Närpes vuxeninstitut

Languages Sök
Suomeksi In English

340126 Data i arbetslivet - kalkyler och tabeller

Tämä kurssi on päättynyt
Med kalkylprogrammet Excel får du stor hjälp i det dagliga arbetet för att göra beräkningar i snygga diagram, illustrativa tabeller samt skapa olika typer av listor och förteckningar. Under kursen får du grundläggande kunskap om Excels olika användningsområden. Vi ser också på alternativa program som kan användas för samma ändamål. Kursen består av både närstudier och distansundervisning. Mellan närstudieträffarna skickas läromaterial och övningsuppgifter ut till deltagarna. I vilken form distansstudierna genomförs bestäms i samråd med kursdeltagarna enligt deras önskemål och kännedom om tillgängliga program.

Anmälningstiden börjar: 9.1.2017 9:00:00

Anmälningstiden slutar: 24.2.2017 0:00:00

Lärare: Camilla Rönnholm

Antal platser: Maximalt antal platser 9, Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats..

Undervisningsställe: Stadshuset, datasalen

Dag och klocktid: Torsdag: 17.30-19.00

Termin: 9.3.2017 - 6.4.2017

Kursavgift: 33,00 €

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne