Järvilakeuden kansalaisopisto

Languages Sök
Suomeksi

DÅ DU ANMÄLER DIG:

 1. Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. öppna högskolekurserna.

 2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.

 3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.

 4. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

 5. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

 6. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

För att alla sidor skall fungera korrekt, måste din webbläsare tillåta kakor. Kontrollera din webbläsares inställningar enligt följande:

 • Välj webbläsarens arbetsredskap

 • Internetinställningar

 • Dataskydd

 • Korrigera vid behov uppgifterna så att kakor (cookies) är tillåtna

Aktuellt

 • 1103139

  METALLIGRAFIIKAN PERUSKURSSI

  Kursavgift: 20,00 €
  Lärare: Tarja Plukka
  Plats: Alahärmä Häjyylyperinteen keskus (Jokitoiska)
  Osoite: Onnelanranta, 62300, HÄRMÄ
  Vårtermin: 21.4.2018 - 22.4.2018
  Anmälningstiden börjar: 6.1.2018 8:00:00
  Antal platser: 10
  Lediga platser
 • 8102304

  KAKUN KORISTELUKURSSI

  Kursavgift: 25,00 €
  Lärare: Leena Korpi
  Plats: Kauhava Mäenpään kylätalo
  Osoite: Mäenpääntie 433, 62200, KAUHAVA
  Vårtermin: 17.4.2018 - 17.4.2018
  Anmälningstiden börjar: 21.8.2017 7:00:00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 9999311

  TULITÖIDEN TURVALLISUUSKURSSI

  Kursavgift: 70,00 €
  Lärare: Sakari Lehto
  Plats: Kauhava Kurssikeskus Mutteri
  Osoite: Lentoasemantie , 62200, Kauhava
  Vårtermin: 13.4.2018 - 13.4.2018
  Anmälningstiden börjar: 6.1.2018 8:00:00
  Antal platser: 12
  Lediga platser