Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

400055 Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet (5 op/Turun yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta!

Huom! Alustava ohjelma, muutokset mahdollisia.

Hinta: 150 € (100 € ilmoittautuessa ja 50 € rekisteröityessä yliopistolle)

Monimuoto-opinnot 14.9.-13.11.2020

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto

Tuutorina TtM Katja Lahtinen

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy vanhustyön ajankohtaisiin teemoihin, jotka ovat ikääntyneiden ravitsemus, päihteiden käyttö ja addiktiot. Opiskelija saa kokonaiskuvan ravitsemuksen merkityksestä osana hyvää ja ennaltaehkäisevää hoitoa. Opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti ikääntyneiden päihteiden käyttöä ja tietää päihdeongelman hoitovaihtoehdoista.

Sisältö:

  • Iäkkäiden ravitsemus ja ravitsemussuositukset
  • Ikääntyneiden suunterveys- ja hammashoito
  • Ruokailun fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset näkökohdat
  • Ikääntyneiden päihteiden käyttö ja päihdehaitat

Suoritustapa: luennot 10 t ja niihin liittyvät tehtävät, pienryhmäopetus 12 t (pakollinen osallistuminen 3 x 3 t) ja kirjallinen tentti.

Opetus: Luennot ilmoitetaan myöhemmin.

Opintoryhmä: vk 39, 41, 43 ja 46 syksyllä 2020

Tentit: marraskuu 2020, 1. uusinta tammikuu 2021 ja 2. uusinta maaliskuu 2021

Kirjallisuus:

  1. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010. Helsinki: Edita Prima Oy. pdf https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/ikaantyneet.suositus-3.pdf
  2. Suominen M. 2010. Ravitsemus muuttuu ikääntyessä. Yleislääkäri (25), 18 - 22.
  3. Suominen M, Soini H, Muurinen S, Strandberg T, Pitkälä K. 2012. Ikääntyneiden ruokatottumukset, ravinnonsaanti ja ravitsemustila suomalaisissa tutkimuksissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti (49), 170 - 9.
  4. Päihteisiin liittyvä oppimateriaali ilmoitetaan myöhemmin

Kuuluu kokonaisuuteen:
:

Opettaja: Lahtinen Katja Marketta

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 25, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Helsingin aikuisopisto (katso aulan monitorista!), Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki

Syyslukukausi: 14.9.2020 - 13.11.2020

Kurssimaksu: 100,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 24.10.2019 10:00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit