null

Järvi-Saimaan kansalaisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

ILMOITTAUTUMISOHJEET

 1. Tutustu kurssitarjontaan osastoittain, ainealueittain tai lukukausittain.
 2. Valitse haluamasi kurssi tai kurssit ostoskoriin. Valittuasi kurssit, täytä ostoskorissa henkilötiedot huolellisesti ja lähetä ilmoittautuminen. Koko lukuvuoden kestäville kursseille tarvitsee ilmoittautua vain syyslukukaudella. Mikäli et jatka kurssilla kevätlukukaudella, ilmoita siitä kansalaisopiston toimistoon 28.10.2022 mennessä.
 3. Saat vahvistuksen ilmoittautumisestasi, jos olet antanut sähköpostiosoitteesi. Jos kurssi on jo täynnä, saat varapaikan. Ota muistiin ilmoittautumisnumero, jota käyttämällä voit myöhemmin tarkistaa, mille kursseille olet ilmoittautunut. Kansalaisopistosta ollaan yhteydessä vain, jos kurssitiedoissa tapahtuu muutoksia, kurssi perutaan, kurssi siirretään lähiopetuksesta etäopetukseen tai olet saanut opiskelijapaikan varasijalta.
 4. Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. Lasku lähetetään sinulle antamaasi osoitteeseen. Ilmoita peruutuksesta aina kansalaisopiston toimistoon, muutoin kurssimaksu laskutetaan. Huom! Lähi- ja etäopetuskurssille osallistumatta jättäminen ei ole peruutus. Jos kurssia ei peruuteta 5 päivää ennen sen alkua, laskutamme 10 €:n käsittelymaksun.
 5. Jos haluat yleisen lukuvuosimaksun ilmoittaudu netin kautta haluamillesi kursseille. Sen jälkeen soita kansalaisopiston toimistoon ja kerro, että haluat lukuvuosimaksun.

KURSSIEN PERUUTUSEHDOT 

Ilmoittautuminen on sitova. Jos et pääse tulemaan kurssille, muista peruuttaa osallistumisesi - näin annat jonossa olevalle opiskelupaikan. Osallistumisen peruminen tapahtuu aina kansalaisopiston toimiston kautta. Perumisen voit tehdä puhelimitse tai sähköpostitse viimeistään viittä (5) vuorokautta ennen kurssin alkamista. Mikäli haluat siirtyä toiseen ryhmään, ilmoita siitä aina toimistoon. Jokaviikkoinen opintoryhmä (1–2 t kestoinen/viikko) voi peruuntua kerran lukukauden aikana, esim. opettajan poissaolon vuoksi, eikä sitä korvata opiskelijoille. Jos opettajan poissaolokertoja tulee enemmän, kansalaisopisto hankkii sijaisen tai pidetään yksi tai useampi korvauskerta.

KURSSIMAKSUJEN PALAUTTAMINEN YLIVOIMAISEN ESTEEN TILANTEESSA

 1. Järvi-Saimaan kansalaisopisto ei vastaa kansalaisopistosta riippumattomista syistä johtuvista peruuntumisista ylivoimaisen esteen sattuessa. Ylivoimainen este (force majeure) tarkoittaa sellaista kansalaisopistolle ja sen ylläpitäjälle ilmaantunutta yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää opinto-ohjelmaan merkityn kurssitoiminnan toteuttamisen. Ylivoimainen este on sellainen tapahtuma, johon ei voi etukäteen valmistautua. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi kulkutauti, viranomaisen antama kielto tai määräys. Koronatilanne voi aiheuttaa edellä kuvatun kaltaisen force majeure -tilanteen. Koronapandemian aikana kansalaisopisto noudattaa paikallisten terveysviranomaisten sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksia lähiopetuksen järjestämisessä. Kurssimaksua ei palauteta, jos kurssi siirretään lähiopetuskurssista etäopetuskurssiksi ja se on merkitty opinto-ohjelmaan *-merkinnällä. 
 2. Kurssin siirtäminen lähiopetuksesta etäopetukseen tai opetuksen toteuttaminen myöhemmin
  Mikäli lähiopetuksen toteuttamiseen tulee rajoituksia viranomaistaholta, voidaan opetus siirtää etäopetukseksi rehtorin päätöksellä. Jos viranomaisten rajoitukset sallivat, etäopetuskurssi voidaan palauttaa lähiopetuskurssiksi. Opetuskertoja voidaan myös siirtää toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Mikäli kurssi jatkuu etäopetuksena tai lähiopetus toteutetaan myöhempänä ajankohtana, ei kurssimaksun palautuksille ole perusteita.
  Kurssimaksun palautuksen ehdot
  1. Jos opetusta voidaan jatkaa verkko- tai etäopetuksena tai opetus voidaan siirtää toteutettavaksi myöhemmin, kurssimaksua ei palauteta. Järjestettävään etäopetukseen tai korvaaviin kurssin osallistumiskertoihin osallistumatta oleminen ei ole peruste kurssimaksun palautukselle.
  2. Mikäli opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena tai siirtää myöhempään ajankohtaan, opiskelija voi hakea palautusta kurssimaksusta. Tällöin kurssimaksua palautetaan siinä suhteessa kuin kurssikertoja olisi vielä ollut jäljellä. Kurssimaksupalautuksissa noudatetaan Sulkavan peruspalvelulautakunnan 13.5.2020 tekemää päätöstä kurssimaksujen palautuksista (§ 24).
  3. Kurssimaksun palautusta varten opiskelijan on oltava yhteydessä kansalaisopiston Sulkavan toimistoon ja toimitettava tarvittavat pankkiyhteystiedot palautusta varten.

HENKILÖNTIEDON KÄSITTELYÄ OHJAA TIETOSUOJA-ASETUS (679/2016/EU)

Tietosuoja on yksilön perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötiedolla tarkoitetaan sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja henkilötunnus.

Henkilötiedon käyttö Sulkavan kunnan palveluissa 

Järvi-Saimaan kansalaisopiston ylläpitäjänä toimii Sulkavan kunta. Kun opiskelija ilmoittautuu Järvi-Saimaan kansalaisopiston kursseille, on hän asiakkaana Sulkavan kunnan palveluissa. Kurssille ilmoittautumisen yhteydessä henkilötietoja kerätään kansalaisopiston HelleWi-kurssihallintajärjestelmään. Henkilötietoja kerätään vain siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi. Tietoja tarvitaan henkilön tunnistamisen lisäksi muun muassa laskutusta, kurssitiedotusta, vahvistusilmoitusta, tilastointia ja palautteen keräämistä vasten.

Järvi-Saimaan kansalaisopiston henkilöstö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa, tietosuojalainsäädäntöä, kansallisia ohjeita ja suosituksia (mm. Arkistolaitos ja Kuntaliitto) sekä hyviä tietosuojakäytänteitä. Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joille se on välttämätöntä toiminnan hoitamisen kannalta. 

Ajankohtaisin tietosuojaseloste löytyy Sulkavan kunnan www.sivuilta

Kansalaisopiston asiakas-, henkilöstö- ja kurssihallinta - Sulkava.fi