Lopen opisto

Languages Sök
Suomeksi

DÅ DU ANMÄLER DIG:

 1. Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. öppna högskolekurserna.

 2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.

 3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.

 4. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

 5. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

 6. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

För att alla sidor skall fungera korrekt, måste din webbläsare tillåta kakor. Kontrollera din webbläsares inställningar enligt följande:

 • Välj webbläsarens arbetsredskap

 • Internetinställningar

 • Dataskydd

 • Korrigera vid behov uppgifterna så att kakor (cookies) är tillåtna

Aktuellt

 • 110133 Kurssille toivotaan lisää opiskelijoita!

  UKULELEN ALKEET

  Kursavgift: 25,00 €
  Lärare:  Lauri Keskinen
  Plats: Koulukeskus, musiikkiluokka (A-talo)
  Osoite: Opintie 2-4, 12700, LOPPI
  Hösttermin: 27.10.2018 - 28.10.2018
  Anmälningstiden börjar: 12.6.2018 9:00:00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 110134 Kurssille toivotaan lisää opiskelijoita!

  UKULELEN JATKOKURSSI

  Kursavgift: 25,00 €
  Lärare:  Lauri Keskinen
  Plats: Koulukeskus, musiikkiluokka (A-talo)
  Osoite: Opintie 2-4, 12700, LOPPI
  Hösttermin: 10.11.2018 - 11.11.2018
  Anmälningstiden börjar: 12.6.2018 9:00:00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 110179

  LAPSIKUORO 0.-2. -LUOKKALAISILLE

  Kursavgift: 90,00 €
  Lärare: Eveliina Jurkka
  Plats: Kirkonkylän alakoulun musiikkiluokka
  Osoite: Koulurinne 8, 12700, LOPPI
  Hösttermin: 4.9.2018 - 27.11.2018
  Vårtermin: 8.1.2019 - 16.4.2019
  Anmälningstiden börjar: 12.6.2018 9:00:00
  Antal platser: 40
  Lediga platser
 • 110318

  IKONIMAALAUSTA INTENSIIVISESTI I

  Kursavgift: 65,00 €
  Lärare: Tarja Tarima
  Plats: Läyliäisten koulu
  Osoite: Koulutie 3, 12600, LÄYLIÄINEN
  Hösttermin: 13.10.2018 - 18.11.2018
  Anmälningstiden börjar: 12.6.2018 9:00:00
  Antal platser: 16
  Lediga platser
 • 110370

  PIENTÄ MOSAIIKISTA

  Kursavgift: 30,00 €
  Lärare: Virpi Rantala
  Plats: Koulukeskuksen B-talo, luokka B127
  Osoite: Opintie 2-4, 12700, LOPPI
  Hösttermin: 8.11.2018 - 29.11.2018
  Anmälningstiden börjar: 12.6.2018 9:00:00
  Antal platser: 16
  Lediga platser
 • 110400

  RETKI TAMPEREEN KÄDENTAIDOT -messuille

  Kursavgift: 30,00 €
  Lärare: Lilli Salomaa
  Plats: Retki
  Osoite: , ,
  Hösttermin: 16.11.2018 - 16.11.2018
  Anmälningstiden börjar: 12.6.2018 9:00:00
  Antal platser: 25
  Lediga platser
 • 110460

  LAHJAPAKKAUKSIA KIERRÄTYSMATERIAALEISTA

  Kursavgift: 20,00 €
  Lärare: Artenomi AMK, opettaja Leena Ruoppa
  Plats: Koulukeskus, kuvataideluokka A1
  Osoite: Opintie 2-4, 12700, LOPPI
  Hösttermin: 1.12.2018 - 1.12.2018
  Anmälningstiden börjar: 12.6.2018 9:00:00
  Antal platser: 16
  Lediga platser
 • 130101 Tämä kurssi on peruttu

  NLP:N PERUSTEET - YMMÄRRÄ ENEMMÄN

  Kursavgift: 25,00 €
  Lärare: Henna-Riikka Sokka
  Plats: Launosten koulu
  Osoite: Kartanontie 8, 12540, LAUNONEN
  Hösttermin: 6.10.2018 - 7.10.2018
  Anmälningstiden börjar: 12.6.2018 9:00:00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 810201

  KARJALANPIIRAKOITA

  Kursavgift: 25,00 €
  Lärare: Karjalaismummo Liisa Mäkelä
  Plats: Koulukeskus, kotitalousluokka (B-talo)
  Osoite: Opintie 2-4, 12700, LOPPI
  Hösttermin: 24.11.2018 - 24.11.2018
  Anmälningstiden börjar: 12.6.2018 9:00:00
  Antal platser: 20
  Lediga platser