Kaskisten kansalaisopisto - Kaskö medborgarinstitut

Languages Search
Suomeksi På svenska

110148 Klarinetinsoitto - Klarinett

Kursen är inställd

Opi soittamaan klarinettia. Oppitunnin kesto on 30 min per kerta. 11 krt syyskaudella ja 13 krt kevätlukukaudella. Enintään 8 oppilasta. Lukukauden tuntimäärä tarkoittaa tämän kurssin kohdalla opettajan enimmäistuntimäärää. Kurssimaksu 30 min / 66 € per lukukausi. 

Lär dig spela klarinett. Enskild lektion är 30 min per gång. 11 ggr. på hösterminen och 13 ggr. på vårterminen. Max 8 studerande. Timantalet för terminen gällande den här kursen är lärarens maximala timantal. Kursavgift 30 min / 66 €  per termin.Teacher: Mattlar Magdalena

Number of places: Maximum number of course participants 8, There are available places on the course.

Name of course location: Bladhin talo, sali, 2. krs/ Bladhska gården, salen, 2 vån, Kneiffinpolku 1 / Cneiffs stig 1, 64260 Kaskinen

Language: Ruotsi

Date and time: Fr: 13.30 - 16.15

Autumn term: 15.9.2023 - 1.12.2023 (33.33 Lessons)
Spring term: 12.1.2024 - 19.4.2024 (65 Lessons)

Klarinetti - Klarinett 30 min: 132,00 € 30 min

Erämaksumahdollisuudet:
lukukausierät - terminsrater:
   Kevät - Vår: 66,00 €

Registration begins: 4.9.2023 0.00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject