null

Kirkkonummen opistot - Instituten i Kyrkslätt

Languages Sök
Suomeksi In English

När- och hybridkurser finns under respektive geografiska område. Kurser som förverkligas på distans eller som nätkurser hittas under nätkurser.

OBS! I undantagssituationer kan närundervisningen genomföras som distansundervisning genom att iaktta gällande myndighetsbestämmelser.


INSTITUTENS ANNULLERINGSREGLER HITTAR DU HÄR:

Medborgarinstitutet

Bildkonstskolan

Musikinstitutet

 

Det är obligatoriskt att meddela om man samtycker till att bilder används. Istituten publicerar bilder och videor av elevarbeten på Kyrkslätts kommuns webbplats, i some-kanaler, på youtube och i olika publikationer. Bilder på eleven publiceras aldrig i some-kanalerna så att eleven kan identifieras. Namnet publiceras inte heller utan skilt tillstånd.


DÅ DU ANMÄLER DIG:

1. Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. öppna högskolekurserna.

2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser, men bara en gång till varje kurs enskild kurs för att undvika oavsiktliga dubbelanmälningar.

3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.

4. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig på adressen opistopalvelut.fi/kirkkonummi/check_registrations.php.

5.Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

6. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

För att alla sidor skall fungera korrekt, måste din webbläsare tillåta kakor. Kontrollera din webbläsares inställningar enligt följande:

-Välj webbläsarens arbetsredskap
-Internetinställningar
-Dataskydd
-Korrigera vid behov uppgifterna så att kakor (cookies) är tillåtna

7. Du kan annullera din kursanmälan ännu 7 dagar före kursens början via menyn Egna uppgifter som du hittar i sidans vänstra kant. Där ska du ange kursens anmälningsnummer och kursnumret varefter du kan annullera din anmälan via annulleringslänken. Du får en bekräftelse på genomförd annullering till din e-post.
 

8 Smartum Saldo och ePassi

I samband med anmälningen kan du betala kursavgiften med Smartum Saldo eller ePassi. I ePassi ingår Sporttipassi och Kulttuuripassi. Då du betalar kursen med ePassi kan du betala kursen med användning av antingen endast sportti- eller endast kultursaldo. I fråga om medborgarinstitutets kurser omfattar Smartum och ePassi alla kurser i dans, motion, musik, bildkonst, litteratur och teater. Andra kurser kan enligt skatteförvaltningens anvisningar inte betalas med de här betalningsmedlen. Smartum Saldo eller ePassi ska användas genast i samband med anmälningen. Betalar man med dessa betalningsmedel är anmälan bindande. Kyrkslätts medborgarinstitut återbetalar inte kursavgifter som betalats och de vanliga annulleringsvillkoren gäller inte betalning med Smartum Saldo eller ePassi. Undantag är gottgörelse av kursavgift på basis av sjukdom enligt bildningsnämndens beslut 28.4.2010 § 30 samt om kursen inhiberas.
Obs! Smartum Saldo och ePassi är avsedda endast för ditt personliga bruk. Med dem kan du inte betala andra studerandes, till exempel ditt barns, kursavgifter.
Gör så här:
Att betala kursavgift med Smartum Saldo eller ePassi är möjligt endast i samband med Internet-anmälan. Att betala kursavgiften med dessa medel i efterhand är inte möjligt. Du kan således inte heller använda Smartum eller ePassi när du anmäler dig per telefon.
När man betalar med Smartum eller ePassi ska man anmäla sig separat till varje kurs. På så sätt kan du säkra att varje kursavgift uppbärs från ditt pass!
När du i samband med internet-anmälan har skrivit dina kontaktuppgifter och tryckt på knappen för att skicka anmälan, ser du ikonen Smartum eller ePassi på din skärm. Genom att klicka på ikonen öppnas ett nytt fönster, dvs. motions- och kulturpassystemet. Logga in i systemet med dina egna koder och gå framåt enligt de anvisningar som webbsidan ger.


Länk till kommunens dataskyddsbeskrivning  https://www.kyrkslatt.fi/dataskydd  -->Fritidstjänsternas kundregister