Kaskisten kansalaisopisto - Kaskö medborgarinstitut

Languages Sök
Suomeksi

999001 Peruselvytyskurssi - Kurs i grunderna för återupplivning

Tämä kurssi on päättynyt
Peruselvytyskurssilla osallistujat pääsevät konkreettisesti harjoittelemaan painelu-puhalluselvytystä ja sydäniskurin (neuvovan defibrillaattorin) käyttöä. Kurssin sisältöön kuuluu myös sydänperäisen rintakivun ja tajuttomuuden tunnistaminen ja ensiapu. Osallistujat pääsevät opettelemaan, miten Kaskisiin hankittua sydäniskuria käytetään. Medisafety: Bladhintie 34 På kursen för grunderna i återupplivning får deltagarna öva tryck- och blåsåterupplivning och användningen av hjärtstartare (rådgivande defibrillator). I kursens innehåll ingår också hur man känner igen bröstsmärtor som hänför sig till hjärtat och medvetslöshet. Deltagarna får bekanta sig med hur man använder de hjärtstartare som anskaffats till Kaskö. Medisafety: Bladhskavägen 34

Lärare: Opettaja avoin Nimeä ei löytynyt

Antal platser: Maximalt antal platser 9, Lediga platser.

Undervisningsställe: Medisafety, Kirkkokatu / Kyrkogatan 34,

Dag och klocktid: ons.: 17.00 - 21.00

Hösttermin: 11.12.2018 - 11.12.2018

Kursavgift: 20,00 €

Anmälningstiden börjar: 4.10.2018 0:00

Anmälningstiden slutar: 7.12.2018 0:00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne