null

Järvi-Saimaan kansalaisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

ILMOITTAUTUESSASI TOIMI NÄIN:

 1. Tutustu kansalaisopiston opetusohjelmaan kurssit sanan kohdalla tai kotiin jaetusta opinto-ohjelmasta.
 2. Valitse kurssi ostoskoriin. Samalla kerralla voit ilmoittautua useammallekin kurssille. Valittuasi kurssit, täytä ostoskorissa henkilötiedot huolellisesti ja lähetä ilmoittautuminen. Koko lukuvuoden kestäville kursseille tarvitsee ilmoittautua vain syyslukukaudelle. Mikäli et jatka kurssilla kevätlukukaudella, ilmoita siitä kansalaisopiston toimistoon viimeistään 28.10.2022.
 3. Saat lopuksi vahvistuksen ilmoittautumisestasi, mikäli olet antanut sähköpostiosoitteesi. Jos kurssi on jo täynnä, voit saada varapaikan. Ota muistiin ilmoittautumisnumero, jota käyttämällä voit myöhemmin tarkistaa, mille kursseille olet ilmoittautunut.
 4. Ilmoittautumisen yhteydessä sinulta kysytään seuraavia lupa-asioita: Markkinointilupa = Kansalaisopisto saa lähettää henkilölle tietoa kurssitarjonnasta tai uusista kursseista Tiedotelupa = Kansalaisopisto saa lähettää henkilölle tiedotteita esim. kurssin peruuntumisesta/siirtymisestä Turvakielto = Kansalaisopisto rajoittaa henkilön osoite-, asuinpaikka- ja kotikuntatiedon luovuttamista väestötietojärjestelmästä vain sellaisille viranomaisille, joilla on oikeus turvakiellon alaisten tietojen käsittelyyn. Kuvalupa = Kansalaisopisto saa ottaa kuvia ja julkaista kuvia, joissa henkilö esiintyy Salainen puhelinnumero = Kansalaisopisto saa tiedon, että henkilöllä on käytössään salainen puhelinnumero Lupa julkaista tuloksia = Kansalaisopisto voi julkaista tuloksia esim. palautekyselyistä ja kurssitarjontaan liittyvistä kyselyistä, joihin henkilö on osallistunut. Tuloksissa henkilöt eivät ole tunnistettavissa.
 5. Kansalaisopistosta ollaan yhteydessä vain, jos kurssitiedoissa tapahtuu muutoksia, kurssi perutaan, kurssi siirretään lähiopetuksesta etäopetukseen tai olet saanut opiskelijapakan varasijalta.
 6. Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. Lasku lähetetään sinulle antamaasi osoitteeseen. Ilmoita peruutuksesta aina kansalaisopiston toimistoon, muutoin kurssimaksu laskutetaan. Huom! Lähi- ja etäopetuskurssille osallistumatta jättäminen ei ole peruutus. Jos kurssia ei peruuteta 5 päivää ennen sen alkua, laskutamme 10 €:n käsittelymaksun.
 7. Jos haluat yleisen lukuvuosimaksun ilmoittaudu netin kautta haluamillesi kursseille. Sen jälkeen soita kansalaisopiston toimistoon ja kerro, että haluat lukuvuosimaksun.

KURSSIEN PERUUTUSEHDOT 

Kurssimaksujen palauttaminen ylivoimaisen esteen tilanteessa

Järvi-Saimaan kansalaisopisto ei vastaa kansalaisopistosta riippumattomista syistä johtuvista peruuntumisista ylivoimaisen esteen sattuessa. Ylivoimainen este (force majeure) tarkoittaa sellaista kansalaisopistolle ja sen ylläpitäjälle ilmaantunutta yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää opinto-ohjelmaan merkityn kurssitoiminnan toteuttamisen. Ylivoimainen este on sellainen tapahtuma, johon ei voi etukäteen valmistautua. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi kulkutauti, viranomaisen antama kielto tai määräys.

Koronatilanne voi aiheuttaa edellä kuvatun kaltaisen force majeure -tilanteen. Koronapandemian aikana kansalaisopisto noudattaa paikallisten terveysviranomaisten sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksia lähiopetuksen järjestämisessä. Kurssimaksua ei palauteta, jos kurssi siirretään lähiopetuskurssista etäopetuskurssiksi ja se on merkitty opinto-ohjelmaan merkinnällä: Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä.

Kurssin siirtäminen lähiopetuksesta etäopetukseen tai opetuksen toteuttaminen myöhemmin

Mikäli lähiopetuksen toteuttamiseen tulee rajoituksia viranomaistaholta, voidaan opetus siirtää etäopetukseksi rehtorin päätöksellä. Jos viranomaisten rajoitukset sallivat, etäopetuskurssi voidaan palauttaa lähiopetuskurssiksi. Opetuskertoja voidaan myös siirtää toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Mikäli kurssi jatkuu etäopetuksena tai lähiopetus toteutetaan myöhempänä ajankohtana, ei kurssimaksun palautuksille ole perusteita.

Kurssimaksun palautuksen ehdot

 1. Jos opetusta voidaan jatkaa verkko- tai etäopetuksena tai opetus voidaan siirtää toteutettavaksi myöhemmin, kurssimaksua ei palauteta. Järjestettävään etäopetukseen tai korvaaviin kurssin osallistumiskertoihin osallistumatta oleminen ei ole peruste kurssimaksun palautukselle.
 2. Mikäli opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena tai siirtää myöhempään ajankohtaan, opiskelija voi hakea palautusta kurssimaksusta. Tällöin kurssimaksua palautetaan siinä suhteessa kuin kurssikertoja olisi vielä ollut jäljellä. Kurssimaksupalautuksissa noudatetaan Sulkavan peruspalvelulautakunnan 13.5.2020 tekemää päätöstä kurssimaksujen palautuksista (§ 24).

Kurssimaksun palautusta varten opiskelijan on oltava yhteydessä kansalaisopiston Sulkavan toimistoon ja toimitettava tarvittavat pankkiyhteystiedot palautusta varten.

HENKILÖNTIEDON KÄSITTELYÄ OHJAA TIETOSUOJA-ASETUS (679/2016/EU)

Tietosuoja on yksilön perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötiedolla tarkoitetaan sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja henkilötunnus.

Henkilötiedon käyttö Sulkavan kunnan palveluissa 

Järvi-Saimaan kansalaisopiston ylläpitäjänä toimii Sulkavan kunta. Kun opiskelija ilmoittautuu Järvi-Saimaan kansalaisopiston kursseille, on hän asiakkaana Sulkavan kunnan palveluissa. Kurssille ilmoittautumisen yhteydessä henkilötietoja kerätään kansalaisopiston HelleWi-kurssihallintajärjestelmään. Henkilötietoja kerätään vain siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi. Tietoja tarvitaan henkilön tunnistamisen lisäksi muun muassa laskutusta, kurssitiedotusta, vahvistusilmoitusta, tilastointia ja palautteen keräämistä vasten.

Järvi-Saimaan kansalaisopiston henkilöstö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa, tietosuojalainsäädäntöä, kansallisia ohjeita ja suosituksia (mm. Arkistolaitos ja Kuntaliitto) sekä hyviä tietosuojakäytänteitä. Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joille se on välttämätöntä toiminnan hoitamisen kannalta. 

Ajankohtaisin tietosuojaseloste löytyy Sulkavan kunnan www.sivuilta

Kansalaisopiston asiakas-, henkilöstö- ja kurssihallinta - Sulkava.fi

 

 

Ajankohtaista

 • 1104335

  Tilkkuterveiset, opettajille suunnattu kurssi

  Kurssimaksu: 39,00 €
  Opettaja: Päivi Pärnänen, Anne Teittinen
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, iso kädentaitojen sali, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 16,00    Syyslukukausi: 30.8.2022 - 31.8.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 18.5.2022 11.00
  Paikkoja: 12
  kurssilla on tilaa
 • 1104418 Uusi kurssi

  Kehräystä ja perinnetietoa

  Kurssimaksu: 30,00 €
  Opettaja: Merja Heikkinen
  Paikka: Kansalaisopisto, iso opetustila, Uitonrinne 20 A, 58700 Sulkava
  Tunteja: 16,00    Syyslukukausi: 3.9.2022 - 4.9.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 12
  kurssilla on tilaa
 • 2198400 Uusi kurssi

  Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi

  Opettaja: Eri kouluttajia
  Paikka: Kunnanvirasto, valtuustosali, Kauppatie 1, 58700 SULKAVA
  Syyslukukausi: 8.9.2022 - 6.10.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 20
  kurssilla on tilaa
 • 8302400

  Aivotreenikurssi

  Opettaja: Satu Mehtonen
  Paikka: Kunnanvirasto, kuntalaisten olohuone, Kauppatie 1, 58700 Sulkava
  Tunteja: 22,00    Syyslukukausi: 8.9.2022 - 24.11.2022
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa