Järvilakeuden kansalaisopisto

Languages Sök
Suomeksi

DÅ DU ANMÄLER DIG:

 1. Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. öppna högskolekurserna.

 2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.

 3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.

 4. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

 5. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

 6. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

För att alla sidor skall fungera korrekt, måste din webbläsare tillåta kakor. Kontrollera din webbläsares inställningar enligt följande:

 • Välj webbläsarens arbetsredskap

 • Internetinställningar

 • Dataskydd

 • Korrigera vid behov uppgifterna så att kakor (cookies) är tillåtna

Aktuellt

 • 1000000

  NETTI-ILMOITTAUTUMISEN HARJOITTELU

  Lärare: Opettaja avoin
  Plats: 
  Osoite: , ,
  Hösttermin: 6.8.2018 - 31.12.2018
  Vårtermin: 1.1.2019 - 31.7.2019
  Anmälningstiden börjar: 1.8.2018 7:00:00
  Antal platser: 500
  Lediga platser
 • 1104294

  RAKENNETAAN UKULELE

  Kursavgift: 15,00 €
  Lärare:  Kristian Wetterstrand
  Plats: Evijärven Kirkonkylän koulu
  Osoite: Voltintie 6, 62510, KUOPPA-AHO
  Vårtermin: 7.3.2019 - 4.4.2019
  Anmälningstiden börjar: 6.1.2019 9:00:00
  Antal platser: 10
  Lediga platser
 • 1198301 Huom! Kurssipaikka muuttunut!

  VIRKKAUKSEN JATKOKURSSI

  Kursavgift: 10,00 €
  Lärare: Minna Mäkipernaa/Hanna Keskinen
  Plats: Kauhava, Tuulia design
  Osoite: Kauppatie 89, 62200, Kauhava
  Vårtermin: 19.2.2019 - 26.2.2019
  Anmälningstiden börjar: 6.1.2019 9:00:00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 8202101

  JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI

  Kursavgift: 49,00 €
  Lärare: Juho Berg
  Plats: Alahärmä koulukeskus, lukio
  Osoite: Koulukuja 5, 62300, HÄRMÄ
  Vårtermin: 8.3.2019 - 18.3.2019
  Anmälningstiden börjar: 6.1.2019 9:00:00
  Antal platser: 20
  Lediga platser