null

Kaskisten kansalaisopisto - Kaskö medborgarinstitut

Languages Sök
Suomeksi In English

110148 Klarinetinsoitto - Klarinett

Opi soittamaan klarinettia. Oppitunnin kesto voi olla 30 min tai 45 min per kerta. 11 krt syyskaudella ja 13 krt kevätlukukaudella. Enintään 8 oppilasta. HUOM! Kurssille ilmoittaudutaan kansalaisopiston kansliaan puh. 050 576 5811. Lukukauden tuntimäärä tarkoittaa tämän kurssin kohdalla opettajan enimmäistuntimäärää. Kurssimaksu 30min/ 66 € tai 45 min/ 88 € per lukukausi. 

Lär dig spela klarinett. Enskild lektion 30 min eller 45 min per gång. 11 ggr på hösterminen och 13 ggr på vårterminen. Max 8 studerande. OBS! Anmälning till medborgarinstitutets kansli, tel. 050 576 5811. Timantalet för terminen gällande den här kursen är lärarens maximala timantal. Kursavgift 30 min/ 66 € eller 45 min/ 88 € per termin.Lärare: Mattlar Magdalena

Antal platser: Maximalt antal platser 8, Lediga platser.

Undervisningsställe: Bladhin talo, sali, 2. krs/ Bladhska gården, salen, 2 vån, Kneiffinpolku 1 / Cneiffs stig 1, 64260 Kaskinen

Undervisningsspråk: Ruotsi

Dag och klocktid: fre.: 13.15 - 18.30

Hösttermin: 16.9.2022 - 2.12.2022 (60 lektioner)
Vårtermin: 13.1.2023 - 21.4.2023 (65 lektioner)

Klarinetti - Klarinett 30 min: 132,00 € 30 min

Klarinetti - Klarinett 45 min: 176,00 € 45 min

Betalningmöjligheter:
lukukausierät - terminsrater:
   Syksy - Höst: 66,00 €
   Kevät - Vår: 66,00 €
lukukausierät - terminsrater:
   Syksy - Höst: 88,00 €
   Kevät - Vår: 88,00 €

Anmälningstiden börjar: 29.8.2022 7.00

Anmälningstiden slutar: 23.1.2023 0.00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne

1
Anmäl dig