null

Naantalin opisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

110311 Kuvataide 6-7-vuotiaat, Merimasku

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen alkaa 2.8.

Tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää kuvataiteen opetusta, jonka sisältö ja opetusmenetelmät suunnitellaan oppilaan ikään ja kehitysvaiheeseen sopiviksi. Opetus noudattaa soveltuvin osin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa.Opinnoissa tutustutaan laajasti erilaisiin kuvataiteen materiaaleihin ja perustekniikoihin. Opetus on leikinomaista ja tarinallista, perustuen taiteidenvälisyyteen ja moniaistisuuteen. Tekemiseen haetaan lähtökohtia havainnoimalla ja tutkimalla omaa ympäristöä ja elämismaailmaa -kuten lähialueen luontoa ja oman kotikaupungin arkkitehtuuria. Median maailmaan tutustutaan osana omaa ilmaisua esimerkiksi animaation keinoin. Turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä harjoitellaan taiteesta puhumista ja ryhmätyöskentelytaitoja. 

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen alkaa 2.8. klo 9.Teacher: Seija Honkanen, kuvataitelija (AMK), AmO

Name of course location: Merimaskun koulu, käsityöluokka, Iskolantie 9, 21160 Merimasku

Language: Finnish

Date and time: Th: 17.15 - 18.15

Autumn term: 25.8.2022 - 7.12.2022 (20 Lessons)
Spring term: 12.1.2023 - 4.5.2023 (20 Lessons)

Price: 117,00 €

Registration begins: 31.5.2022 9.00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject

1
Register on the waiting list