null

Järvilakeuden kansalaisopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

DÅ DU ANMÄLER DIG:

 1. Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. öppna högskolekurserna.

 2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.

 3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.

 4. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

 5. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

 6. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

För att alla sidor skall fungera korrekt, måste din webbläsare tillåta kakor. Kontrollera din webbläsares inställningar enligt följande:

 • Välj webbläsarens arbetsredskap

 • Internetinställningar

 • Dataskydd

 • Korrigera vid behov uppgifterna så att kakor (cookies) är tillåtna

Aktuellt

 • 1198901

  SUOMEN KÄDENTAIDOT -MESSUMATKA

  Kursavgift: 40,00 €
  Plats: Tampere, messukeskus
  Hösttermin: 12.11.2021 - 12.11.2021
  Anmälningstiden börjar: 29.8.2021 9.00
  Antal platser: 49
  Lediga platser
 • 1301502

  PITTI-POIKA

  Lärare: Tuija Ahola
  Plats: Lappajärvi Kultturikeskus Onnintupa, Nykäläntie 124, 62600 Lappajärvi
  Hösttermin: 10.11.2021 - 10.11.2021
  Anmälningstiden börjar: 29.8.2021 9.00
  Antal platser: 30
  Lediga platser
 • 8102501

  PITSAKURSSI MIEHILLE

  Kursavgift: 15,00 €
  Lärare: Tuomo Rinne
  Plats: Lappajärven yhteiskoulu, Hyytisentie 5, 62600 Lappajärvi
  Hösttermin: 13.11.2021 - 13.11.2021
  Anmälningstiden börjar: 29.8.2021 9.00
  Antal platser: 9
  Lediga platser
 • 8104202

  LUONTAISKOSMETIIKKAA

  Kursavgift: 10,00 €
  Lärare: Terhi Kaarento
  Plats: Evijärven Kirkonkylän koulu, Voltintie 6, 62510 KUOPPA-AHO
  Hösttermin: 14.11.2021 - 14.11.2021
  Anmälningstiden börjar: 29.8.2021 9.00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 9999101

  TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS

  Kursavgift: 60,00 €
  Lärare: Sakari Lehto
  Plats: Alahärmä paloasema, Kuoppalantie 5, 62300 HÄRMÄ
  Hösttermin: 12.11.2021 - 12.11.2021
  Anmälningstiden börjar: 29.8.2021 9.00
  Antal platser: 12
  Lediga platser