null

Kaskisten kansalaisopisto - Kaskö medborgarinstitut

Languages Search
Suomeksi På svenska

710000 Opaskoulutus - Guideskolning

Kursen är inställd

Oppaaksi valmistavassa peruskoulutuksessa saat eväät toteuttaa paikallisia opastuksia Kaskisissa. Koulutus kestään 21 tuntia. Koulutuksessa opiskellaan opastustekniikka, käytännön opastusta, mikrofonin käyttöä, asiakastilanteisiin valmistautumista, Kaskisten kaupungin historiaa ja paikallistuntemusta, tutustutaan paikallisiin nähtävyyksiin ja tärkeimpiin rakennuksiin sekä kaupungin yleisiin rakenteisiin ja elinkeinoelämään. Lisäksi koulutukseen kuuluu teoriatunteja, kohdevierailuja ja suullinen opastusnäyttö bussissa.

 • Kurssin sisältö:
 • 1. Kaskisten kaupungin alku, yhteenveto historiasta tähän päivään, tärkeimpien vaikuttajahenkilöiden taustatiedot.
 • 2. Bladhin talo, museot ja muistomerkit, opetuskierros kävellen tutustuen kohteisiin. 
 • 3. Kaskisten vanhojen talojen tarinat + uudemmat rakennukset esim kirkko.
 • 4. Syväsataman historia + nykyaika.
 • 5. Kaupungin yleistietous + elinkeinoelämä – kohtaan 4 ja 5 yhden illan kokonaisuus, johon kuuluu bussikiertoajelu teollisuusalueella, kalasatamassa ja syväsataman alueella.
 • 6. Asiakastilanteeseen valmistautuminen oppaana, opastus käytännössä, ilmaisutaito, äänen käyttö, hengitystekniikka ja mikrofonin käyttö. 
 • 7. Opastus käytännössä, jokainen saa kokeilla opastusta mikrofonin kanssa linja-autossa (10 min/hlö) ja arviointi. Käynti Sälgrundissa, majakan ja luotsiaseman historiaan tutustuminen ja kurssin päätöstilaisuus siellä. 

Opetustila: Teoriatunnit Kaskisten kaupungintalolla, kävellen ja bussilla kohteisiin tutustumista.

I den förberedande grundskolningen till guide får du erfarenheter att förverkliga lokala guidningar i Kaskö. Skolningen är 21 timmar. I skolningen studerar vi guidningsteknik, guidning i praktiken, användning av mikrofon, förberedelser för kundtillfällen. Kaskö stads historia och lokalkännedom, vi bekantar oss med lokala sevärdheter och de viktigaste byggnaderna samt stadens allmänna struktur och näringsliv. Dessutom hör teoritimmar, fältresor och muntlig guidningsuppvisning i buss till skolningen.  

 • Kursens innehåll:
 • 1. Kaskös stads början, sammandrag av historia till idag, de viktigaste inflytelserika personernas bakgrunder.
 • 2. Bladhska gården, muséerna och minnesplatserna, undervisningsrundan görs gåendes till ställena. 
 • 3. Berättelserna om Kaskös gamla hus + nyare byggnader t.ex. kyrkan.
 • 4. Djuphamnen historia + nutid.
 • 5. Stadens allmänbildning + näringslivet – punkt 4 och 5 en kvälls helhet, dit det hör en bussrundtur på industriområdet, fiskehamnen och djuphamnen.
 • 6. Att förbereda sig för kundtillfällen som guide, guidning i praktiken, uttryckningsförmåga, användningen av rösten, andningsteknik och mikrofonanvändning. 
 • 7. Guidning i praktiken, allihopa får testa att guida med mikrofon i buss (10 min/pers.) och utvärdering. Besök på Sälgrund, bekanta sig med fyrens och lotsstationens historia och kursens avslutning är där. 

Undervisningsställe: Teoritimmarna på Kaskö stadshus, gående och med buss att bekanta sig med ställena.Teacher: Lapveteläinen Sonja, Wikman Nina, Enroth-Niemi Lis-Marie

Number of places: Maximum number of course participants 20, There are available places on the course.

Name of course location: Kaupungintalo / Stadshuset, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen

Date and time: We: 17.00 - 19.30 Th: 17.00 - 19.30 Sa: 10.00 - 15.00

Spring term: 7.4.2022 - 21.5.2022 (18.33 Lessons)

price: 50,00 €

Registration begins: 24.3.2022 14.00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject