Loviisan kansalaisopisto - Lovisa medborgarinstitut

Languages Sök
Suomeksi In English

ANMÄLNING:

  Nedan följer anvisningar om anmälning, annullering och betalning. Läs anvisningarna före du anmäler dig.
 1. Här på startsidan hittar du kurser som är aktuella i Lovisa svenska medborgarinstitut och Valkon kansalaisopisto. Genom att klicka på kurser i vänstra balken kan du välja kurser enligt kommun och institut.
 2. Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser. Om du t.ex. anmäler ditt barn till en kurs, skriv barnets namn.
 3. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet, socialskyddssignumet i sin helhet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs.
 4. Om kursen redan är full, får du en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.
 5. Då du anmäler dig förbinder du dig att betala studieavgiften. Om du är tvungen att annullera ditt deltagande bör detta göras per telefon 019 555 555 senast en vecka före kursstart. Vid kurser som är över 20 h bör annulleringen göras senast efter första kursgången. Alla kursannulleringar görs till kundservicekontoret Lovinfo, inte till lärarna. Om kursen inte har annullerats korrekt faktureras studieavgiften i sin helhet.
 6. Institutet kontaktar dig endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit en kursplats.

BETALNING:

Kundservicen fakturerar kursavgiften i sin helhet efter att kursen i fråga börjat. Vi sänder fakturan till den adress som du angett vid anmälningen.

Du kan även i samband med din nätanmälan direkt använda en finländsk nätbank eller ett kreditbolag då du betalar för kursen. Paytrail Oyj är leverantör för betalningstjänsten vid nätbetalningar.

Betalningsförmedlare

Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.

Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä
Telefon: 0207 181830
www.paytrail.com

Aktuellt

 • 135008M

  Miljökonstläger

  Kursavgift: 53,00 €
  Lärare: Majbritt Huovila
  Plats: Mi, konstklassen, Brandensteinsgatan 21, 07900 LOVISA
  Lektioner : 30,00    Vårtermin: 1.6.2020 - 5.6.2020
  Anmälningstiden börjar: 13.8.2019 17:00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 135005 Kurssitietoja muutettu!

  Animaatiopaja, noin 9-14-vuotiaat

  Kursavgift: 43,00 €
  Lärare: Terhi Penttilä
  Plats: Mi, atk-luokka, Brandensteininkatu 21, 07900 Loviisa
  Lektioner : 30,00    Vårtermin: 1.6.2020 - 5.6.2020
  Anmälningstiden börjar: 5.8.2019 14:15
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 113002M

  Måla i naturen

  Kursavgift: 15,00 €
  Lärare: Marianne Iivonen
  Plats: Mi, konstklassen, Brandensteinsgatan 21, 07900 LOVISA
  Lektioner : 14,00    Vårtermin: 6.6.2020 - 7.6.2020
  Anmälningstiden börjar: 13.8.2019 17:00
  Antal platser: 12
  Lediga platser
 • 114105 Det går ej att nätanmäla sig till denna kurs. Kontakta kansliet vid behov,

  Konstskolans sommardagar

  Lärare: Johanna Auvinen
  Plats: Mi, Textilhuset, Brandensteinsgatan 21, 07900 LOVISA
  Lektioner : 12,00    Vårtermin: 9.6.2020 - 10.6.2020
  Antal platser: 69
  Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats.