null

Kaskisten kansalaisopisto - Kaskö medborgarinstitut

Languages Sök
Suomeksi In English

110148 Klarinetinsoitto - Klarinett

Kursen är inställd

Opi soittamaan klarinettia. Oppitunnin kesto voi olla 30 min tai 45 min per kerta. 11 krt syyskaudella ja 13 krt kevätlukukaudella. Enintään 8 oppilasta. HUOM! Kurssille ilmoittaudutaan kansalaisopiston kansliaan puh. 050 576 5811. Lukukauden tuntimäärä tarkoittaa tämän kurssin kohdalla opettajan enimmäistuntimäärää. Kurssimaksu 30min/ 60 € tai 45 min/ 80 € per lukukausi. 

Lär dig spela klarinett. Enskild lektion 30 min eller 45 min per gång. 11 ggr på hösterminen och 13 ggr på vårterminen. Max 8 studerande. OBS! Anmälning till medborgarinstitutets kansli, tel. 050 576 5811. Timantalet för terminen gällande den här kursen är lärarens maximala timantal. Kursavgift 30 min/ 60 € eller 45 min/ 80 € per termin.Lärare: Mattlar Magdalena

Antal platser: Maximalt antal platser 8, Lediga platser.

Undervisningsställe: Bladhin talo, sali, 2. krs/ Bladhska gården, salen, 2 vån, Kneiffinpolku 1 / Cneiffs stig 1, 64260 Kaskinen

Dag och klocktid: fre.: 13.15 - 18.30

Hösttermin: 17.9.2021 - 3.12.2021 (55 lektioner)
Vårtermin: 4.2.2022 - 13.5.2022 (65 lektioner)

Klarinetti - Klarinett 30 min: 120,00 € 30 min

Klarinetti - Klarinett 45 min: 160,00 € 45 min

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne