null

Nurmijärven Opisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

110795 Uudet oppilaat: Ennakkoilmoittautuminen KIRKONKYLÄN KUVATAIDERYHMIIN

Tervetuloa kuviskouluun!

Oletko kiinnostunut kuvataiteesta?
Haluaisitko kokeilla maalausta, piirtämistä, rakentelua, savitöitä tai animaation tekoa?
Kaikkia edellä mainittuja ja paljon muita kuvan tekemisen keinoja voit kokeilla ja opiskella kuvataidekoulussa.
Opetusta on Klaukkalassa, Kirkonkylällä ja Rajamäellä.


Nurmijärven kuvataidekoulu on lasten ja nuorten taidekoulu. Opetus on avointa kaikille 5 – 19 -vuotiaille.
Opinnot etenevät oppilaan iän mukaan perustasoa edeltävästä varhaisiän valmentavista opinnoista perusopintoihin ja syventäviin opintoihin.

Tämä on taajamakohtainen yleisryhmä johon ilmoittautumalla uudet oppilaat varaavat oppilaspaikan kuvataidekoulussa.
Ryhmätoivomuksen voi kertoa ilmoittautumisen lisätietoja kohdassa, soittamalla numeroon  040 9361994 (Päivi Takala) tai kuvataidekoulu@nurmijarvenopisto.fi.

Ilmoittautumisaika on 1.4.-15.6. ja sen jälkeen voi ilmoittautua suoraan haluamaansa ryhmään.
Mikäli ryhmä on täynnä kannattaa ilmoittautua varasijalle.


Opetus sl. 2021 alkaa maanantaina 30.8.2020 lukujärjestyksen mukaan.


Oppilaspaikka säilyy automaattisesti, mikäli emme saa ilmoitusta lopettamisesta. Vanhat opiskelijat siirretään seuraavalle lukukaudelle, joten uudelleen ilmoittautumista ei tarvitse tehdä.
Kaikille opintojaan aloittaville ja jatkaville lähetetään sähköinen maksulinkki. Kuvataidekoulun opintokokonaisuuteen ei ole pakollista sitoutua, vaan voi opiskella lukukauden kerrallaan.

 

www.nurmijarvenkuvataidekoulu.fi

  


PERUSOPETUS P1 ja P2
(7—12 -vuotiaat )

Yleisen oppimäärän yhteisten opintojen tarkoituksena on kuvataiteen perustaitojen hankkiminen. Opinnot kehittävät visuaalisen havainnoinnin, ajattelun, ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä luovat edellytyksiä uuden oppimiselle.
Oppilaita kannustetaan käyttämään taiteen toimintatapoja yhteistyön, vuorovaikutuksen, osallistumisen ja vaikuttamisen välineenä.
Opinnot luovat perustaa oppilaan omakohtaisen taidesuhteen kehittymiselle ja kuvataiteen elinikäiselle harrastamiselle. 175€/lukukausi, sis. materiaalit.

 

PERIODI  JA TYÖPAJA (12-18V.)

Kuvataiteen teemaopintojen tarkoituksena on kuvataiteen perustaitojen hankkiminen ja taitojen laajentaminen sekä oman ilmaisun tukeminen osaamisensa kehittämisessä, tavoitteidensa ja näkemystensä mukaisessa itsenäisessä tai yhteistoiminnallisessa työskentelyssä. Rohkaistaan oppilasta käyttämään erilaisia materiaaleja, tekniikoita, ilmaisun keinoja ja syventämään kuvailmaisun taitojaan. Syventävien opintojen periodi- ja työpajatyöskentelyn aiheet vaihtuvat vuosittain. Opinnoissa syvennetään tietoja, taitoja ja ilmaisukeinoja kullakin kuvataiteen alueella sekä kehitetään henkilökohtaista luovaa ilmaisua. Samoin korostuu oppilaiden itsenäinen työskentely.
200€/lukukausi sis. materiaalit.

VARHAISIKÄ

Varhaisiän Nuppu-ryhmissä kuvataidetta ja visuaalista maailmaa lähestytään leikinomaisin keinoin. Tutustutaan kuvataiteen maailmaan laulaen, leikkien, liikkuen ja varsinkin maalaten, piirtäen ja muotoillen. Opetuksen tavoitteena on rohkaista lasta ilmaisemaan ja pohtimaan havaintojaan ja tulkintojaan nähdystä, kuullusta, koetusta ja kuvitellusta.

Varhaisiän kuvataidekasvatus luo pohjaa myöhemmille kuvataideopinnoille. Pyritään innostamaan lapsia kokeiluihin ja uteliaisuuteen sekä tuetaan lasten kykyä tehdä monipuolisia havaintoja lähiympäristöstä eri aistien avulla. Leikinomaisen työskentelyn avulla tutustutaan kuvallisen kielen peruskäsitteistöön sekä erilaisiin materiaaleihin ja työvälineisiin. Kannustetaan iloitsemaan omasta ja toisten työstä sekä toimimaan ryhmässä muut huomioiden. Motorisia taitoja ja pitkäjänteisyyttä harjoitellaan kokeilemalla vaihtelevia työtapoja ja välineitä. (5-6v.)  
100€/lukukausi sis. materiaalit. 

 Teacher: Opettaja Avoin

Name of course location: Nurmijärven yhteiskoulu, Pratikankuja 8, 01900 Nurmijärvi

Spring term: 1.4.2021 - 15.6.2021

Registration begins: 1.4.2021 9.00

Registration ends: 15.6.2021 0.00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject

1
Register