Kristinestads medborgarinstitut

Languages Sök
Suomeksi

Medborgarinstitutets kursprogram för hösten 2020 utdelas i Kristinestad till hushållen och arbetsplatserna torsdag 3.9.2020.

KURSANMÄLNINGAR tas emot från och med måndag 7.9.2020 kl. 8.00.

Kursanmälningarna sker enligt följande:
–      via nätet https://www.opistopalvelut.fi/kristinestad
–      kl. 8.00-16.00 tfn 040 1544805/Emma Backman eller 040 7766530/Anette Norrgrann
OBS! Inte via e-post, inga textmeddelanden!

Höstens egentliga kursverksamhet inleds vecka 38, må 14.9.2020.

 

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Vid anmälan till kurser samlas följande personuppgifter in:

För- och efternamn, personsignum, adress, e-post, mobiltelefon. Personuppgifterna används för att veta vem som deltar i en kurs, för att kunna skicka faktura för kursavgiften och för att kunna skicka meddelande till dig om saker gällande kursen.

Följande uppgifter behövs för lagstadgad statistik till Utbildningsstyrelsen och Statistikcentralen: kön, modersmål, utbildningsnivå samt huvudsaklig sysselsättning. Uppgifterna är endast tillgängliga för medborgarinstitutets kanslipersonal. Uppgifterna ges inte till någon annan.

 

TERMINSKORT FÖR GYMNASTIKKURSER

För deltagande i gymnastikkurser (kursnr som börjar med 8301) kan ett terminskort köpas från kansliet för 45 € (kontant betalning) som berättigar till att delta i alla gymnastikkurser.

 

STUDIESEDEL, LÄSÅRET 2020-2021

Utbildningsstyrelsen har beviljat Kristinestads medborgarinstitut specialunderstöd i form av studiesedlar för  läsåret 2020-2021.

Projektet riktar sig till invandrare, arbetssökande och pensionärer. De som hör till någon av grupperna har möjlighet att delta avgiftsfritt i en del av institutets kurser.

Studiesedlarna delas ut så långt medlen räcker.

Invandrare (personer som bott högst 3 år i Finland)

 • får avgiftsfritt delta i en kurs (finska, svenska eller en kurs i data) per termin.

 • asylsökande kan inte få studiesedel.

Arbetslösa arbetssökande

 • får delta avgiftsfritt i en kurs eller föreläsning per termin.

Pensionärer

 • får delta avgiftsfritt i en kurs inom data eller språk per termin

OBS! Om avgiften för en kurs överskrider 40 €, betalar deltagaren själv den resterande summan.

Studiesedeln gäller enbart för kurser med kursnummer. Inga speciella studiesedlar delas ut.

Då kursdeltagaren anmäler sig till eller påbörjar en kurs/föreläsning ska du uppge till vilken av de berörda grupperna deltagaren hör.

Kontakta institutets kansli för mer information, per telefon 06 2216200/växel eller e-post mi@krs.fi.

 

AVBOKNING AV KURS

Anmälning till en kurs är bindande.

Om du inte kan delta i en kurs du anmält dig till, meddela detta till MIs kansli. Du måste göra det senast tre vardagar före kursen börjar.

Om du inte anmäler till kansliet att du avbokar kursen, måste du ändå betala räkningen, även fast du inte deltagit i kursen.

Om du inte fortsätter på våren på en kurs som pågår hela året ( de som är märkta H / V i höstens broschyr), måste du anmäla detta till MIs kansli i god tid före kursen börjar på våren, annars faktureras kursen.

Alla avbokningar måste göras till kansliet (inte till läraren!).

Det är viktigt att avboka kurser i god tid! Någon annan vill kanske ha din kursplats! 

 

Om du anmäler dig via nätet behöver du inte fylla i anmälningsblanketten på kursplatsen.

DÅ DU ANMÄLER DIG:

 1. Bekanta dig med institutets kursutbud på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. de öppna högskolekurserna.

 2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Enklast är det om Du känner till kursens nummer och använder fliken "Snabbsök". Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.

 3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.

 4. När din kursanmälan är gjord får du en bekräftelse. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig. Om kursen redan är full kan du få en reservplats.

 5. Om du inte får någon bekräftelse kan det hända att det tillfälligt är rusning till systemet. Återvänd till anmälningsblanketten  (föregående sida) och tryck på sänd-knappen en gång till.

 6. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Kurs-/terminsavgiften faktureras från kansliet. Avboka kursen i god tid före kursen startar genom att meddela kansliet. Om platsen inte avbokas före kursstart faktureras hela kursavgiften.

 7. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om kursen inhiberas eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

 8.  Kursavgiften faktureras terminsvis ifall om inget annat har meddelats. För kurser som pågår hela läsåret numreras kurserna terminsvis: xxxxxxH för höstterminen och xxxxxxV för vårterminen.

För att alla sidor skall fungera korrekt, måste din webbläsare tillåta kakor (cookies). Kontrollera din webbläsares inställningar enligt följande:
 • Välj webbläsarens arbetsredskap

 • Internetinställningar

 • Dataskydd

 • Korrigera vid behov uppgifterna så att kakor (cookies) är tillåtna

TESTKURS (kursnr 000000): Testa här att anmäla dig till en kurs. OBS! Detta är ingen "riktig" kurs, utan endast en möjlighet att öva sig hur webbanmälan går till! Du kan testa hur många gånger som helst, både att anmäla till och avboka från den här kursen. Kom ihåg att du måste vara (registrerad och) inloggad för att kunna bekräfta din "plats".