null

Järvi-Saimaan kansalaisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

ILMOITTAUTUESSASI TOIMI NÄIN:

 1. Tutustu kansalaisopiston opetusohjelmaan kurssit sanan kohdalla tai kotiin jaetusta opinto-ohjelmasta.
 2. Valitse kurssi ostoskoriin. Samalla kerralla voit ilmoittautua useammallekin kurssille. Valittuasi kurssit, täytä ostoskorissa henkilötiedot huolellisesti ja lähetä ilmoittautuminen. Koko lukuvuoden kestäville kursseille tarvitsee ilmoittautua vain syyslukukaudelle. Mikäli et jatka kurssilla kevätlukukaudella, ilmoita siitä kansalaisopiston toimistoon viimeistään 28.10.2022.
 3. Saat lopuksi vahvistuksen ilmoittautumisestasi, mikäli olet antanut sähköpostiosoitteesi. Jos kurssi on jo täynnä, voit saada varapaikan. Ota muistiin ilmoittautumisnumero, jota käyttämällä voit myöhemmin tarkistaa, mille kursseille olet ilmoittautunut.
 4. Ilmoittautumisen yhteydessä sinulta kysytään seuraavia lupa-asioita: Markkinointilupa = Kansalaisopisto saa lähettää henkilölle tietoa kurssitarjonnasta tai uusista kursseista Tiedotelupa = Kansalaisopisto saa lähettää henkilölle tiedotteita esim. kurssin peruuntumisesta/siirtymisestä Turvakielto = Kansalaisopisto rajoittaa henkilön osoite-, asuinpaikka- ja kotikuntatiedon luovuttamista väestötietojärjestelmästä vain sellaisille viranomaisille, joilla on oikeus turvakiellon alaisten tietojen käsittelyyn. Kuvalupa = Kansalaisopisto saa ottaa kuvia ja julkaista kuvia, joissa henkilö esiintyy Salainen puhelinnumero = Kansalaisopisto saa tiedon, että henkilöllä on käytössään salainen puhelinnumero Lupa julkaista tuloksia = Kansalaisopisto voi julkaista tuloksia esim. palautekyselyistä ja kurssitarjontaan liittyvistä kyselyistä, joihin henkilö on osallistunut. Tuloksissa henkilöt eivät ole tunnistettavissa.
 5. Kansalaisopistosta ollaan yhteydessä vain, jos kurssitiedoissa tapahtuu muutoksia, kurssi perutaan, kurssi siirretään lähiopetuksesta etäopetukseen tai olet saanut opiskelijapakan varasijalta.
 6. Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. Lasku lähetetään sinulle antamaasi osoitteeseen. Ilmoita peruutuksesta aina kansalaisopiston toimistoon, muutoin kurssimaksu laskutetaan. Huom! Lähi- ja etäopetuskurssille osallistumatta jättäminen ei ole peruutus. Jos kurssia ei peruuteta 5 päivää ennen sen alkua, laskutamme 10 €:n käsittelymaksun.
 7. Jos haluat yleisen lukuvuosimaksun ilmoittaudu netin kautta haluamillesi kursseille. Sen jälkeen soita kansalaisopiston toimistoon ja kerro, että haluat lukuvuosimaksun.

KURSSIEN PERUUTUSEHDOT 

Kurssimaksujen palauttaminen ylivoimaisen esteen tilanteessa

Järvi-Saimaan kansalaisopisto ei vastaa kansalaisopistosta riippumattomista syistä johtuvista peruuntumisista ylivoimaisen esteen sattuessa. Ylivoimainen este (force majeure) tarkoittaa sellaista kansalaisopistolle ja sen ylläpitäjälle ilmaantunutta yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää opinto-ohjelmaan merkityn kurssitoiminnan toteuttamisen. Ylivoimainen este on sellainen tapahtuma, johon ei voi etukäteen valmistautua. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi kulkutauti, viranomaisen antama kielto tai määräys.

Koronatilanne voi aiheuttaa edellä kuvatun kaltaisen force majeure -tilanteen. Koronapandemian aikana kansalaisopisto noudattaa paikallisten terveysviranomaisten sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksia lähiopetuksen järjestämisessä. Kurssimaksua ei palauteta, jos kurssi siirretään lähiopetuskurssista etäopetuskurssiksi ja se on merkitty opinto-ohjelmaan merkinnällä: Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä.

Kurssin siirtäminen lähiopetuksesta etäopetukseen tai opetuksen toteuttaminen myöhemmin

Mikäli lähiopetuksen toteuttamiseen tulee rajoituksia viranomaistaholta, voidaan opetus siirtää etäopetukseksi rehtorin päätöksellä. Jos viranomaisten rajoitukset sallivat, etäopetuskurssi voidaan palauttaa lähiopetuskurssiksi. Opetuskertoja voidaan myös siirtää toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Mikäli kurssi jatkuu etäopetuksena tai lähiopetus toteutetaan myöhempänä ajankohtana, ei kurssimaksun palautuksille ole perusteita.

Kurssimaksun palautuksen ehdot

 1. Jos opetusta voidaan jatkaa verkko- tai etäopetuksena tai opetus voidaan siirtää toteutettavaksi myöhemmin, kurssimaksua ei palauteta. Järjestettävään etäopetukseen tai korvaaviin kurssin osallistumiskertoihin osallistumatta oleminen ei ole peruste kurssimaksun palautukselle.
 2. Mikäli opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena tai siirtää myöhempään ajankohtaan, opiskelija voi hakea palautusta kurssimaksusta. Tällöin kurssimaksua palautetaan siinä suhteessa kuin kurssikertoja olisi vielä ollut jäljellä. Kurssimaksupalautuksissa noudatetaan Sulkavan peruspalvelulautakunnan 13.5.2020 tekemää päätöstä kurssimaksujen palautuksista (§ 24).

Kurssimaksun palautusta varten opiskelijan on oltava yhteydessä kansalaisopiston Sulkavan toimistoon ja toimitettava tarvittavat pankkiyhteystiedot palautusta varten.

HENKILÖNTIEDON KÄSITTELYÄ OHJAA TIETOSUOJA-ASETUS (679/2016/EU)

Tietosuoja on yksilön perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötiedolla tarkoitetaan sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja henkilötunnus.

Henkilötiedon käyttö Sulkavan kunnan palveluissa 

Järvi-Saimaan kansalaisopiston ylläpitäjänä toimii Sulkavan kunta. Kun opiskelija ilmoittautuu Järvi-Saimaan kansalaisopiston kursseille, on hän asiakkaana Sulkavan kunnan palveluissa. Kurssille ilmoittautumisen yhteydessä henkilötietoja kerätään kansalaisopiston HelleWi-kurssihallintajärjestelmään. Henkilötietoja kerätään vain siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi. Tietoja tarvitaan henkilön tunnistamisen lisäksi muun muassa laskutusta, kurssitiedotusta, vahvistusilmoitusta, tilastointia ja palautteen keräämistä vasten.

Järvi-Saimaan kansalaisopiston henkilöstö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa, tietosuojalainsäädäntöä, kansallisia ohjeita ja suosituksia (mm. Arkistolaitos ja Kuntaliitto) sekä hyviä tietosuojakäytänteitä. Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joille se on välttämätöntä toiminnan hoitamisen kannalta. 

Ajankohtaisin tietosuojaseloste löytyy Sulkavan kunnan www.sivuilta

Kansalaisopiston asiakas-, henkilöstö- ja kurssihallinta - Sulkava.fi

 

 

Ajankohtaista

 • 8301304 Huom! Kevätlukukauden aikataulu on muuttunut

  Aamujumppaa etänä

  Kurssimaksu: 28,00 €
  Opettaja: Ritva Hänninen
  Paikka: Etänä
  Tunteja: 6,03    Syyslukukausi: 7.9.2022 - 14.12.2022
  Tunteja: 8,71    Kevätlukukausi: 18.1.2023 - 17.5.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 50
  kurssilla on tilaa
 • 1104302

  Aamupäiväkudonta

  Kurssimaksu: 109,00 €
  Opettaja: Anne Teittinen
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, iso kädentaitojen sali, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 44,00    Syyslukukausi: 7.9.2022 - 30.11.2022
  Tunteja: 52,00    Kevätlukukausi: 11.1.2023 - 12.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 10
  kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle
 • 1101308 Tämä kurssi on peruttu

  Alkeispuhallinorkesteri

  Kurssimaksu: 50,00 €
  Opettaja: Janne Ikonen
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, monitoimiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Syyslukukausi: 5.9.2022 - 21.11.2022
  Kevätlukukausi: 9.1.2023 - 17.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 20
  kurssilla on tilaa
 • 1104307

  Ekoteko ja keskeneräiset valmiiksi

  Kurssimaksu: 109,00 €
  Opettaja: Tuula Bagge
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, iso kädentaitojen sali, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 44,00    Syyslukukausi: 8.9.2022 - 24.11.2022
  Tunteja: 52,00    Kevätlukukausi: 12.1.2023 - 13.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 10
  kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle
 • 8301312 Opintosetelillä tuettu kurssi.

  Erityisryhmien liikunta

  Kurssimaksu: 50,00 €
  Opettaja: Ritva Hänninen
  Paikka: Opistotalo, liikuntasali, Tirrolantie 7, 51900 JUVA
  Tunteja: 14,63    Syyslukukausi: 8.9.2022 - 15.12.2022
  Tunteja: 17,29    Kevätlukukausi: 12.1.2023 - 4.5.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 20
  kurssilla on tilaa
 • 8301313

  Etäjumppasiskot ja -veljet

  Kurssimaksu: 50,00 €
  Opettaja: Ritva Hänninen
  Paikka: Etänä
  Tunteja: 14,63    Syyslukukausi: 9.9.2022 - 8.12.2022
  Tunteja: 17,29    Kevätlukukausi: 13.1.2023 - 5.5.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 50
  kurssilla on tilaa
 • 1101300

  Harmonikka *

  Opettaja: Oiva Auvinen
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, pieni musiikkiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 64,82    Syyslukukausi: 5.9.2022 - 13.12.2022
  Tunteja: 57,69    Kevätlukukausi: 9.1.2023 - 7.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 11
  kurssilla on tilaa
 • 1101302

  Harmonikkayhtye *

  Kurssimaksu: 89,00 €
  Opettaja: Oiva Auvinen
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, iso musiikkiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 36,00    Syyslukukausi: 9.9.2022 - 9.12.2022
  Tunteja: 39,00    Kevätlukukausi: 13.1.2023 - 21.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 10
  kurssilla on tilaa
 • 8301307

  Hathajooga, Hatsola

  Kurssimaksu: 66,00 €
  Opettaja: Brita Suokas
  Paikka: Hatsolan koulu, Vanha-Juvantie 267, 51820 HATSOLA
  Tunteja: 22,00    Syyslukukausi: 7.9.2022 - 30.11.2022
  Tunteja: 26,00    Kevätlukukausi: 11.1.2023 - 26.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 8301301 Tämä kurssi on peruttu

  Hathajooga, alkeet

  Kurssimaksu: 59,00 €
  Opettaja: Brita Suokas
  Paikka: Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali, Hiihtäjäntie 3, 51900 JUVA
  Tunteja: 18,37    Syyslukukausi: 6.9.2022 - 7.2.2023
  Tunteja: 8,35    Kevätlukukausi: 10.1.2023 - 11.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 25
  kurssilla on tilaa
 • 8301302

  Hathajooga, jatko

  Kurssimaksu: 66,00 €
  Opettaja: Brita Suokas
  Paikka: Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali, Hiihtäjäntie 3, 51900 JUVA
  Tunteja: 22,00    Syyslukukausi: 6.9.2022 - 22.11.2022
  Tunteja: 26,00    Kevätlukukausi: 10.1.2023 - 25.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 25
  kurssilla on tilaa
 • 8301300

  Hathajooga, päiväryhmä *

  Kurssimaksu: 66,00 €
  Opettaja: Inka Asikainen
  Paikka: Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali, Hiihtäjäntie 3, 51900 JUVA
  Tunteja: 22,00    Syyslukukausi: 5.9.2022 - 21.11.2022
  Tunteja: 26,00    Kevätlukukausi: 9.1.2023 - 24.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 25
  kurssilla on tilaa
 • 1101312

  Hatsolan musiikki *

  Opettaja: Ari Kaartinen
  Paikka: Hatsolan koulu, Vanha-Juvantie 267, 51820 HATSOLA
  Tunteja: 64,22    Syyslukukausi: 8.9.2022 - 25.11.2022
  Tunteja: 80,01    Kevätlukukausi: 12.1.2023 - 11.5.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 10
  kurssilla on tilaa
 • 1105301 Kurssin ajankohta muuttunut

  Hippatassujen tanssihyrrä 6-8 -vuotiaille

  Kurssimaksu: 50,00 €
  Opettaja: Tarja Himanen
  Paikka: Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali, Hiihtäjäntie 3, 51900 JUVA
  Tunteja: 14,63    Syyslukukausi: 19.9.2022 - 12.12.2022
  Tunteja: 15,96    Kevätlukukausi: 9.1.2023 - 24.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 12
  kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle
 • 1104300

  Huonekalujen entisöinti

  Kurssimaksu: 109,00 €
  Opettaja: Kirsi Vertainen
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, teknisten töiden sali, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 44,00    Syyslukukausi: 5.9.2022 - 28.11.2022
  Tunteja: 52,00    Kevätlukukausi: 9.1.2023 - 17.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 14
  kurssilla on tilaa
 • 1104304

  Iltakudonta ja tekstiilityöt

  Kurssimaksu: 109,00 €
  Opettaja: Anne Teittinen
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, iso kädentaitojen sali, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 44,00    Syyslukukausi: 7.9.2022 - 30.11.2022
  Tunteja: 52,00    Kevätlukukausi: 11.1.2023 - 19.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 12
  kurssilla on tilaa
 • 1104303

  Iltapäiväkudonta ja tekstiilityöt

  Kurssimaksu: 109,00 €
  Opettaja: Anne Teittinen
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, iso kädentaitojen sali, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 44,00    Syyslukukausi: 7.9.2022 - 30.11.2022
  Tunteja: 52,00    Kevätlukukausi: 11.1.2023 - 12.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 10
  kurssilla on tilaa
 • 1208300

  Italia, jatko *

  Kurssimaksu: 66,00 €
  Opettaja: Liisa Kärkkäinen
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, pieni monitoimiluokka, Tirrolatie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 20,00    Syyslukukausi: 9.9.2022 - 2.12.2022
  Tunteja: 26,00    Kevätlukukausi: 13.1.2023 - 21.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 1101316

  Jousiyhtye *

  Kurssimaksu: 40,00 €
  Opettaja: Anu Jussinniemi
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, monitoimiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 11,00    Syyslukukausi: 9.9.2022 - 25.11.2022
  Tunteja: 13,00    Kevätlukukausi: 13.1.2023 - 21.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 8
  kurssilla on tilaa
 • 1101309

  Juvan Puhaltajat

  Kurssimaksu: 83,00 €
  Opettaja: Janne Ikonen
  Paikka: Opistotalo, liikuntasali, Tirrolantie 7, 51900 JUVA
  Tunteja: 32,03    Syyslukukausi: 5.9.2022 - 21.11.2022
  Tunteja: 34,71    Kevätlukukausi: 9.1.2023 - 17.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 20
  kurssilla on tilaa
 • 1101314 Tämä kurssi on peruttu

  Juvan viihdebändi *

  Kurssimaksu: 66,00 €
  Opettaja: Ari Kaartinen
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, monitoimiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 8,00    Syyslukukausi: 8.9.2022 - 24.11.2022
  Kevätlukukausi: 19.1.2023 - 20.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 10
  kurssilla on tilaa
 • 1101313

  Juvan viihdekuoro *

  Kurssimaksu: 66,00 €
  Opettaja: Ari Kaartinen
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, monitoimiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 22,00    Syyslukukausi: 8.9.2022 - 24.11.2022
  Tunteja: 22,00    Kevätlukukausi: 19.1.2023 - 4.5.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 10
  kurssilla on tilaa
 • 8301318

  Kahvakuula, Hatsola *

  Kurssimaksu: 50,00 €
  Opettaja: Matti Pakalén
  Paikka: Hatsolan koulu, Vanha-Juvantie 267, 51820 HATSOLA
  Tunteja: 14,63    Syyslukukausi: 11.9.2022 - 4.12.2022
  Tunteja: 17,29    Kevätlukukausi: 15.1.2023 - 23.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 8301317

  Kahvakuula, Koikkala *

  Kurssimaksu: 50,00 €
  Opettaja: Matti Pakalén
  Paikka: Koikkalan seurakuntasali, Koikkalantie 1467, 51880 KOIKKALA
  Tunteja: 14,63    Syyslukukausi: 11.9.2022 - 4.12.2022
  Tunteja: 17,29    Kevätlukukausi: 15.1.2023 - 23.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 8301320

  Kahvakuula, Vuorenmaa *

  Kurssimaksu: 50,00 €
  Opettaja: Matti Pakalén
  Paikka: Vuorenmaa, seurakuntakoti, Pohjoiskyläntie 16, 51850 VUORENMAA
  Tunteja: 14,63    Syyslukukausi: 11.9.2022 - 4.12.2022
  Tunteja: 17,29    Kevätlukukausi: 15.1.2023 - 23.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 1101242

  Kamarikuoro

  Kurssimaksu: 79,00 €
  Opettaja: Mari Hiltunen
  Paikka: Rantasalmen lukio, Koulutie 4, 58900 Rantasalmi
  Tunteja: 26,70    Syyslukukausi: 31.8.2022 - 23.11.2022
  Tunteja: 32,04    Kevätlukukausi: 11.1.2023 - 5.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 30
  kurssilla on tilaa
 • 1101311

  Karaoke

  Kurssimaksu: 159,00 €
  Opettaja: Rauni Tietäväinen
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, monitoimiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 44,00    Syyslukukausi: 7.9.2022 - 23.11.2022
  Tunteja: 52,00    Kevätlukukausi: 11.1.2023 - 22.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 12
  kurssilla on tilaa
 • 8301311 Opintosetelillä tuettu kurssi.

  Kehonhuolto (miehet) *

  Kurssimaksu: 50,00 €
  Opettaja: Ritva Hänninen
  Paikka: Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali, Hiihtäjäntie 3, 51900 JUVA
  Tunteja: 14,63    Syyslukukausi: 8.9.2022 - 15.12.2022
  Tunteja: 17,29    Kevätlukukausi: 12.1.2023 - 4.5.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 25
  kurssilla on tilaa
 • 1104309

  Keramiikka

  Kurssimaksu: 87,00 €
  Opettaja: Kari Kärkkäinen
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, pieni käsityöluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 33,00    Syyslukukausi: 8.9.2022 - 1.12.2022
  Tunteja: 36,00    Kevätlukukausi: 12.1.2023 - 6.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 12
  kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle
 • 1104301

  Kirjonta ja nypläys

  Kurssimaksu: 109,00 €
  Opettaja: Päivi Pärnänen
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, iso kädentaitojen sali, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 44,00    Syyslukukausi: 6.9.2022 - 22.11.2022
  Tunteja: 52,00    Kevätlukukausi: 10.1.2023 - 11.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 12
  kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle
 • 1101306

  Kitara ja bassokitara *

  Opettaja: Pekka Koivunoro
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, iso musiikkiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 31,10    Syyslukukausi: 5.9.2022 - 28.11.2022
  Tunteja: 34,71    Kevätlukukausi: 9.1.2023 - 3.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 8
  kurssilla on tilaa
 • 8301319

  Kuntojumppa, Vuorenmaa *

  Kurssimaksu: 40,00 €
  Opettaja: Matti Pakalén
  Paikka: Vuorenmaa, seurakuntakoti, Pohjoiskyläntie 16, 51850 VUORENMAA
  Tunteja: 11,00    Syyslukukausi: 11.9.2022 - 4.12.2022
  Tunteja: 13,00    Kevätlukukausi: 15.1.2023 - 23.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 1302200

  Lukupiiri *

  Kurssimaksu: 51,00 €
  Opettaja: Jaana Viljakainen
  Paikka: Kunnantalo, Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi
  Tunteja: 16,00    Syyslukukausi: 5.9.2022 - 5.12.2022
  Tunteja: 16,00    Kevätlukukausi: 9.1.2023 - 8.5.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 13
  kurssilla on tilaa
 • 1103301 Huom! Kevätlukukauden aikataulu on muuttunut

  Maalaus ja piirustus

  Kurssimaksu: 87,00 €
  Opettaja: Hanna Räty
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, pieni monitoimiluokka, Tirrolatie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 33,00    Syyslukukausi: 5.9.2022 - 28.11.2022
  Tunteja: 36,00    Kevätlukukausi: 16.1.2023 - 17.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 12
  kurssilla on tilaa
 • 8301305 Tämä kurssi on peruttu

  Matalan kynnyksen liikuntaryhmä

  Kurssimaksu: 47,00 €
  Opettaja: Ritva Hänninen
  Paikka: Opistotalo, liikuntasali, Tirrolantie 7, 51900 JUVA
  Syyslukukausi: 7.9.2022 - 14.12.2022
  Kevätlukukausi: 11.1.2023 - 12.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 25
  kurssilla on tilaa
 • 1104305

  Metallityöt

  Kurssimaksu: 109,00 €
  Opettaja: Esa Takkinen
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, teknisten töiden sali, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 44,00    Syyslukukausi: 7.9.2022 - 23.11.2022
  Tunteja: 52,00    Kevätlukukausi: 11.1.2023 - 12.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 1101301 Tämä kurssi on peruttu

  Musiikinteoriaa harmonikansoittajille *

  Kurssimaksu: 40,00 €
  Opettaja: Oiva Auvinen
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, iso musiikkiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 3,00    Syyslukukausi: 9.9.2022 - 23.9.2022
  Kevätlukukausi: 13.1.2023 - 21.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 10
  kurssilla on tilaa
 • 1101304 Tämä kurssi on peruttu

  Musiikinteoriaa pianisteille *

  Kurssimaksu: 64,00 €
  Opettaja: Oiva Auvinen
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, pieni musiikkiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 2,00    Syyslukukausi: 5.9.2022 - 12.9.2022
  Kevätlukukausi: 9.1.2023 - 13.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 10
  kurssilla on tilaa
 • 1104306

  Ompelemisen iloa

  Kurssimaksu: 109,00 €
  Opettaja: Tuula Bagge
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, iso kädentaitojen sali, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 44,00    Syyslukukausi: 8.9.2022 - 24.11.2022
  Tunteja: 52,00    Kevätlukukausi: 12.1.2023 - 13.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 10
  kurssilla on tilaa
 • 1101303

  Piano *

  Opettaja: Oiva Auvinen
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, pieni musiikkiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 108,67    Syyslukukausi: 5.9.2022 - 13.12.2022
  Tunteja: 106,42    Kevätlukukausi: 2.1.2023 - 7.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 17
  kurssilla on tilaa
 • 1103401 Tämä kurssi on peruttu

  Posliininmaalaus

  Kurssimaksu: 84,00 €
  Opettaja: Anne Reponen
  Paikka: Kansalaisopisto, iso opetustila, Uitonrinne 20 A, 58700 Sulkava
  Syyslukukausi: 1.10.2022 - 10.12.2022
  Kevätlukukausi: 21.1.2023 - 15.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 12
  kurssilla on tilaa
 • 1103300

  Posliininmaalaus

  Kurssimaksu: 87,00 €
  Opettaja: Anne Reponen
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, pieni käsityöluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 27,00    Syyslukukausi: 5.9.2022 - 7.11.2022
  Tunteja: 36,00    Kevätlukukausi: 9.1.2023 - 3.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 12
  kurssilla on tilaa
 • 1104308

  Puutyöt

  Kurssimaksu: 109,00 €
  Opettaja: Altti Lindgrén
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, teknisten töiden sali, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 44,00    Syyslukukausi: 8.9.2022 - 1.12.2022
  Tunteja: 52,00    Kevätlukukausi: 12.1.2023 - 27.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 1104310

  Päivätilkut

  Kurssimaksu: 106,00 €
  Opettaja: Päivi Pärnänen
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, iso kädentaitojen sali, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 44,00    Syyslukukausi: 9.9.2022 - 2.12.2022
  Tunteja: 52,00    Kevätlukukausi: 13.1.2023 - 17.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 12
  kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle
 • 1101317 Tämä kurssi on peruttu

  Reckless Rockers *

  Kurssimaksu: 89,00 €
  Opettaja: Ari Kaartinen
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, monitoimiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 12,00    Syyslukukausi: 9.9.2022 - 25.11.2022
  Kevätlukukausi: 13.1.2023 - 21.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 10
  kurssilla on tilaa
 • 1101305

  Rummut ja vaskipuhaltimet *

  Opettaja: Janne Ikonen
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, monitoimiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 14,63    Syyslukukausi: 5.9.2022 - 21.11.2022
  Tunteja: 15,96    Kevätlukukausi: 9.1.2023 - 17.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 6
  kurssilla on tilaa
 • 1105205

  Showtanssi 0.–3. luokkalaisille lapsille *

  Kurssimaksu: 38,00 €
  Opettaja: Michael Geppert
  Paikka: Tornado, Parkumäentie 192, 58900 Rantasalmi
  Tunteja: 12,00    Syyslukukausi: 8.9.2022 - 15.12.2022
  Tunteja: 10,00    Kevätlukukausi: 12.1.2023 - 6.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 1105300 Kurssin ajankohta muuttunut

  Taikatassujen tanssimatka 4-5 -vuotiaille

  Kurssimaksu: 50,00 €
  Opettaja: Tarja Himanen
  Paikka: Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali, Hiihtäjäntie 3, 51900 JUVA
  Tunteja: 14,63    Syyslukukausi: 19.9.2022 - 12.12.2022
  Tunteja: 15,96    Kevätlukukausi: 9.1.2023 - 24.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 12
  kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle
 • 1101241

  Tanssiorkesteri Rontit ja Ruusut

  Kurssimaksu: 56,00 €
  Opettaja: Pekka Koivunoro
  Paikka: Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Koulutie 6, 58900 Rantasalmi
  Tunteja: 18,37    Syyslukukausi: 31.8.2022 - 16.11.2022
  Tunteja: 20,04    Kevätlukukausi: 11.1.2023 - 5.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 12
  kurssilla on tilaa
 • 1102300 Tämä kurssi on peruttu

  Teatterityön alkeet

  Kurssimaksu: 89,00 €
  Opettaja: Kirsi Talvela
  Paikka: Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali, Hiihtäjäntie 3, 51900 JUVA
  Tunteja: 27,00    Syyslukukausi: 11.9.2022 - 18.12.2022
  Kevätlukukausi: 15.1.2023 - 16.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 1101307 Tämä kurssi on peruttu

  Ukulele *

  Kurssimaksu: 50,00 €
  Opettaja: Pekka Koivunoro
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, iso musiikkiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 3,99    Syyslukukausi: 5.9.2022 - 21.11.2022
  Kevätlukukausi: 9.1.2023 - 17.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 10
  kurssilla on tilaa
 • 8301315

  Vetreyttä vuosiin kuntosalista (miehet) *

  Kurssimaksu: 50,00 €
  Opettaja: Ritva Hänninen
  Paikka: Vesiliikuntakeskus Sampola, kuntosali, Hiihtäjäntie 3, 51900 JUVA
  Tunteja: 14,63    Syyslukukausi: 9.9.2022 - 2.12.2022
  Tunteja: 15,96    Kevätlukukausi: 13.1.2023 - 21.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 8301314

  Vetreyttä vuosiin kuntosalista (naiset) *

  Kurssimaksu: 50,00 €
  Opettaja: Ritva Hänninen
  Paikka: Vesiliikuntakeskus Sampola, kuntosali, Hiihtäjäntie 3, 51900 JUVA
  Tunteja: 14,63    Syyslukukausi: 9.9.2022 - 2.12.2022
  Tunteja: 15,96    Kevätlukukausi: 13.1.2023 - 21.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 16
  kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle
 • 8301306

  Vetreyttä vuosiin kuntosalista (sekaryhmä) *

  Kurssimaksu: 47,00 €
  Opettaja: Ritva Hänninen
  Paikka: Vesiliikuntakeskus Sampola, kuntosali, Hiihtäjäntie 3, 51900 JUVA
  Tunteja: 11,97    Syyslukukausi: 7.9.2022 - 14.12.2022
  Tunteja: 17,29    Kevätlukukausi: 18.1.2023 - 17.5.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 8301310

  Vetreyttä vuosiin tuolijumpalla *

  Kurssimaksu: 50,00 €
  Opettaja: Ritva Hänninen
  Paikka: Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali, Hiihtäjäntie 3, 51900 JUVA
  Tunteja: 14,63    Syyslukukausi: 8.9.2022 - 15.12.2022
  Tunteja: 17,29    Kevätlukukausi: 12.1.2023 - 4.5.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 15
  kurssilla on tilaa
 • 1101315

  Viulu *

  Opettaja: Anu Jussinniemi
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, monitoimiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 58,63    Syyslukukausi: 9.9.2022 - 25.11.2022
  Tunteja: 69,29    Kevätlukukausi: 13.1.2023 - 7.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 8
  kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle
 • 1101310

  Yksinlaulu *

  Opettaja: Ari Kaartinen
  Paikka: Opistotalo, A-rakennus, monitoimiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Tunteja: 34,89    Syyslukukausi: 8.9.2022 - 9.12.2022
  Tunteja: 38,22    Kevätlukukausi: 12.1.2023 - 28.4.2023
  Ilmoittautuminen alkaa: 17.6.2022 9.00
  Paikkoja: 8
  kurssilla on tilaa