka koostuvat opintomateriaaliin pohjautuvasta itseopiskelusta, tuutorin ohjaamasta opintoryhmätyöskentelystä, harjoitustöistä sekä luennoista ja tenteistä. Tuutori toimii myös opintojen henkilökohtaisena ohjaajana ja tukena läpi opintojen. Opintojen tiedotus-, tuki- ja keskustelukanavana käytetään helppokäyttöistä verkko-oppimisympäristö Moodlea. Opinnot alkavat syyskuussa ja kestävät puolitoista lukuvuotta.

Ensimmäinen opintoryhmätapaaminen on keskiviikkona 4.9. klo 17.00-19.30.

Kun opintojen toteutuminen Helsingin aikuisopistossa on varmistunut, toimisto lähettää sinulle linkin Nettiopsu-palveluun. Sen kautta voit rekisteröityä Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Ilmoittautuminen on sitova. Lue peruutusehdot täältä.

Lisätietoja Turun avoimen yliopiston sivuilta: https://nettiopsu.utu.fi/avoin/opas/vuosi/2018/lukukausi/syksy

Tuutorina TtT Jukka Kesänen

Infotilaisuus Opintoihin liittyen pidetään vapaaehtoinen esittelytilaisuus verkossa elokuussa 2019. Tarkempi ajankohta ja verkko-osoite ilmoitetaan myöhemmin.

 

Opintojaksot:

Hoidon ja hoitotieteen filosofia 1 (7 op)

Aika: vk 36 – 22.11.2019
Suoritustapa: luennot, kirjallinen tehtävä, kirjallinen tentti ja opintoryhmätyöskentely
Opetus: Verkkovälitteisiä luentoja Helsingin aikuisopistolla, katsottavissa myös kotona vk 41, FT Juho Ritola (luentotallenne), ti 15.10. klo 16.30-18.00 FT Juho Ritola, ma 4.11. klo 16.30-19.00 prof. Helena Leino-Kilpi
Ohjattu opintoryhmätyöskentely: ke 4.9., 18.9.-30.10. (ei 16.10.) klo 17.00-19.30
Tentit: ke 13.11. klo 18-21, 1. uusinta 15.1.2020 klo 18-21 ja 2. uusinta 13.5.2020 klo 18-21. Kirjallinen tehtävä: palautus pe 22.11.2019 mennessä
Kirjallisuus:
Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 2012 Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf -->
Tieteellisiä artikkeleita/abstrakteja 50-100 sivua.
Luennot ja luentomuistiinpanot
Kuulusteltava kirjallisuus: Beauchamp T & Childress J 2013. 7th edition. Principles of biomedical ethics. Oxford University Press, UK.
Thompson IE, Melia KM, Boyd KM 2006 (reporint 2007) Nursing ethics. 5th edition. Churcill Livingstone, Elsevier, UK.

 

Hoitotieteen teoria 1 (7 op)  

Aika: vk 46-14.2.2020
Suoritustapa: luennot 6 t, kirjallinen tehtävä, seminaarityöskentely ja kirjallinen moodletentti sekä opintoryhmätyöskentely 18 t (josta pakollista seminaarityöskentelyä 6 t).
Opetus: ke 27.11. ja ti 3.12. klo 16.30-18.45 TtT Heli Virtanen verkkovälitteisesti (katsotaan kotona)
Ohjattu opintoryhmätyöskentely: ti 12.11., to 28.11., ke 4.12., ke 15.1. (läsnäolovelvollisuus), ke 29.1. (läsnäolovelvollisuus) ja 5.2. klo 17.00-19.30, josta pakollista seminaarityöskentelyä 6 t.
Teoriatentti ti 10.12.- la 14.12. Moodlessa
Kirjallinen tehtävä: palautus pe 14.2.2020 mennessä
Kirjallisuus:
Lauri, S., Kyngäs, H. 2005. Hoitotieteen teorioiden kehittäminen. WSOY, Juva.
McEwen M & Wills E. 2019. Theoretical Basis for Nursing. 5th edition. Wolters Kluwer, Philadelphia.
n. 100 sivua tieteellisiä artikkeleita

 

Hoitotieteen tutkimusmetodiikka (6 op)

Aika: vk 9 – vk 20 / 2020
Suoritustapa: luento-opetus 20 t ja ohjattu verkkotyöskentely, kirjallinen työ ja tentti
Opetus: Vastuuopettaja Anna Axelinin verkkovälitteiset luennot ilmoitetaan myöhemmin.
Ohjattu verkkotyöskentely: alkaa viikolla 48, verkkotyöskentelyn tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin
Tentit: ke 10.6.2020 klo 18-21, 1. uusinta syyskuu 2020 ja 2. uusinta marraskuu 2020
Kirjallinen tehtävä: palautus pe 5.6.2020 mennessä
Kirjallisuus
Oppimateriaali:
Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsittely. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2012. http://www.tenk.fi/fi/htk-ohje -->
Grove SK, Burns N & Gray JR. 2013. The Practice of Nursing Research; Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence. 7th edition. W.B. Saunders Comp., Philadelphia, s. 73 - 467, 507 - 601.
Holloway I & Wheeler S. 2009. Qualitative Research in Nursing and Health Care. 3rd edition. Wiley-Blackwell.
Täydentävä kirjallisuus:
Parahoo K. 2006. Nursing Research: Principles, Process and Issues. 2nd edition. Palgarve MacMillan.
Uhari M & Nieminen P. 2012. Epidemiologia & biostatistiikka. 2. painos. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki.(tilastollisten analyysimenetelmien osuus).

Tutkielmajakson info toukokuussa 2020 (vko 20)

Tiedonhaun opetus: vkot 21-23 verkko-opetuksena, johon kuuluu ennakkotehtäviä ja niiden purkutilaisuus, johon osallistutaan verkon kautta kotikoneelta. Pakollista opetusta.

Tilastolliset analyysimenetelmät (5 op) (Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (hoitotiede) 4 op, Tilastolliset analyysimenetelmät, harjoitukset 1 op)

Opintojakso syksyllä 2020. Opetus on pakollista lähiopetusta kolmena-viitenä lauantaina Turussa (läsnäolovelvollisuus). Aikataulu löytyy Moodlen opiskeluoppaasta ja ilmoittautuminen tehdään Moodlessa olevan ilmoittautumislinkin kautta. Luennot ovat luentotallenteena.

Tutkielmajakson alkuinfo sekä tiedonhaun opetus ovat keväällä 2020 ja muuten opetus järjestetään syksyllä 2020, siihen kuuluvat alkuohjaustapaamiset, väliohjaustapaamiset ja tutkielmien esittelyseminaarit sekä opponointi. Tutkielmajakson ohjaustapaamiset ja seminaarit sekä tiedonhaun opetus ovat pakollisia. 

Avoimen yliopiston peruutusehdot

  • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.
  • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.
  • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.
  • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.

HUOM! Jos olet Jytyn tai Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville #Jyty" tai "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

Opettaja: Kesänen Jukka

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Lka 101, 1. krs (suuri luentosali), Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki

Päivä ja kello: Ke: 17.00 - 19.30

Syyslukukausi: 4.9.2019 - 31.12.2019 (30 oppituntia)
Kevätlukukausi: 1.1.2020 - 31.12.2020

Kurssimaksu: 530,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta