Järvilakeuden kansalaisopisto

Languages Sök
Suomeksi

DÅ DU ANMÄLER DIG:

 1. Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. öppna högskolekurserna.

 2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.

 3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.

 4. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

 5. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

 6. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

För att alla sidor skall fungera korrekt, måste din webbläsare tillåta kakor. Kontrollera din webbläsares inställningar enligt följande:

 • Välj webbläsarens arbetsredskap

 • Internetinställningar

 • Dataskydd

 • Korrigera vid behov uppgifterna så att kakor (cookies) är tillåtna

Aktuellt

 • 1105201

  LAVATANSSIKURSSI

  Kursavgift: 30,00 €
  Lärare:  Anne-Marja Sillman
  Plats: Evijärven Alapään nuorisoseura
  Osoite: Vasikka-ahontie 22, 62540, VASIKKA-AHO
  Vårtermin: 5.5.2019 - 16.6.2019
  Anmälningstiden börjar: 6.1.2019 9:00:00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 1105505

  HUMPPAJUMPPA

  Kursavgift: 10,00 €
  Lärare: Suvi Asuinmaa
  Plats: Lappajärvi Kivitippu
  Osoite: Nykäläntie 137, 62600, LAPPAJÄRVI
  Vårtermin: 7.5.2019 - 11.6.2019
  Anmälningstiden börjar: 6.1.2019 9:00:00
  Antal platser: 50
  Lediga platser
 • 8301390

  RETKEILYPÄIVÄ KOTKANPESÄN LAAVULLE

  Plats: Kauhava Kotkanpesän laavu
  Osoite: , ,
  Vårtermin: 11.5.2019 - 11.5.2019
  Anmälningstiden börjar: 6.1.2019 9:00:00
  Antal platser: 200
  Lediga platser
 • 9999316

  DRONE-KUVAUSKURSSI

  Kursavgift: 10,00 €
  Lärare:  Tomi Saarijärvi
  Plats: Kauhava lukion tilat
  Osoite: Kauppatie 109, 62200, Kauhava
  Vårtermin: 3.5.2019 - 4.5.2019
  Anmälningstiden börjar: 6.1.2019 9:00:00
  Antal platser: 12
  Lediga platser