Kristinestads medborgarinstitut

Languages Sök
Suomeksi

Studieprogrammet för perioden 2018-2019 utdelas i Kristinestad till hushållen och arbetsplatserna to 30.8.2018.

KURSANMÄLNINGAR tas emot fr.o.m. måndag 3.9.2018 kl. 8.00 enligt följande: via nätet https://www.opistopalvelut.fi/kristinestad eller per telefon kl. 8.00-16.00: 040 1544805/Leena Bergvik eller 040 7766530/Anette Norrgrann.

OBS! Inte via e-post, inga textmeddelanden!

EGENTLIGA kursverksamheten inleds må 10.9.2018.

 

TESTKURS (kursnr 000000): Testa här att anmäla dig till en kurs. OBS! Detta är ingen "riktig" kurs, utan endast en möjlighet att öva sig hur webbanmälan går till! Du kan testa hur många gånger som helst, både att anmäla till och avboka från den här kursen. Kom ihåg att du måste vara (registrerad och) inloggad för att kunna bekräfta din "plats".

 

För deltagande i gymnastikkurser (kursnr som börjar med 8301) kan ett terminskort köpas från kansliet för 45 € (kontant betalning) som berättigar till att delta i alla gymnastikkurser.

 

Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Kurser inom det öppna universitetet arrangeras i samarbete med Vasa sommaruniversitet och Kristinestads medborgarinstitut.

Följande två kurser inom Krispsykologi erbjuds i Närpes läsåret 2018-2019.

Chock, 5 sp 
Stadshuset  fre 12.10 kl. 16.00-20.15
Ann-Charlotte Kjerulf lö 13.10 och sö 14.10 kl. 9.00-14.00
Kursavgift 125 €  anmälan senast 27.9
Kursen fokuserar på teori och praktik kring akuta traumarelaterade stressreaktioner. Vi går igenom grunderna i psykotraumatologi och stressfysiologi i det akuta skedet efter en kris, samt de meningsfulla stressreaktionerna och traumans bio-psyko-sociala inverkan på människan i det akuta skedet.

Intervention, 5 sp 
Stadshuset  fre 15.2 kl. 16.00-20.15
Ann-Charlotte Kjerulf lö 16.2 och sö 17.2 kl. 9.00-14.00
Kursavgift 125 €  anmälan senast 1.2
Kursen fokuserar på sorg och stöd i normaliseringsprocessen efter en kris. Fokus ligger på hur sorgeprocessen fungerar samt på grunderna i metodträning, psykologisk debriefing samt defusing och peer support.

I kursavgiften ingår Öppna universitetets terminsavgift à 50 €. Om du är inskriven vid Åbo akademi höstterminen 2018 behöver du inte betala terminsavgiften.
Anmälan per e-post till vuxeninstitutet@narpes.fi. Se mer info på vuxeninstitutets hemsida.

 

ANNULLERINGAR:

Kurser med förhandsanmälan är bindande. Om du trots allt inte kan delta i en kurs är det ytterst viktigt att du meddelar KANSLIET senast tre arbetsdagar innan kursen inleds. I annat fall faktureras kursavgiften, även om du inte deltar. Ifall du inte tänker fortsätta under vårterminen i en kurs som pågår hela läsåret skall du meddela kansliet i god tid före höstterminens slut. Alla annulleringar görs till kansliet (INTE till läraren!). Det är speciellt viktigt att annullera en kurs i tid eftersom det ofta finns någon annan som står på väntelistan.

Om du anmälar dig via nätet behöver du inte fylla i anmälningsblanketten på kursplatsen.

DÅ DU ANMÄLER DIG:

 1. Bekanta dig med institutets kursutbud på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. de öppna högskolekurserna.

   

 2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Enklast är det om Du känner till kursens nummer och använder fliken "Snabbsök". Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.

 3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.

 4. När din kursanmälan är gjord får du en bekräftelse. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig. Om kursen redan är full kan du få en reservplats.

 5. Om du inte får någon bekräftelse kan det hända att det tillfälligt är rusning till systemet. Återvänd till anmälningsblanketten  (föregående sida) och tryck på sänd-knappen en gång till.

 6. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Kurs-/terminsavgiften faktureras från kansliet.
  En eventuell annullering bör göras före kursen startar genom att meddela kansliet. Om platsen inte annulleras före kursstart faktureras hela kursavgiften.

 7. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om kursen inhiberas eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

 8.  Kursavgiften faktureras terminsvis ifall om inget annat har meddelats. För kurser som pågår hela läsåret numreras kurserna terminsvis: xxxxxxH för höstterminen och xxxxxxV för vårterminen.

För att alla sidor skall fungera korrekt, måste din webbläsare tillåta kakor (cookies). Kontrollera din webbläsares inställningar enligt följande:
 • Välj webbläsarens arbetsredskap

 • Internetinställningar

 • Dataskydd

 • Korrigera vid behov uppgifterna så att kakor (cookies) är tillåtna

Aktuellt

 • 110102H

  PIANO, GITARR, ELBAS,TRUMMOR, UKULELE / PIANO, KITARA, SÄHKÖBASSO, RUMMUT, UKULELE

  Kursavgift: 30,00 €
  Lärare: KARLSSON TOMAS
  Plats: Kristinestads gymnasium, musikrum
  Osoite: Ulrika Eleonoravägen 3 Ulrika Eleonorantie , 64100, KRS
  Hösttermin: 11.9.2018 - 5.12.2018
  Anmälningstiden börjar: 3.9.2018 8:00:00
  Antal platser: 15 Anmälda: 12 Lediga platser: 3