null

Kristinestads medborgarinstitut - Kristiinankaupungin kansalaisopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

LÄSÅRET 2022-2023


Studieprogrammet för vårterminen 2023 delas ut till hushållen och arbetsplatserna 28.12.2022.


Anmälningarna tas emot från och med måndag 2.1.2023 kl.8.00 enligt följande:

Elektroniskt (se instruktioner nedan)

eller

per telefon (kl.8.00-16.00):
Sekreterare Alexandra Teir 040-1544 805
Rektor Anette Norrgrann 040-7766 530

OBS! Inte via e-post, inga sms-meddelanden! 

Kurserna och föreläsningarna kräver förhandsanmälan, glöm ej att anmäla dig till dessa senast fredag 9.9.2022! För kurser och föreläsningar som börjar senare under terminen finns möjlighet att anmäla sig senast 2 veckor före kursstart.

 

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Vid anmälan till kurser samlas följande personuppgifter in: 

För- och efternamn, personsignum, adress, e-post, mobiltelefon. Personuppgifterna används för att veta vem som deltar i en kurs, för att kunna skicka faktura för kursavgiften och för att kunna skicka meddelande till dig om saker gällande kursen.

Följande uppgifter behövs för lagstadgad statistik till Utbildningsstyrelsen och Statistikcentralen: kön, modersmål, utbildningsnivå samt huvudsaklig sysselsättning. Uppgifterna är endast tillgängliga för medborgarinstitutets kanslipersonal. Uppgifterna ges inte till någon annan.

TERMINSKORT FÖR GYMNASTIKKURSER

För deltagande i gymnastikkurser (kursnummer som börjar med 8301) kan ett terminskort köpas för 45 € som berättigar till att delta i alla gymnastikkurser. Ta kontakt med kansliet om du vill köpa ett gymnastikkort. Vi fakturerar avgiften.

STUDIESEDEL LÄSÅRET 2022-2023

Utbildningsstyrelsen har beviljat Kristinestads medborgarinstitut specialunderstöd i form av studiesedlar för  läsåret 2022-2023.

Projektet riktar sig till invandrare, arbetssökande och pensionärer. De som hör till någon av grupperna har möjlighet att delta avgiftsfritt i en del av institutets kurser.

Studiesedlarna delas ut så långt medlen räcker.

Invandrare (personer som bott högst 3 år i Finland) får avgiftsfritt delta i en kurs (finska, svenska eller en kurs i data) per termin. Asylsökande kan inte få studiesedel.

Arbetslösa arbetssökande får delta avgiftsfritt i en kurs eller föreläsning per termin.

Pensionärer får delta avgiftsfritt i en kurs inom data eller språk per termin.


OBS! Om avgiften för en kurs överskrider 40 €, betalar deltagaren själv den resterande summan.

Studiesedeln gäller enbart för kurser med kursnummer. Inga speciella studiesedlar delas ut.

Då kursdeltagaren anmäler sig till eller påbörjar en kurs/föreläsning ska du uppge till vilken av de berörda grupperna deltagaren hör.

Kontakta institutets kansli för mer information 040 1544 805 eller e-post mi@krs.fi.

 

AVBOKNING AV KURS

Anmälning till en kurs är bindande. 

Om du inte kan delta i en kurs du anmält dig till, meddela detta till MIs kansli. Du måste göra det senast tre vardagar före kursen börjar. Om du inte anmäler till kansliet att du avbokar kursen, måste du ändå betala räkningen, även fast du inte deltagit i kursen. Om du inte fortsätter på våren på en kurs som pågår hela året ( de som är märkta H / V i höstens broschyr), måste du anmäla detta till MIs kansli i god tid före kursen börjar på våren, annars faktureras kursen.

Alla avbokningar måste göras till kansliet (inte till läraren!). 

Det är viktigt att avboka kurser i god tid! Någon annan vill kanske ha din kursplats! 

 

Om du anmäler dig via nätet behöver du inte fylla i anmälningsblanketten på kursplatsen.

DÅ DU ANMÄLER DIG:


 1. Bekanta dig med institutets kursutbud på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. de öppna högskolekurserna.


 2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Enklast är det om Du känner till kursens nummer och använder fliken "Snabbsök". Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.


 3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.


 4. När din kursanmälan är gjord får du en bekräftelse. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig. Om kursen redan är full kan du få en reservplats.


 5. Om du inte får någon bekräftelse kan det hända att det tillfälligt är rusning till systemet. Återvänd till anmälningsblanketten  (föregående sida) och tryck på sänd-knappen en gång till.

 6. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Kurs-/terminsavgiften faktureras från kansliet. Avboka kursen i god tid före kursen startar genom att meddela kansliet. Om platsen inte avbokas före kursstart faktureras hela kursavgiften.


 7. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om kursen inhiberas eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.


 8.  Kursavgiften faktureras terminsvis ifall om inget annat har meddelats. För kurser som pågår hela läsåret numreras kurserna terminsvis: xxxxxxH för höstterminen och xxxxxxV för vårterminen.

För att alla sidor skall fungera korrekt, måste din webbläsare tillåta kakor (cookies). Kontrollera din webbläsares inställningar enligt följande:


 • Välj webbläsarens arbetsredskap


 • Internetinställningar


 • Dataskydd


 • Korrigera vid behov uppgifterna så att kakor (cookies) är tillåtna

TESTKURS (kursnr 000000): Testa här att anmäla dig till en kurs. OBS! Detta är ingen "riktig" kurs, utan endast en möjlighet att öva sig hur webbanmälan går till! Du kan testa hur många gånger som helst, både att anmäla till och avboka från den här kursen. Kom ihåg att du måste vara (registrerad och) inloggad för att kunna bekräfta din "plats".

Aktuellt

 • 120301

  Английский для начинающих

  Kursavgift: 33,00 €
  Lärare: SERGUEI MITROFANOV
  Plats: Kursgården Kristina, rum 1, Västra Långgatan 34 A, 64100 Kristinestad
  Lektioner : 24,00    Vårtermin: 9.1.2023 - 3.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 2.1.2023 8.00
  Antal platser: 15
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 110508 Uusi kurssi! Ny kurs!

  DANCE COURSE FOR CHILDREN (4-6 years)

  Kursavgift: 22,00 €
  Lärare: KRISTINA LEDENOVA
  Plats: Kursgården Kristina, danssal/Kurssitalo Kristiina, tanssisali, Västra långg. 34 Läntinen pitkäk. , 64100 Krs
  Lektioner : 12,00    Vårtermin: 9.1.2023 - 3.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 2.1.2023 8.00
  Antal platser: 10
  Lediga platser
 • 110109 Uusi kurssi! Ny kurs!

  LAPPFJÄRDS MANSKÖR

  Terminsavgift: 33,00 €
  Lärare: NANNA ROSENGÅRD
  Plats: Kantilena, Kyrktået 54 Kirkkokuja, 64300 Lappfjärd
  Lektioner : 24,00    Vårtermin: 9.1.2023 - 3.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 2.1.2023 8.00
  Antal platser: 50
  Lediga platser
 • 120701 Uusi kurssi! Ny kurs!

  NYBÖRJARKURS I SPANSKA onlinekurs - Pronto hablo español

  Kursavgift: 33,00 €
  Lärare: SHEILA TACKMAN
  Plats: Online kurs/föreläsning
  Lektioner : 24,00    Vårtermin: 12.1.2023 - 6.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 10.11.2022 10.00
  Antal platser: 10
  Lediga platser
 • 110406 Uusi kurssi! Ny kurs!

  VÄVNINGENS HEMLIGHETER (Dagsmark)

  Terminsavgift: 40,00 €
  Lärare: HELBE PAJARI
  Plats: Dagsmark skola, Dagsmarkvägen 393 A, 64320 Dagsmark
  Lektioner : 36,00    Vårtermin: 12.1.2023 - 6.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 2.1.2023 8.00
  Antal platser: 10
  Lediga platser
 • 110405

  NÅLBINDNINGSKURS

  Terminsavgift: 40,00 €
  Lärare: HELBE PAJARI
  Plats: Västra långgatan 34 A, 64100 Kristinestad
  Lektioner : 27,00    Vårtermin: 17.1.2023 - 25.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 2.1.2023 8.00
  Antal platser: 10
  Lediga platser
 • 110509 Uusi kurssi! Ny kurs!

  DANCE COURSE FOR CHILDREN (7-8 years)

  Kursavgift: 22,00 €
  Lärare: KRISTINA LEDENOVA
  Plats: Kursgården Kristina, danssal/Kurssitalo Kristiina, tanssisali, Västra långg. 34 Läntinen pitkäk. , 64100 Krs
  Lektioner : 12,00    Vårtermin: 25.1.2023 - 19.4.2023
  Anmälningstiden börjar: 2.1.2023 8.00
  Antal platser: 10
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.
 • 110308

  UNCIALSKRIFT MED KYRILLISKA INSLAG

  Kursavgift: 33,00 €
  Lärare: PAULIINA YLINIITTY
  Plats: Spectra, Koulukatu 10 Skolgatan, 64100 Kristinestad
  Lektioner : 18,00    Vårtermin: 3.2.2023 - 5.2.2023
  Anmälningstiden börjar: 5.9.2022 8.00
  Antal platser: 15
  Lediga platser