Lopen opisto

Languages Sök
Suomeksi

DÅ DU ANMÄLER DIG:

 1. Bekanta dig med institutets läroplan på Internetsidorna eller i kursprogrammet som har delats ut till alla hem. Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. Om det finns någon kurs till vilken man inte kan anmäla sig via Internet, finns i programmet särskilda anmälningsanvisningar, gäller bl.a. öppna högskolekurserna.

 2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.

 3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Om blanketten inte blir synlig, kontrollera din webbläsares inställningar, se instruktion nedan.

 4. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

 5. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

 6. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

För att alla sidor skall fungera korrekt, måste din webbläsare tillåta kakor. Kontrollera din webbläsares inställningar enligt följande:

 • Välj webbläsarens arbetsredskap

 • Internetinställningar

 • Dataskydd

 • Korrigera vid behov uppgifterna så att kakor (cookies) är tillåtna

Aktuellt

 • 119801

  KALLIGRAFIAN PERUSTEET

  Kursavgift: 30,00 €
  Lärare: Paula Jokinen
  Plats: Koulukeskus, luokka A8
  Osoite: Opintie 2-4, 12700, LOPPI
  Vårtermin: 16.1.2019 - 13.2.2019
  Anmälningstiden börjar: 12.6.2018 9:00:00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 340101

  OMA ÄLYLAITE TUTUKSI

  Kursavgift: 20,00 €
  Lärare: Satu Minkkinen
  Plats: Kunnantalo, valtuustosali
  Osoite: Yhdystie 5, 12700, LOPPI
  Hösttermin: 2.2.2019 - 9.2.2019
  Anmälningstiden börjar: 12.6.2018 9:00:00
  Antal platser: 30
  Lediga platser
 • 610102

  ENSIAPU I

  Kursavgift: 40,00 €
  Lärare: Maarit Mäkelä
  Plats: Kunnantalo, valtuustosali
  Osoite: Yhdystie 5, 12700, LOPPI
  Vårtermin: 31.1.2019 - 1.2.2019
  Anmälningstiden börjar: 12.6.2018 9:00:00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 610103

  ENSIAPU II

  Kursavgift: 40,00 €
  Lärare: Maarit Mäkelä
  Plats: Kunnantalo, valtuustosali
  Osoite: Yhdystie 5, 12700, LOPPI
  Vårtermin: 2.3.2019 - 3.3.2019
  Anmälningstiden börjar: 12.6.2018 9:00:00
  Antal platser: 15
  Lediga platser
 • 810401

  LETITYSKURSSI

  Kursavgift: 20,00 €
  Lärare: Helianne Ruotsalainen
  Plats: Kuntala
  Osoite: Holvitie 3, 12700, LOPPI
  Vårtermin: 23.3.2019 - 30.3.2019
  Anmälningstiden börjar: 12.6.2018 9:00:00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 810402

  INTIALAINEN PÄÄHIERONTA

  Kursavgift: 20,00 €
  Lärare: Helianne Ruotsalainen
  Plats: Kunnantalo, valtuustosali
  Osoite: Yhdystie 5, 12700, LOPPI
  Vårtermin: 12.1.2019 - 12.1.2019
  Anmälningstiden börjar: 12.6.2018 9:00:00
  Antal platser: 20
  Lediga platser
 • 830107

  PIKKUPEUHU, kevät

  Kursavgift: 35,00 €
  Lärare: Henrietta Niskanen
  Plats: Koulukeskuksen Loppisali
  Osoite: Opintie 2-4, 12700, LOPPI
  Vårtermin: 10.1.2019 - 18.4.2019
  Anmälningstiden börjar: 12.6.2018 9:00:00
  Antal platser: 25
  Lediga platser