Järvenpään Opisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

6158 Kuvataidekoulu 4.-6. lk ma 16.30 syksy

Kisällien eli 4 - 6 -luokkalaisten ryhmissä syvennämme tietoja ja taitoja kuvataiteen tekniikoista ja ilmaisukeinoista kiinnostavien aiheiden pohjalta. Nautimme karttuvista taidoista ja oman ilmaisun kehittymisestä mukavassa porukassa. Harjoitus tekee mestarin!


Kuvataiteen perusopinnoissa kuvataidetta opiskellaan tavoitteellisesti ja tasolta toiselle edeten. Opintojen aikana opitaan luovaa ajattelua, itseilmaisua ja kasvetaan elinikäisiksi taiteen ystäviksi. Järvenpään kuvataidekoulussa opiskellaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän (500 t) mukaan. Opinnot on jaettu kolmeen eri ikäkausiryhmään: Löytöretkeilijöihin (1 - 3 lk), Kisälleihin (4 - 6 lk) ja Nuorten taidepajaan (7 lk >). 

Kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnoissa harjoitellaan monipuolisesti kuvataiteen tekniikoita ja ilmaisukeinoja sekä tutustutaan kuvataiteen perinteeseen ja visuaalisen kulttuurin sekä nykytaiteen ilmiöihin. Teoksia tehdään mm. piirtäen, maalaten, muovaillen, rakentaen, valokuvaten sekä animaatioita ja videoita tehden. Oppilaita rohkaistaan monipuoliseen ympäristön havainnointiin sekä kokeilemaan ja yhdistelemään ennakkoluulottomasti eri materiaaleja. Opintojen tavoitteena on tukea oppilaan kuvallisen ilmaisun ja luovuuden kehittymistä, taidesuhteen muotoutumista sekä osallisuutta. Opinnoissa painotetaan taiteidenvälisyyttä ja tutkivaa otetta sekä taiteen tekemisen elämyksellisyyttä. Koko oppimäärän (500 oppituntia) suorittaminen kestää n. 8 - 9 vuotta. Kuvataidekoulussa voi harrastaa myös ilman, että suorittaa koko oppimäärän. Harrastuksen voi aloittaa koska vain, eikä kuvataidekouluun ole pääsykokeita. Kurssimaksu sisältää kaikki materiaalit. Järvenpään kuvataidekoulu täyttää vuonna 2020 jo 40 vuotta! 

Kisällien eli 4 - 6 -luokkalaisten ryhmissä syvennämme tietoja ja taitoja kuvataiteen tekniikoista ja ilmaisukeinoista kiinnostavien aiheiden pohjalta. Nautimme karttuvista taidoista ja oman ilmaisun kehittymisestä mukavassa porukassa. Harjoitus tekee mestarin!


Kuvataiteen perusopinnoissa kuvataidetta opiskellaan tavoitteellisesti ja tasolta toiselle edeten. Opintojen aikana opitaan luovaa ajattelua, itseilmaisua ja kasvetaan elinikäisiksi taiteen ystäviksi. Järvenpään kuvataidekoulussa opiskellaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän (500 t) mukaan. Opinnot on jaettu kolmeen eri ikäkausiryhmään: Löytöretkeilijöihin (1 - 3 lk), Kisälleihin (4 - 6 lk) ja Nuorten taidepajaan (7 lk >). 

Kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnoissa harjoitellaan monipuolisesti kuvataiteen tekniikoita ja ilmaisukeinoja sekä tutustutaan kuvataiteen perinteeseen ja visuaalisen kulttuurin sekä nykytaiteen ilmiöihin. Teoksia tehdään mm. piirtäen, maalaten, muovaillen, rakentaen, valokuvaten sekä animaatioita ja videoita tehden. Oppilaita rohkaistaan monipuoliseen ympäristön havainnointiin sekä kokeilemaan ja yhdistelemään ennakkoluulottomasti eri materiaaleja. Opintojen tavoitteena on tukea oppilaan kuvallisen ilmaisun ja luovuuden kehittymistä, taidesuhteen muotoutumista sekä osallisuutta. Opinnoissa painotetaan taiteidenvälisyyttä ja tutkivaa otetta sekä taiteen tekemisen elämyksellisyyttä. Koko oppimäärän (500 oppituntia) suorittaminen kestää n. 8 - 9 vuotta. Kuvataidekoulussa voi harrastaa myös ilman, että suorittaa koko oppimäärän. Harrastuksen voi aloittaa koska vain, eikä kuvataidekouluun ole pääsykokeita. Kurssimaksu sisältää kaikki materiaalit. Järvenpään kuvataidekoulu täyttää vuonna 2020 jo 40 vuotta! 
Teacher: Saloheimo Kirsi, Kinanen Sipuliina

Name of course location: Järvenpään Opisto /Kuvataideluokka, Kansakoulunkatu 1 C, 04400 Järvenpää

Date and time: Mo: 16.30 - 18.00

Autumn term: 24.8.2020 - 30.11.2020 (28 Lessons)

Price: 140,00 €

Registration begins: 27.5.2020 9:00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject