null

Järvi-Saimaan kansalaisopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

ILMOITTAUTUESSASI MENETTELE SEURAAVASTI:

 1. Tutustu kansalaisopiston opetusohjelmaan vasemmalla olevassa vihreässä palkissa kurssit sanan kohdassa tai kotiin jaetusta opinto-ohjelmasta.
 2. Valitse kurssi ostoskoriin. Samalla kerralla voit ilmoittautua useammallekin kurssille. Valittuasi kurssit, täytä ostoskorissa henkilötiedot huolellisesti ja lähetä ilmoittautuminen sivun alalaidasta. Koko lukuvuoden kestäville kursseille tarvitsee ilmoittautua vain syyslukukaudelle. Mikäli et jatka kurssilla kevätlukukaudella, ilmoita siitä opiston toimistoon viimeistään 28.10.2022. Tutustu myös kurssien peruutusehtoihin. Opinto-oppaaseen on merkitty kaikki ne lähiopetuskurssit, jotka siirretään tarvittaessa etäopetuskursseiksi merkinnällä: Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä.
 3. Saat lopuksi vahvistuksen ilmoittautumisestasi, mikäli olet antanut sähköpostiosoitteesi. Jos kurssi on jo täynnä, voit saada varapaikan.
  Ota muistiin ilmoittautumisnumero, jota käyttämällä voit myöhemmin tarkistaa, mille kursseille olet ilmoittautunut. Kansalaisopistosta ollaan yhteydessä vain, jos kurssitiedoissa tapahtuu muutoksia, kurssi perutaan tai olet saanut opiskelijapakan varasijalta.
 4. Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. Lasku lähetetään sinulle antamaasi osoitteeseen. Ilmoita peruutuksesta aina opiston toimistoon. Kurssille tulematta jättäminen ei ole peruutus. Jos kurssia ei peruuteta 5 päivää ennen sen alkua, laskutamme 10 €:n käsittelymaksun.
 5. Jos haluat yleisen lukuvuosimaksun ilmoittaudu netin kautta haluamillesi kursseille. Sen jälkeen soita opiston toimistoon ja kerro, että haluat lukukausimaksun.

KURSSIEN PERUUTUSEHDOT LÄHI- JA ETÄOPETUKSESSA

 Kurssimaksujen palauttaminen ylivoimaisen esteen tilanteessa

Järvi-Saimaan kansalaisopisto ei vastaa kansalaisopistosta riippumattomista syistä johtuvista peruuntumisista ylivoimaisen esteen sattuessa. Ylivoimainen este (force majeure) tarkoittaa sellaista kansalaisopistolle ja sen ylläpitäjälle ilmaantunutta yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää opinto-ohjelmaan merkityn kurssitoiminnan toteuttamisen. Ylivoimainen este on sellainen tapahtuma, johon ei voi etukäteen valmistautua. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi kulkutauti, viranomaisen antama kielto tai määräys.

Koronatilanne voi aiheuttaa edellä kuvatun kaltaisen force majeure -tilanteen. Koronapandemian aikana kansalaisopisto noudattaa paikallisten terveysviranomaisten sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksia lähiopetuksen järjestämisessä. Kurssimaksua ei palauteta, jos kurssi siirretään lähiopetuskurssista etäopetuskurssiksi ja se on merkitty opinto-ohjelmaan merkinnällä: Tämä kurssi voidaan siirtää etäopetukseen lähiopetuksen estyessä.

Kurssin siirtäminen lähiopetuksesta etäopetukseen tai opetuksen toteuttaminen myöhemmin

Mikäli lähiopetuksen toteuttamiseen tulee rajoituksia viranomaistaholta, voidaan opetus siirtää etäopetukseksi rehtorin päätöksellä. Jos viranomaisten rajoitukset sallivat, etäopetuskurssi voidaan palauttaa lähiopetuskurssiksi. Opetuskertoja voidaan myös siirtää toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Mikäli kurssi jatkuu etäopetuksena tai lähiopetus toteutetaan myöhempänä ajankohtana, ei kurssimaksun palautuksille ole perusteita.

Kurssimaksun palautuksen ehdot

 1. Jos opetusta voidaan jatkaa verkko- tai etäopetuksena tai opetus voidaan siirtää toteutettavaksi myöhemmin, kurssimaksua ei palauteta. Järjestettävään etäopetukseen tai korvaaviin kurssin osallistumiskertoihin osallistumatta oleminen ei ole peruste kurssimaksun palautukselle.
 2. Mikäli opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena tai siirtää myöhempään ajankohtaan, opiskelija voi hakea palautusta kurssimaksusta. Tällöin kurssimaksua palautetaan siinä suhteessa kuin kurssikertoja olisi vielä ollut jäljellä. Kurssimaksupalautuksissa noudatetaan Sulkavan peruspalvelulautakunnan 13.5.2020 tekemää päätöstä kurssimaksujen palautuksista (§ 24).

Kurssimaksun palautusta varten opiskelijan on oltava yhteydessä kansalaisopiston Sulkavan toimistoon ja toimitettava tarvittavat pankkiyhteystiedot palautusta varten.

HENKILÖNTIEDON KÄSITTELYÄ OHJAA TIETOSUOJA-ASETUS (679/2016/EU)

Tietosuoja on yksilön perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötiedolla tarkoitetaan sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja henkilötunnus.

Henkilötiedon käyttö Sulkavan kunnan palveluissa 

Järvi-Saimaan kansalaisopiston ylläpitäjänä toimii Sulkavan kunta. Kun opiskelija ilmoittautuu Järvi-Saimaan kansalaisopiston kursseille, on hän asiakkaana Sulkavan kunnan palveluissa. Kurssille ilmoittautumisen yhteydessä henkilötietoja kerätään kansalaisopiston HelleWi-kurssihallintajärjestelmään. Henkilötietoja kerätään vain siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi. Tietoja tarvitaan henkilön tunnistamisen lisäksi muun muassa laskutusta, kurssitiedotusta, vahvistusilmoitusta, tilastointia ja palautteen keräämistä vasten.

Järvi-Saimaan kansalaisopiston henkilöstö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa, tietosuojalainsäädäntöä, kansallisia ohjeita ja suosituksia (mm. Arkistolaitos ja Kuntaliitto) sekä hyviä tietosuojakäytänteitä. Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joille se on välttämätöntä toiminnan hoitamisen kannalta. 

Ajankohtaisin tietosuojaseloste löytyy Sulkavan kunnan www.sivuilta

Kansalaisopiston asiakas-, henkilöstö- ja kurssihallinta - Sulkava.fi

Aktuellt

 • 8301304 Huom! Kevätlukukauden aikataulu on muuttunut

  Aamujumppaa etänä

  Kursavgift: 28,00 €
  Lärare: Ritva Hänninen
  Plats: Etänä
  Lektioner : 6,03    Hösttermin: 7.9.2022 - 14.12.2022
  Lektioner : 8,71    Vårtermin: 18.1.2023 - 17.5.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 50
  Lediga platser
 • 1104302

  Aamupäiväkudonta

  Kursavgift: 109,00 €
  Lärare: Anne Teittinen
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, iso kädentaitojen sali, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 44,00    Hösttermin: 7.9.2022 - 30.11.2022
  Lektioner : 52,00    Vårtermin: 11.1.2023 - 12.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 10
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 1101308 Inhiberad

  Alkeispuhallinorkesteri

  Kursavgift: 50,00 €
  Lärare: Janne Ikonen
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, monitoimiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Hösttermin: 5.9.2022 - 21.11.2022
  Vårtermin: 9.1.2023 - 17.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 1104307

  Ekoteko ja keskeneräiset valmiiksi

  Kursavgift: 109,00 €
  Lärare: Tuula Bagge
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, iso kädentaitojen sali, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 44,00    Hösttermin: 8.9.2022 - 24.11.2022
  Lektioner : 52,00    Vårtermin: 12.1.2023 - 13.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 10
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 8301312 Opintosetelillä tuettu kurssi.

  Erityisryhmien liikunta

  Kursavgift: 50,00 €
  Lärare: Ritva Hänninen
  Plats: Opistotalo, liikuntasali, Tirrolantie 7, 51900 JUVA
  Lektioner : 14,63    Hösttermin: 8.9.2022 - 15.12.2022
  Lektioner : 17,29    Vårtermin: 12.1.2023 - 27.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 8301313

  Etäjumppasiskot ja -veljet

  Kursavgift: 50,00 €
  Lärare: Ritva Hänninen
  Plats: Etänä
  Lektioner : 14,63    Hösttermin: 9.9.2022 - 8.12.2022
  Lektioner : 17,29    Vårtermin: 13.1.2023 - 5.5.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 50
  Lediga platser
 • 1101300

  Harmonikka *

  Lärare: Oiva Auvinen
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, pieni musiikkiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 64,82    Hösttermin: 5.9.2022 - 13.12.2022
  Lektioner : 57,69    Vårtermin: 9.1.2023 - 7.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 11
  Lediga platser
 • 1101302

  Harmonikkayhtye *

  Kursavgift: 89,00 €
  Lärare: Oiva Auvinen
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, iso musiikkiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 36,00    Hösttermin: 9.9.2022 - 9.12.2022
  Lektioner : 39,00    Vårtermin: 13.1.2023 - 21.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 10
  Lediga platser
 • 8301307

  Hathajooga, Hatsola

  Kursavgift: 66,00 €
  Lärare: Brita Suokas
  Plats: Hatsolan koulu, Vanha-Juvantie 267, 51820 HATSOLA
  Lektioner : 22,00    Hösttermin: 7.9.2022 - 30.11.2022
  Lektioner : 26,00    Vårtermin: 11.1.2023 - 26.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 8301301 Inhiberad

  Hathajooga, alkeet

  Kursavgift: 59,00 €
  Lärare: Brita Suokas
  Plats: Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali, Hiihtäjäntie 3, 51900 JUVA
  Lektioner : 18,37    Hösttermin: 6.9.2022 - 7.2.2023
  Lektioner : 8,35    Vårtermin: 10.1.2023 - 11.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 25
  Lediga platser
 • 8301302

  Hathajooga, jatko

  Kursavgift: 66,00 €
  Lärare: Brita Suokas
  Plats: Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali, Hiihtäjäntie 3, 51900 JUVA
  Lektioner : 22,00    Hösttermin: 6.9.2022 - 22.11.2022
  Lektioner : 26,00    Vårtermin: 10.1.2023 - 25.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 25
  Lediga platser
 • 8301300

  Hathajooga, päiväryhmä *

  Kursavgift: 66,00 €
  Lärare: Inka Asikainen
  Plats: Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali, Hiihtäjäntie 3, 51900 JUVA
  Lektioner : 22,00    Hösttermin: 5.9.2022 - 21.11.2022
  Lektioner : 26,00    Vårtermin: 9.1.2023 - 24.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 25
  Lediga platser
 • 1101312

  Hatsolan musiikki *

  Lärare: Ari Kaartinen
  Plats: Hatsolan koulu, Vanha-Juvantie 267, 51820 HATSOLA
  Lektioner : 64,22    Hösttermin: 8.9.2022 - 25.11.2022
  Lektioner : 80,01    Vårtermin: 12.1.2023 - 11.5.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 10
  Lediga platser
 • 1105301 Kurssin ajankohta muuttunut

  Hippatassujen tanssihyrrä 6-8 -vuotiaille

  Kursavgift: 50,00 €
  Lärare: Tarja Himanen
  Plats: Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali, Hiihtäjäntie 3, 51900 JUVA
  Lektioner : 14,63    Hösttermin: 19.9.2022 - 12.12.2022
  Lektioner : 15,96    Vårtermin: 9.1.2023 - 24.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 12
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 1104300

  Huonekalujen entisöinti

  Kursavgift: 109,00 €
  Lärare: Kirsi Vertainen
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, teknisten töiden sali, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 44,00    Hösttermin: 5.9.2022 - 28.11.2022
  Lektioner : 52,00    Vårtermin: 9.1.2023 - 17.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 14
  Lediga platser
 • 1104304

  Iltakudonta ja tekstiilityöt

  Kursavgift: 109,00 €
  Lärare: Anne Teittinen
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, iso kädentaitojen sali, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 44,00    Hösttermin: 7.9.2022 - 30.11.2022
  Lektioner : 52,00    Vårtermin: 11.1.2023 - 19.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 1104303

  Iltapäiväkudonta ja tekstiilityöt

  Kursavgift: 109,00 €
  Lärare: Anne Teittinen
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, iso kädentaitojen sali, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 44,00    Hösttermin: 7.9.2022 - 30.11.2022
  Lektioner : 52,00    Vårtermin: 11.1.2023 - 12.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 10
  Lediga platser
 • 1208300

  Italia, jatko *

  Kursavgift: 66,00 €
  Lärare: Liisa Kärkkäinen
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, pieni monitoimiluokka, Tirrolatie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 20,00    Hösttermin: 9.9.2022 - 2.12.2022
  Lektioner : 26,00    Vårtermin: 13.1.2023 - 21.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 1101316

  Jousiyhtye *

  Kursavgift: 40,00 €
  Lärare: Anu Jussinniemi
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, monitoimiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 11,00    Hösttermin: 9.9.2022 - 25.11.2022
  Lektioner : 13,00    Vårtermin: 13.1.2023 - 21.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 8
  Lediga platser
 • 1101309

  Juvan Puhaltajat

  Kursavgift: 83,00 €
  Lärare: Janne Ikonen
  Plats: Opistotalo, liikuntasali, Tirrolantie 7, 51900 JUVA
  Lektioner : 32,03    Hösttermin: 5.9.2022 - 21.11.2022
  Lektioner : 34,71    Vårtermin: 9.1.2023 - 17.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 1101314 Inhiberad

  Juvan viihdebändi *

  Kursavgift: 66,00 €
  Lärare: Ari Kaartinen
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, monitoimiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 8,00    Hösttermin: 8.9.2022 - 24.11.2022
  Vårtermin: 19.1.2023 - 20.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 10
  Lediga platser
 • 1101313

  Juvan viihdekuoro *

  Kursavgift: 66,00 €
  Lärare: Ari Kaartinen
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, monitoimiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 22,00    Hösttermin: 8.9.2022 - 24.11.2022
  Lektioner : 22,00    Vårtermin: 19.1.2023 - 4.5.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 10
  Lediga platser
 • 8301318

  Kahvakuula, Hatsola *

  Kursavgift: 50,00 €
  Lärare: Matti Pakalén
  Plats: Hatsolan koulu, Vanha-Juvantie 267, 51820 HATSOLA
  Lektioner : 14,63    Hösttermin: 11.9.2022 - 4.12.2022
  Lektioner : 17,29    Vårtermin: 15.1.2023 - 23.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 8301317

  Kahvakuula, Koikkala *

  Kursavgift: 50,00 €
  Lärare: Matti Pakalén
  Plats: Koikkalan seurakuntasali, Koikkalantie 1467, 51880 KOIKKALA
  Lektioner : 14,63    Hösttermin: 11.9.2022 - 4.12.2022
  Lektioner : 17,29    Vårtermin: 15.1.2023 - 23.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 8301320

  Kahvakuula, Vuorenmaa *

  Kursavgift: 50,00 €
  Lärare: Matti Pakalén
  Plats: Vuorenmaa, seurakuntakoti, Pohjoiskyläntie 16, 51850 VUORENMAA
  Lektioner : 14,63    Hösttermin: 11.9.2022 - 4.12.2022
  Lektioner : 17,29    Vårtermin: 15.1.2023 - 23.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 1101242

  Kamarikuoro

  Kursavgift: 79,00 €
  Lärare: Mari Hiltunen
  Plats: Rantasalmen lukio, Koulutie 4, 58900 Rantasalmi
  Lektioner : 26,70    Hösttermin: 31.8.2022 - 23.11.2022
  Lektioner : 32,04    Vårtermin: 11.1.2023 - 5.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 30
  Lediga platser
 • 1101311

  Karaoke

  Kursavgift: 159,00 €
  Lärare: Rauni Tietäväinen
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, monitoimiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 44,00    Hösttermin: 7.9.2022 - 23.11.2022
  Lektioner : 52,00    Vårtermin: 11.1.2023 - 22.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 8301311 Opintosetelillä tuettu kurssi.

  Kehonhuolto (miehet) *

  Kursavgift: 50,00 €
  Lärare: Ritva Hänninen
  Plats: Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali, Hiihtäjäntie 3, 51900 JUVA
  Lektioner : 14,63    Hösttermin: 8.9.2022 - 15.12.2022
  Lektioner : 17,29    Vårtermin: 12.1.2023 - 20.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 25
  Lediga platser
 • 1104309

  Keramiikka

  Kursavgift: 87,00 €
  Lärare: Kari Kärkkäinen
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, pieni käsityöluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 33,00    Hösttermin: 8.9.2022 - 1.12.2022
  Lektioner : 36,00    Vårtermin: 12.1.2023 - 6.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 12
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 1104301

  Kirjonta ja nypläys

  Kursavgift: 109,00 €
  Lärare: Päivi Pärnänen
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, iso kädentaitojen sali, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 44,00    Hösttermin: 6.9.2022 - 22.11.2022
  Lektioner : 52,00    Vårtermin: 10.1.2023 - 11.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 12
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 1101306

  Kitara ja bassokitara *

  Lärare: Pekka Koivunoro
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, iso musiikkiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 31,10    Hösttermin: 5.9.2022 - 28.11.2022
  Lektioner : 34,71    Vårtermin: 9.1.2023 - 3.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 8
  Lediga platser
 • 8301319

  Kuntojumppa, Vuorenmaa *

  Kursavgift: 40,00 €
  Lärare: Matti Pakalén
  Plats: Vuorenmaa, seurakuntakoti, Pohjoiskyläntie 16, 51850 VUORENMAA
  Lektioner : 11,00    Hösttermin: 11.9.2022 - 4.12.2022
  Lektioner : 13,00    Vårtermin: 15.1.2023 - 23.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 1302200

  Lukupiiri *

  Kursavgift: 51,00 €
  Lärare: Jaana Viljakainen
  Plats: Kunnantalo, Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi
  Lektioner : 16,00    Hösttermin: 5.9.2022 - 5.12.2022
  Lektioner : 16,00    Vårtermin: 9.1.2023 - 8.5.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 13
  Lediga platser
 • 1103301 Huom! Kevätlukukauden aikataulu on muuttunut

  Maalaus ja piirustus

  Kursavgift: 87,00 €
  Lärare: Hanna Räty
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, pieni monitoimiluokka, Tirrolatie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 33,00    Hösttermin: 5.9.2022 - 28.11.2022
  Lektioner : 36,00    Vårtermin: 16.1.2023 - 17.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 8301305 Inhiberad

  Matalan kynnyksen liikuntaryhmä

  Kursavgift: 47,00 €
  Lärare: Ritva Hänninen
  Plats: Opistotalo, liikuntasali, Tirrolantie 7, 51900 JUVA
  Hösttermin: 7.9.2022 - 14.12.2022
  Vårtermin: 11.1.2023 - 12.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 25
  Lediga platser
 • 1104305

  Metallityöt

  Kursavgift: 109,00 €
  Lärare: Esa Takkinen
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, teknisten töiden sali, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 44,00    Hösttermin: 7.9.2022 - 23.11.2022
  Lektioner : 52,00    Vårtermin: 11.1.2023 - 12.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 1101301 Inhiberad

  Musiikinteoriaa harmonikansoittajille *

  Kursavgift: 40,00 €
  Lärare: Oiva Auvinen
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, iso musiikkiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 3,00    Hösttermin: 9.9.2022 - 23.9.2022
  Vårtermin: 13.1.2023 - 21.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 10
  Lediga platser
 • 1101304 Inhiberad

  Musiikinteoriaa pianisteille *

  Kursavgift: 64,00 €
  Lärare: Oiva Auvinen
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, pieni musiikkiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 2,00    Hösttermin: 5.9.2022 - 12.9.2022
  Vårtermin: 9.1.2023 - 13.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 10
  Lediga platser
 • 1104306

  Ompelemisen iloa

  Kursavgift: 109,00 €
  Lärare: Tuula Bagge
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, iso kädentaitojen sali, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 44,00    Hösttermin: 8.9.2022 - 24.11.2022
  Lektioner : 52,00    Vårtermin: 12.1.2023 - 13.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 10
  Lediga platser
 • 1101303

  Piano *

  Lärare: Oiva Auvinen
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, pieni musiikkiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 108,67    Hösttermin: 5.9.2022 - 13.12.2022
  Lektioner : 106,42    Vårtermin: 2.1.2023 - 7.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 17
  Lediga platser
 • 1103401 Inhiberad

  Posliininmaalaus

  Kursavgift: 84,00 €
  Lärare: Anne Reponen
  Plats: Kansalaisopisto, iso opetustila, Uitonrinne 20 A, 58700 Sulkava
  Hösttermin: 1.10.2022 - 10.12.2022
  Vårtermin: 21.1.2023 - 15.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 1103300

  Posliininmaalaus

  Kursavgift: 87,00 €
  Lärare: Anne Reponen
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, pieni käsityöluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 27,00    Hösttermin: 5.9.2022 - 7.11.2022
  Lektioner : 36,00    Vårtermin: 9.1.2023 - 3.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 1104308

  Puutyöt

  Kursavgift: 109,00 €
  Lärare: Altti Lindgrén
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, teknisten töiden sali, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 44,00    Hösttermin: 8.9.2022 - 1.12.2022
  Lektioner : 52,00    Vårtermin: 12.1.2023 - 27.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 1104310

  Päivätilkut

  Kursavgift: 106,00 €
  Lärare: Päivi Pärnänen
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, iso kädentaitojen sali, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 44,00    Hösttermin: 9.9.2022 - 2.12.2022
  Lektioner : 52,00    Vårtermin: 13.1.2023 - 17.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 12
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 1101317 Inhiberad

  Reckless Rockers *

  Kursavgift: 89,00 €
  Lärare: Ari Kaartinen
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, monitoimiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 12,00    Hösttermin: 9.9.2022 - 25.11.2022
  Vårtermin: 13.1.2023 - 21.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 10
  Lediga platser
 • 1101305

  Rummut ja vaskipuhaltimet *

  Lärare: Janne Ikonen
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, monitoimiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 14,63    Hösttermin: 5.9.2022 - 21.11.2022
  Lektioner : 15,96    Vårtermin: 9.1.2023 - 17.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 6
  Lediga platser
 • 1105205

  Showtanssi 0.–3. luokkalaisille lapsille *

  Kursavgift: 38,00 €
  Lärare: Michael Geppert
  Plats: Tornado, Parkumäentie 192, 58900 Rantasalmi
  Lektioner : 12,00    Hösttermin: 8.9.2022 - 15.12.2022
  Lektioner : 10,00    Vårtermin: 12.1.2023 - 6.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 1105300 Kurssin ajankohta muuttunut

  Taikatassujen tanssimatka 4-5 -vuotiaille

  Kursavgift: 50,00 €
  Lärare: Tarja Himanen
  Plats: Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali, Hiihtäjäntie 3, 51900 JUVA
  Lektioner : 14,63    Hösttermin: 19.9.2022 - 12.12.2022
  Lektioner : 15,96    Vårtermin: 9.1.2023 - 24.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 12
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 1101241

  Tanssiorkesteri Rontit ja Ruusut

  Kursavgift: 56,00 €
  Lärare: Pekka Koivunoro
  Plats: Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka, Koulutie 6, 58900 Rantasalmi
  Lektioner : 18,37    Hösttermin: 31.8.2022 - 16.11.2022
  Lektioner : 20,04    Vårtermin: 11.1.2023 - 5.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 1102300 Inhiberad

  Teatterityön alkeet

  Kursavgift: 89,00 €
  Lärare: Kirsi Talvela
  Plats: Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali, Hiihtäjäntie 3, 51900 JUVA
  Lektioner : 27,00    Hösttermin: 11.9.2022 - 18.12.2022
  Vårtermin: 15.1.2023 - 16.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 1101307 Inhiberad

  Ukulele *

  Kursavgift: 50,00 €
  Lärare: Pekka Koivunoro
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, iso musiikkiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 3,99    Hösttermin: 5.9.2022 - 21.11.2022
  Vårtermin: 9.1.2023 - 17.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 10
  Lediga platser
 • 8301315

  Vetreyttä vuosiin kuntosalista (miehet) *

  Kursavgift: 50,00 €
  Lärare: Ritva Hänninen
  Plats: Vesiliikuntakeskus Sampola, kuntosali, Hiihtäjäntie 3, 51900 JUVA
  Lektioner : 14,63    Hösttermin: 9.9.2022 - 2.12.2022
  Lektioner : 15,96    Vårtermin: 13.1.2023 - 21.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 8301314

  Vetreyttä vuosiin kuntosalista (naiset) *

  Kursavgift: 50,00 €
  Lärare: Ritva Hänninen
  Plats: Vesiliikuntakeskus Sampola, kuntosali, Hiihtäjäntie 3, 51900 JUVA
  Lektioner : 14,63    Hösttermin: 9.9.2022 - 2.12.2022
  Lektioner : 15,96    Vårtermin: 13.1.2023 - 21.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 16
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 8301306

  Vetreyttä vuosiin kuntosalista (sekaryhmä) *

  Kursavgift: 47,00 €
  Lärare: Ritva Hänninen
  Plats: Vesiliikuntakeskus Sampola, kuntosali, Hiihtäjäntie 3, 51900 JUVA
  Lektioner : 11,97    Hösttermin: 7.9.2022 - 14.12.2022
  Lektioner : 17,29    Vårtermin: 18.1.2023 - 17.5.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 8301310

  Vetreyttä vuosiin tuolijumpalla *

  Kursavgift: 50,00 €
  Lärare: Ritva Hänninen
  Plats: Vesiliikuntakeskus Sampola, monitoimisali, Hiihtäjäntie 3, 51900 JUVA
  Lektioner : 14,63    Hösttermin: 8.9.2022 - 15.12.2022
  Lektioner : 17,29    Vårtermin: 12.1.2023 - 20.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 1101315

  Viulu *

  Lärare: Anu Jussinniemi
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, monitoimiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 58,63    Hösttermin: 9.9.2022 - 25.11.2022
  Lektioner : 69,29    Vårtermin: 13.1.2023 - 7.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 8
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 1101310

  Yksinlaulu *

  Lärare: Ari Kaartinen
  Plats: Opistotalo, A-rakennus, monitoimiluokka, Tirrolantie 7, 51900 Juva
  Lektioner : 34,89    Hösttermin: 8.9.2022 - 9.12.2022
  Lektioner : 38,22    Vårtermin: 12.1.2023 - 28.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 17.6.2022 9.00
  Antal platser: 8
  Lediga platser