Kristinestads medborgarinstitut

Languages Sök
Suomeksi

Studieprogrammet för perioden 2019-2020 utdelas i Kristinestad till hushållen och arbetsplatserna to 29.8.2019.

KURSANMÄLNINGAR tas emot fr.o.m. måndag 2.9.2019 kl. 8.00 enligt följande: via nätet https://www.opistopalvelut.fi/kristinestad eller per telefon kl. 8.00-16.00: 040 1544805/Leena Bergvik eller 040 7766530/Anette Norrgrann. OBS! Inte via e-post, inga textmeddelanden! EGENTLIGA kursverksamheten inleds må 9.9.2019. Redan nu kan du bekanta dig med kursutbudet på nätet, adress: https://www.opistopalvelut.fi/kristinestad

 

TESTKURS (kursnr 000000): Testa här att anmäla dig till en kurs. OBS! Detta är ingen "riktig" kurs, utan endast en möjlighet att öva sig hur webbanmälan går till! Du kan testa hur många gånger som helst, både att anmäla till och avboka från den här kursen. Kom ihåg att du måste vara (registrerad och) inloggad för att kunna bekräfta din "plats".

 

ÖPPET HUS PÅ KURSGÅRDEN KRISTINA, Västra Långgatan 34, ti 3.9.2019 kl. 15-19. Välkommen!

 

Det öppna universitetet

Tidpunkt: november 2019
Plats: Närpes stadshus
Se mer info på vuxeninstitutets hemsida
https://www.narpes.fi/sv/invanare/vuxeninstitutet/kurser-och-forelasningar/oppna-universitetet
Anmälan per e-post till vuxeninstitutet@narpes.fi.
 

 

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Vid anmälan till kurser samlas följande personuppgifter in:

För- och efternamn, personsignum, adress, e-post, mobiltelefon. Personuppgifterna används för identifiering av kursdeltagarna, fakturering av kursavgifter samt direkta meddelanden gällande kursen. Följande uppgifter behövs för lagstadgad statistik till utbildningsstyrelsen och statistikcentralen: kön, modersmål, utbildningsnivå samt huvudsaklig sysselsättning. Uppgifterna är endast tillgängliga för MIs administrativa personal och överlåts inte till utomstående personer.

 

För deltagande i gymnastikkurser (kursnr som börjar med 8301) kan ett terminskort köpas från kansliet för 45 € (kontant betalning) som berättigar till att delta i alla gymnastikkurser.

 

STUDIESEDEL, LÄSÅRET 2019-2020

Utbildningsstyrelsen har beviljat Kristinestads medborgarinstitut s.k. studiesedlar för verksamhetsperioden 2019–20.
Projektet riktar sig till invandrare, arbetssökande och pensionärer. De som hör till någon av grupperna har möjlighet att delta avgiftsfritt i en del av institutets kurser.

STUDIESEDLARNA DELAS UT SÅ LÅNGT MEDLEN RÄCKER.

Invandrare (personer som bott högst 3 år i Finland)
– får avgiftsfritt delta i en kurs (finska, svenska eller data) per termin.
– asylsökande kan inte få studiesedel
Arbetslösa arbetssökande
– får delta avgiftsfritt i en kurs eller föreläsning per termin.
Pensionärer
– får delta avgiftsfritt i en kurs (språk eller data) per termin.

OBS!
Om avgiften för en kurs överskrider 40 €, betalar deltagaren själv den resterande summan. Studiesedeln gäller enbart för kurser med kursnummer. Inga speciella studiesedlar delas ut. Då du anmäler dig till eller påbörjar en kurs/föreläsning ska du uppge
att du hör till någon av de berörda grupperna.
Kontakta institutets kansli för mer information, per telefon 06 2216200/växel eller e-post mi@krs.fi.

 

ANNULLERINGAR:

Kurser med förhandsanmälan är bindande. Om du trots allt inte kan delta i en kurs är det ytterst viktigt att du meddelar KANSLIET senast tre arbetsdagar innan kursen inleds. I annat fall faktureras kursavgiften, även om du inte deltar. Ifall du inte tänker fortsätta under vårterminen i en kurs som pågår hela läsåret skall du meddela kansliet i god tid före höstterminens slut. Alla annulleringar görs till kansliet (INTE till läraren!). Det är speciellt viktigt att annullera en kurs i tid eftersom det ofta finns någon annan som står på väntelistan.

Om du anmälar dig via nätet behöver du inte fylla i anmälningsblanketten på kursplatsen.

DÅ DU ANMÄLER DIG:

 1. Bekanta dig med institutets kursutbud på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. de öppna högskolekurserna.

   

 2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Enklast är det om Du känner till kursens nummer och använder fliken "Snabbsök". Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.

 3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.

 4. När din kursanmälan är gjord får du en bekräftelse. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig. Om kursen redan är full kan du få en reservplats.

 5. Om du inte får någon bekräftelse kan det hända att det tillfälligt är rusning till systemet. Återvänd till anmälningsblanketten  (föregående sida) och tryck på sänd-knappen en gång till.

 6. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Kurs-/terminsavgiften faktureras från kansliet.
  En eventuell annullering bör göras före kursen startar genom att meddela kansliet. Om platsen inte annulleras före kursstart faktureras hela kursavgiften.

 7. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om kursen inhiberas eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

 8.  Kursavgiften faktureras terminsvis ifall om inget annat har meddelats. För kurser som pågår hela läsåret numreras kurserna terminsvis: xxxxxxH för höstterminen och xxxxxxV för vårterminen.

För att alla sidor skall fungera korrekt, måste din webbläsare tillåta kakor (cookies). Kontrollera din webbläsares inställningar enligt följande:
 • Välj webbläsarens arbetsredskap

 • Internetinställningar

 • Dataskydd

 • Korrigera vid behov uppgifterna så att kakor (cookies) är tillåtna

Aktuellt

 • 110103H Tämä kurssi on päättynyt

  PIANO, GITARR, ELBAS,TRUMMOR, UKULELE / PIANO, KITARA, SÄHKÖBASSO, RUMMUT, UKULELE

  Kursavgift: 30,00 €
  Lärare: KARLSSON TOMAS
  Plats: Kristinestads gymnasium, musikrum
  Osoite: Ulrika Eleonoravägen 3 Ulrika Eleonorantie , 64100, KRS
  Hösttermin: 10.9.2019 - 4.12.2019
  Anmälningstiden börjar: 2.9.2019 8:00:00
  Antal platser: 15 Anmälda: 14 Lediga platser: 1